Népszava, 1968. február (96. évfolyam, 26–50. szám)

1968-02-22 / 44. szám

Tiltakozás a fajüldözők olimpiai részvétele ellen Dél-Afrika olimpiai sze­replése miatt a Bolgár Olimpiai Bizottság is be­jelentette tiltakozását. A kiadott nyilatkozat leszögezi: a NOB meggon­dolatlan döntése veszé­lyezteti a XIX. nyári já­tékok megrendezését. Az olimpia célja a sportolók testvéri összefogása és a fajgyűlölő Dél-Afrika részvétele egyáltalán nem kívánatos ezen a világmé­retű sportmegmozduláson. Kenya is hivatalosan bejelentette, hogy nem vesz részt a mexikói játé­kokon, Kipchoge Keino, a 3000 m-es síkfutás vi­lágcsúcstartója nyilatko­zatában kijelentette, egyetért a döntéssel és re­ményét fejezte ki, hogy az 1972. évi müncheni olim­pián majd részt vehet. Ipari hajtómű szakvállalattól Igénybe j elentés, megrendelés, 1969. évi szállításra HAJTÖMU- Eb FELVONÓGYÁR HAJTÓMŰ ÉS FELVONÓGYÁR Budapest XI., Fehérvári út 98, kereskedelmi osztály Telefon: 259—935 MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS! 1968. február 22 NÉPSZAVA eredményt nem lehet ki­magyarázni, s nem is aka­rom. A közönség nagyon rendesen viselkedett ve­lünk szemben, mert nem »ollé«-zott, mint ilyenkor szokta, hanem megtapsolt bennünket, ha valami szépet csináltunk. Gondo­lom nem veszítettük még mindig el a közönség szimpátiáját. De nyertünk sok fontos tapasztalatot, amelyeket a jövőben sze­retnénk hasznosítani. A bajnokságban és az Európa Kupában... Az elmondottakat lejegyezte: Vándor Kálmán " Nemzetközi mérkőzés Várpalotán A Zaglebie SosnouHec lengyel labdarúgócsapat szerdán délután Várpalo­tán vendégszerepeit és az utolsó percekben lőtt két j góllal győzött az NB I/B-s i Várpalotai Bányász éllen. KJÉT CSALÁDI HÁZ GARÁZZSAL, GÉPKOCSIVAL és EGY KÉTSZOBÁS ÖRÖKLAKÁS GÉPKOCSIVAL lelt gazdára a SZERENCSE SORSJÁTÉK eddigi húzásain ÖN K MEGNYERHETI a családi házat vagy öröklakást, gépkocsit, külföldi utazást, 100 000 forintos vagy más vásárlási utalványt 4 FORINTÉRT VEGYEN SZERENCSE SORSJEGYET! SZERENCSE SORSJEGY — MAR CSAK 2 NAPIG! Felár nélkül!!! 3 10 FORINTÉRT munkanap alatt ingmosást, MUNKANAPRA kilós mosást vállalunk w r m RUHATISZTÍTÓ szövetkezet ÜZLETEK A VÁROS MINDEN PONTJÁN Vívók a páston Ezen a héten még csak az ifjúsági vívók szere­pelnek jelentős erőpró­bán: szombaton és vasár­nap bonyolítják le Buda­pest férfi tőr- és kardbaj­nokságát. Mindkét fegy­vernemben részt vesznek az ifjúsági világbajnok­ságra készülő versenyzők. A jövő héten már a fel­nőtt válogatottak is meg­kezdik szezonjukat, hazai tájékoztató versenyeken és külföldi nemzetközi erőpróbákon lépnek pást­ra. Az első esemény már­cius 2—3-án Torinóban lesz, ahol a női bajnok- csapatok Európa Kupa tornáját és ezután egyéni viadalt bonyolítanak le. Indul az ú Hosszabb szünet után ismét hallatnak maguk­ról az úszók: a hét véT gén megkezdődik az egy hónapig tartó fedettuszo­dai szezon. Az első viadalra szom­baton és vasárnap kerül sor, s mindkét napon 12 —12 szám szerepel a programban. — Ellenőrző jellege van a téli versenysorozatnak, szeretnénk lemérni, hogy mennyit fejlődtek, ja­vultak az úszók a múlt év óta — mondta Ma­róit László, a sportág szakfelügyelője. — Az edzéseredmények bizta­tóak voltak, ezért jó eredményeket várunk. A különböző számokban csaknem a teljes élgárda rajthoz áll, kivéve azokat, akik influenzában megbe­tegedtek. Így valószínűleg távol marad Kucsera, Cseh, Egervári és Burá­nyi. A margitszigeti viadal az úszóknak válogató is: ezt követően jelölik ki a Brémába utazó négytagú küldöttséget, amely már­cius első három napján szerepel az NSZK-ban. Nemcsak az úszók, ha­nem a vízilabdázók is várják a fedett idényt. Markovics Kálmán szö­vetségi kapitány ugyanis Portisch—Larsen találkozó A sakkvilágbajnoki ne­gyeddöntő páros mérkőzé­seit a kiírás értelmében ez év június 30-ig kell le­játszani. A Portisch—Lar­sen találkozónak még nem volt színhelye. A dán szö­vetség ugyan felajánlotta, hogy Koppenhágában megrendezi a mérkőzést, de ezt Portisch — érthe­tően — nem fogadta el. Most a jugoszláv szövet­ség értesítette az MSSZ-t, hogy szeretné megrendez­ni a találkozót. A szín­helyre vonatkozóan — egyelőre három város jön számításba — később ál­lapodnak meg az érdekel­tek. Márciusban és április­ban több nemzetközi ver­senyen állnak rajthoz a magyar sakkozók. Bárczay László nemzetközi nagy­mester március 19 és áp­rilis 7-e között a szaraje­vói nemzetközi sakk-tor­nán indul. A monacói nemzetközi versenyen áp­rilis 3-a és 17-e között a nagymesterek csoportjá­ban Portisch Lajos és Fo­rintos Győző,' a mestere­kében Honfi Károly ül táblához. A március 11 és 30-a között Bukarestben megrendezésre kerülő ha­gyományos sakk-tornán Bilek István képviseli a magyar színeket. SAKK Nagy mezőnyök a gyorskorcsolyázó VB-n A svédországi Gőte- tőséggel — Norvégia, Hol- borgban február 24-én és landia és a Szovjetunió 25-én, szombaton és va- —> ami azt jelenti, hogy ™ap, bonyolítják le az 5—5 versenyzőjét nevezte. 1968. évi gyorskorcsolyá­zó világbajnokságot. Mint ismeretes, a világbajnok­ságon csak egyéni össze­tett aranyérmet lehet nyerni, az egyes számok­ban nem hirdetnek bajno­kot. A VB iránt igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. Három ország élt a maximális nevezési lehe­A Szovjetunió fedettpályás atlétikai bajnokságán több ki­váló eredmény született. Ezek közül is kiemelkedik Viktor Szanajev 16,65 m-es hármasugrása. A Vasa s labdarúgó - csa pata szerdán a III. kér.. TTVE-vel játszott edzőmérkőzést. A pi­ros-kékek jó játékkal 13:1 (5:0> arányú győzelmet arat­tak. VÁLLALATOK, FIGYELEM! Esztergaszerű forgácsolási munkákat 12 mm-től 480 mm átmérőig és 2000 mm hosszúságig, szür­ke- és acélöntvények esztergaszerű forgácsolá­sát, valamint több orsós, automata jellegű for­gácsolásokat nagysorozat-jelleggel, 30—130 mm átmérőig és 150 mm hosszúságig rövid határidőre vállal az OBV Salgótarjáni Bányagépgyára Ügyintéző: SZABÓ LAJOS Telefon: Salgótarján 10—31, 10—55 professzor hívta fef a ngyeí- met arra a jelenségre, hogy sokkal nehezebb észrevenni a »vízszintes-*«, azaz balról jobbra vagy fordítva irá­nyuló rejtett fenyegetéseket, mint a küzdelem természetes irányában, tehát a világos ém a sötét tábor alapsorait ösz- szeköto -függőlegeseken« megnyilvánulókat. A versenyzők koncentrálá­sának ilyen egy irányú be­állítottsága azóta számos pél­dán beigazolódott. A legna­gyobbak gyakorlatában is. felbukkan, amint erre leg­utóbb a hollandiai nagymes­terversenyről hazatért Por- tisch Lajos nagymester be­számolójában rámutatott. A szenvedd fél a mezőny egyéb­ként kiemelkedő legjobbja« Korcsnoj nagymester volt.: V. KORCSNOJ PORHSCH V. Beverwijk, 1968. I. 1. e4, eS 2. Hfj, He« S. FbS, at 4. Fa4, dt S. 0—0, Fd7 6. Bel, Kő:? (Ritkán előfor­duló, merész búzás, aminek nyilván lélektani indoka van: megelőzni a támadásban az ugyancsak támadásra törő világost.) 7. d4, g4 8. Fc«:, Fc6: (8. —, be: 9. Hd2 után sötét ál­lása szilárdabb, de kevesebb kezdeményezésre nyújt alkal­mat.) 9. Hd2, Vh4 10. Re4, Fg7 11. de:, de: 12. Hc3, BdS (Most 13. Ve2 világos enyhe pozíciós fölényét biztosítaná. Ehelyett a centrum csábító­nak látszó elfoglalása be le­esés a Vh4 kirohanással elő­készített csapdába.) _«1 ** mim mimi mm m m m m m p mm mm ö :0 p §j§ ü»' mm 13. Hd5?, Fd5: 14. ed:, gSS (íme a vízszintes« fenyege­tés h4-ről c4 felé! A tiszt- vesztés nem kerülhető el.) 15. hg:, Vc4: 16. b3, Vd5: 17. Vg7, Ff6 18. Fa3, He7 19. Be4, Ve6 20. Vf3, 0—0 21. Bael, Fg7 22. Bh4, Hg6 23. Bc4, Bfe8 24. Vb7:, Bd7 25. Bc6, VtS 26. Fel, e4 27. Va6: He5 28. Bc3. Hg4 29. Bf3, Vh5 30. Bf4, Vh2t 31. Kfl, e3! 32. Fe3:, Vhlf és világos feladta, mert Ke2-re 33. —, Be3:f! 34. fe:, Vg2:f és matt következ­ne. Bízzon szerencséjében! Pannónia 250 köbcentis motorkerékpár-vásárlásnál keresse fel a CSEPEL MINTATERMET! 100001-iko'daikocsi! Az I. negyedévben a mintateremben vásárolt Pannónia motorkerékpár-tulajdonosok között kerül kisorsolásra 1968. április 2-án a Magyar Hajó- és Darugyár által gyártott CÍM: VI., Bajcsy-Zsilinszky út 59 Nyitva: 9—17 óráig, szombaton 8—12 óráig Régi megfigyelés, hogy a sakkjátszmában bekövetkezé hibázások számos oka között egy különleges -optikai- ok is gyakran szerepel. Először a jugoszlátvok egykori nagy­mestere, dr. Milan Vidmar tojies gólt szerzett (IJ)). Erősen szorongatott ez­után a Ferencváros, de a jugoszlávok kitűnően vé­dekeztek, különösen Duj- kovics kapus remekelt. A 47. percben egy újabb gyors jugoszláv gól el­döntötte a mérkőzés sorsát. Dzsajics több vé­dőt kicselezett és biz­tosan lőtt a hálóba (2:0). Ezután megtört a Ferenc­város lendülete, a magyar együttes láthatóan feladta a küzdelmet. A másik mérkőzésen Mexico válogatottja 2:0-ra győzött a bajnoki címet védő Toluca ellen és így 3 mérkőzésből szerzett hat ponttal átvette a ve­zetést. A mexikói Hexagonal nemzetközi labdarúgó-tor­nán szerdára virradóra ismét pályára lépett a Ferencváros. A magyar bajnokcsapat a jugoszláv Crvena Zvezdával talál­kozott és a két mexikói csapat (Toluca, Jalisco) elleni szép győzelem után váratlan vereséget szen­vedett. A Ferencváros lépett fel támadólag, de a jugoszlá­vok gyors akciókkal vá­laszoltak. A 6. percben gyors támadás után Osz­Crvena Zvezda—Ferencváros 2:0 (1:0) iszószezon kötelezően előírta a póló- zók részvételét az úszó­versenyeken. / ________________________ — fedezi, s én biztosítok, söprögetek mögöttük. Pelé játszott, s 45 perc alatt lőtt egy gólt, kettőt pedig előkészített. Akció­ból viszont csak egyszer találtak a hálónkba, a másik két alkalommal a rossz sorfalunkról pat­tant gólba a labda. Pe- chünk volt! De el kell is­merni, hogy elfogódottan, rosszul is játszottunk. Én se remekeltem... Rá­adásul Ihász a 15. perc­ben megsérült, s helyére Somogyvári jött be. A II. félidőben már va­lamivel jobban játszot­tunk, talán azért is, mert Pelé már nem jött ki a brazilokkal. Bátrabban támadtunk, s ha jól szá­moltam onnan hátulról, akkor 6 gólhelyzetet hi­báztunk el! És kaptunk egy negyedik gólt — is­mét szabadrúgásból és megint a sorfalról pat­tant be... Hát így lett 4:0 a mér­kőzés, amit elkerülhet­tünk volna, ha nem ijed be a csapat... Ezt az lyán, az mind lefényké­pezett. Egyszer állni, az­tán ülni, majd nevetni és még ki tudja, mi mindent kellett volna csinálnom, ha érteném a nyelvüket... Ennek ellenére délután még tartottunk egy ed­zést a Banco Centralon, este pedig megint moziba mentünk, ahol az olaszok cowboy paródiafilmjét néztük meg. Illetve... félidőben elmentünk. Mit nem adtunk volna egy jó Foxi Maxiért... Azután eljött a Santos elleni mérkőzés napja. Reggeli után a szokásos Ihász—Fister—Molnár— Mészöly römicsatát ren­deztük meg — ez volt az első eset, hogy »bulit« nyertem! —, s ezt rossz előjelnek tekintettem. De nem szóltam, nem akar­tam a hangulatot ronta­ni. Valamennyien éreztük, hogy a legnehezebb mér­kőzés előtt állunk. A délutáni játékosérte­kezleten Rudi bácsi kö­Négy nap pihenő állt rendelkezésünkre a San­tos elleni mérkőzésig. A látottak felhasználásával, és a csehszlovákok elleni , győzelemtől megnyugod­va készültünk. Napi két edzés a Banco Central- pályán, s mindig egy kis fürdés és napozás is... Rudi bácsi gyakran hang­súlyozta, hogy tulajdon­képpen a bajnokságra és az Európa Kupára készü­lünk, s a chilei eredmé­nyek csak ennek a cél­nak a szemszögéből fon­tosak. Ez azonban egy cseppet sem csökkentette a fiúkban a becsvágyat, s a tavalyi győzelemhez méltóan igyekeztünk sze­repelni. A néha egyhangúnak tűnő szigorú programot esténként mozi színesítet­te. Vacsora után ki-ki tetszése szerint választha­tott szórakozást — este 10-ig. Akkor szigorúan takarodó volt! Az egyik este, ha jól emlékszem, a Roxy moziban voltunk, s Ringót láttuk, aki amo­lyan dél-amerikai »An­gyal« szerepét tölti be. Mindig mindenkivel szemben győz. Mondta is a Bakos: — Fiúk, ezt a Ringót kellene leigazolni a San­tos ellen ... Szóval, akárhol jártunk, mindig Pelé és társai jár­tak az eszünkben. Tavaly ugyan döntetlenre ját­szottunk velük, de az idei két mérkőzésen már lát­tuk, hogy a brazil csapat jobb formában van. Nyolc gólt lőttek az első 180 perc alatt, s ez nem sok jót ígért. Az elszántság azonban nagy volt a csa­patban. A mérkőzés előtti va­sárnap a Santiago de Chi­létől 25 km-re fekvő Scaccia kirándulóhelyre mentünk s az ott tábo­rozó chilei olimpiai vá­logatottal játszottunk ed­zőmérkőzést. Néhányan pihentek, így Farkas, Fis­ter, Molnár, Puskás és Iliász csak a lelátóról fi­gyelte a játékot, amely a nézők és az ellenfél szá­mára is sok gólt adott. Amikor a mérkőzés vé­gén bementünk az öltöző­be, Farkas Jancsi össze­történ vágódott le az egyik székre. — Én jobban elfárad­tam, mintha játszottam volna — panaszkodott. — Ahány néző volt a pá­zölte, hogy az összeállítás ugyanaz, amelyik a cseh­szlovákok ellen győzött, Csak már a kezdéstől Kenderesi véd. A taktika pedig: mindenki a vele párban játszót — ha Pelé játszik, akkor őt Makrai Mészöly Kálmán útinaplójából IV. Fájó, de hasznos lecke Pelééktől

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék