Népszava, 1974. március (102. évfolyam, 50–76. sz.)

1974-03-01 / 50. szám

/ \ heti rádió- és telyvíziómnsora) 1974 * Ifi. 4-10-ig HÉTFŐ 8.15 L35 9.05 9.Í.Ó 8~>0 10.05 10.45 12. u 13. *0 13.oO 14.05 14.10 14.24 14.34 15. IQ 1j.oü' 17.20 17. iO 1 i.oö 19.4ü 21.03 21.30 22-20 23.33 0.10 Walter Gies eking xvio^art-iau veket zon^razik Ko*m j uzene oeaK rarnas szerzemény exbol A zz-es csapdája. XVT. Kádooorze A act zeaeműve Bxanms: Változatok e^y dn-temara x^xCOxal a OxO íSiCOxain uze um Ucoiecenoen tiCiic/Can muzsika i anozcnei kOKtei x^cpdalok, népi zene Válaszolunk hauga toxntuiak £-des anyanyexvünk Fekete-Gyór István: Ne*y dai Nagy László verseire A Pénzügyőr Zenekar játszik xlOűajm evxorauiónaptár xskoia rádió u ok: um en i um j á ték- szemle: A királyok temetője A hét rachóhaligatoja Van új a Nap alatt! Huszas stúdió A Rádió Kaoarcszinházának márciusi bemutatója Könnyűzene Mi, íéríiák . .. A M. All. Hangverseny­zenekar Sztravinszkij ­hangversenye Nóták Kokkonen: Laudatio Domini 19.25 „Magyarán szólva” — különkiadás 20.25 Népi zene, nóták 21.11 Esti beszélgetés Akadémikusok a tudományos közélet kérdéseiről 21.41 Brahms: Változatok egy Haydn-témára 22.30 Éva. Részi. 22.50 Milliókat érő hónapok összeállítás 23.10 Zenekari muzsika 0.10 Lionel Hampton együttese játszik SZERDA KEDD 8.20 Népi zene 8.45 Harsán a kürtszó! •_23 Humperdinck: Jancsi és Juliska Meseopera Közben 10.05 Iskolarádió 10.30 Édes anyanyelvűnk 11.51 Keringők 12.35 Melódiakoktél 14.05 Hangtalan hangszerek Rádiójáték, ism. 14.49 Éneklő ifjúság 15.10 Rádióiskola 18.05 Amilyen az adjon Isten ... „Lelkizés” Diósgyőrben 16.25 Dalok a francia történelemből 16.34 Az All. Népi Együttes felvételeiből te* 17.05 Fiatalok stúdiója - —-----­17.30 Hol Járt, -mit-csinálL? ___ 17.45 A zongoraművészet első aranykora 18.30 A Szabó család 8.20 9.02 9.25 10 .OS 10.40 10.50 11.30 12.35 13.20 13.45 *14.09 14.20 14.55 16.50 17.20 1T45 18.00 18.20 19.25 19.55 20.40 21.04 21.24 23.58 0.10 Operák Seribe nyomán A 22-es csapdája. XVIII. Népdalcsokor Nyitníkék Gépek az egészségért Riport A Finn Rádió zenekará­nak hangversenye A Szabó család. Ism. Tánczenei koktél Nóták, népi zene Válaszolunk hallfia tóinknak Éneklő világ Nőkről —1 nőknek Közvetítés a Spartak Trnava—Ü. Dózsa BEK-mérkőzésröl Az élő néodai Csajkovszkij: Csipkerózsika Körkép a hevesi iparról Az. elizondói lány Részi. Pablo Casals és Benia­mino Gigli felvételeiből Mindenki könyvtára M3ra Ferenc: Ének a búzamezőkről Magnósok, figyelem! Népi zene, népdalok Adottságok, lehetőségek 150 éve született Smeta­na (Hazám — hat szimf. költemény) Könnyűzene Éji zene 16.39 Asszonyarcok Barát Apollónia dokumentumműsora három forradalmár 8.20 asszonyról 8.42 17.05 A magunk érdekében, a magunk védelmében 10-05 Riport 17.30 Korunk operacsillagai 10.30 Montserrat Caballé 18;23 Nőnapi köszöntő 12.20 Elmondja: Kállai Gvula. 12.30 az MSZMP PB tagja, 12.45 a Hazafias Népfront 14.05 elnöke 14.15 18.40 Könnyűzene 18.43 Miért igen, miért nem? 14.25 19.25 Kritikusok fóruma 15-05 19.35 Nátaest 15.10 20.30 Chile után 16.00 Dokumentumműsor 17.30 21.03 Házi muzsika. 18.10 22.20 Slágermúzeum 18.25 23.00 A világirodalom humo­ra: A csodák' meg a cső- 19.30 datevők 23.30 Decsényi János: 30.30 öt Csontváry-kep o 10 Gulyás László: 21.29 Békési esték CSÜTÖRTÖK 8.20 Ecsédi lakodalmas 9.03 Gondolatok a tudomá­nyos-technikai forrada­lomról. Ism. 9.28 Didó és Aeneas Részi. 10.05 Isko’arádió 10.30 Barokk muzsika 11.14 Gondolat. - Ism. 12.35 Melódiakoktél 14.05 Játék. Danilo Kis elbe- . Szélese . 14.20 Népek zenéjéből 14.42 Magyar előadóművészek . felviteleiből .JáJJLZfi&gtélX da'unk! ’ ^ 15.40 A közoktatás- fóFU-ma 16.05 -Bizet: Az arles-i lány — ‘ L szvit ' • * i PK1MER 2220 23.05 8.20 Zenekari muzsika Közben 9.00 A 22-es csapdája. XIX. 0.10 10.05 Iskolarádió 10.50 Édes anyanyelvűnk 10.36 Az MXT énekkarának operaíelvételetböl 11.00 Miről (r a Társadalmi Szemle? 8.20 11.10 Romantikus zene 11.49 Kritikusok fóruma 9.00 Ism. 12.55 Tánczenei koktél 9.25 13.20 Verbunkos muzsika 10.03 13.45 ........áradó vagy bennem, m int a let.. 10.30 Versek a nőkhöz 12.09 14.00 Csicseri bolt. Ism. 12.15 14 2‘. Nyitnikék 13.03 15.10 Magyarán szólva 13.18 15.23 Egy szerelem három éjszakája 15.50 Kóruspódium 13.51 16.05 Falusi délután Románok 15.08 17.20 Lemezmúzeum 15.05 10.44 Néni zene, népdalok 10.15 18.00 Célfuvar 17.05 G. Szabó Judit rádiójátéka 18.38 Telemann: Az iskola- 18.05 mester — komikus kan­táta 18.23 10.35 Az MRT szimfonikus zenekarának 18.33 Beethoven-hangversenye Közben 19.15 20.20 Láttuk, hallottuk Kb 20.45 21..» Vendégkönyv "21.46 Nóták ;g2.20 Med'tácló. — in'5s IV,.. . a nyugtalanságról. '"'Hü '." ‘Vés a nyujf.himrö! ' jJjo 22.30 A dzsessz világa (úo 23-30 Csajkovszkij operáiból Nx-. SZOMBAT Lányok, asszonyok Rádiószínhóz. Lumpá- ciusz V2gabundusz Bach: V. brandenburgi verseny Magyar operett sikerei: Marica grófnő Zenei anyanyelvűnk Magyarán szólva . . . Melódiakoktél Kóruspódium A fenntartott barátságokról Üj zenei újság Kis magyar néprajz Zenekari muzsika 168 óra A betű varázsa Népdalok, népi zene Lemezek közt válogatva ü-ó-ó-ó-óévi slágerek Ketten beszélnek Tahi László műsora Zentai Anna és Puskás Sándor énekel, Arp.ásy. Sándor cím balmozik A beat kedvelőinek Ism. Világhírű előad óművészek Schubert-felvételelbő! Melódiakoktél VAS'ARNAP 1 Teresa Berganza és Hermann Prey énekel „Szóljatok játszók, regölők!” Szerkesztői üzenetek Az MRT gyermekkórusa énekel Vasárnapi koktél H. Lapsz. Időj. Jó ebédhez szól a nóta Nem azért mondom . . . Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek Közben Pillantás a szocialista világba Sanzonlexikon Leonardo és a többiek Üj felvételeink Az élete regény volt Dokumentum.! áték Lev Tolsztojról My Fair Lady Részi. ■ ' Világaira. Balassi Bálint költészete Népdalkörök országszerte Mozart m üveltségi verseny „Üj dalokat sodornak a szelek . . Bolgár irodalmi ést Klarinét- és szaxofon­szólók Népi zene, nóták Szólistába rádé Operett dal ok KE»» 8.05—8.30 ITV. 8.30 Ki játszik ilyet? 9.00—10.30 ITV. 10.35 A békés egymás mellett élés politikája 11.50—12.35 ITV. 13.35—16.00 ITV. 17.18 Hírek 17.25 Férfi kézilabda VB, elődöntő mérkőzés 18.45 Játék a betűkkel 19.10 Mese 19.30 Tv-híradó 20.00 ,,Es színész benne minden férfi és nő” (A királyi nevetés) 30.55 Beszélgetés dr. Maróthy Lászlóval, a KISZ KB első titkárával H.15 Siker volt Berlinben . i. Slágerparádé 21.40 Tv-híradó 2. 21.50 Műkorcsolya VB (Páros, rövid kür) 2. MŰSOR 20.00 Salut, Germain! (UI. D ina mit­könyvekből) 21.15 „Boldog békeidők” VT. 21.45 Rozmárok (Szovjet kis film) SZERDA 8.05—8.30 ITV. 8.30 DudOló 9.20—9.50 ITV 9.51 „És színész benne minden férfi és nő” (Ism.) 10.45 A miniszter és a kacsa. Ism. 11.55 Játék a betűkkel. Ism. 13.35—14.40 ITV. 14.53 Spartak Trnava— Ü. Dózsa BEK aegyed- döntő labdarúgó-mérk. 16.50 Hírek 16.55 Kuckó ben. (A szülés utáni 5 17.25 A nő három szerepben (A szülés utáni torna) 17.35 Mindenki közlekedik 18.05 „Nekem szülőhazáin ...” 18.30 Radar 19.15 Mese 10.30 Tv-híradó 20.00 Kék fény 11.00 A tojás (Csehszlovák rajzfilm) 21.10 Telesport (Műkorcsolya VB, páros versenyek, összefoglaló a Trnava—Ü. Dózsa BEK negyeddöntő i abd a rúgó-mérkőzésről) Közben kb. 22.00 Tv-híradó 2. 2. MŰSOR 20.00 Korok, versek (Arany János: A walesi bárdok) 21.00 Tv-hiradó 31.30 Relnhardttól Karajanig (Osztrák dokumentum- film a salzburgi ünnepi játékok 50 éves jubileu­mára) 4SETORTOK 8.05—-12.25 rrv. 13.35—Í6.50 ITV. 17.18 Hlre$ 17-25 Férfi kézilabda VB - (Elődöntő) 18.50 Kovácsok (Közv. a győri Magyar Vagon- és Gépgyárból) 19.15 Mese 19.30 Tv-híradó 20.00 Feje fölött holló (Tv-film 14 éven felülieknek) 21.10 Arany Páva (VII. középdöntő, NDK) 22.05 Tv-híradó 2. 22.15 Műkorcsolya VB (Férfi szabadon válasz­tott gyakorlatok) FENTEK 8.05—12.35 ITV. 13.35—16.50 ITV. 17.18 Hírek 17.25 Tízen Túliak Társasága 18.15 öl perc meteorológia 16.30 Lépesváltaa 19.00 Mese 19.15 Nőnapi köszöntő (Elmondja: Kállai Gyula, az MSZMP PB tagja, a Hazafias Népfront el­nöke 19.30 Tv-híradó 20.00 Ki mit tud? klub (Zártkörű rendezvény — csak hölgyeknek!) HÉTFŐ 18.00 Esti mese 18.10 Asszony a nevem 19 39 Polonia-expressz 20.00 Megy, mint a karikacsa­pás 17.40 Mágnes 19.00 Tv-híradó 19.30 Emberek és történelem 20.15 Műkorcsolya VB KEDD 18.00 Esti mese ÍS.’ÍO Érdekességek ; magazinja 19.00 Tv-híradó 19.30 Család, nő, társadalom 20.00 a fekete város 21.30 Találkozás az orvossal 21.45 Kamarazene SZERDA 14-56 Spartak Trnava— dipesti Dó;sa . *" labdarúgó-mérkőzés 17.00 ifjú szemmel CSÜTÖRTÖK 17.(W Lányok, fiúk magazinja 18.00 £sti mese 18.10 Autó-motor revü 19.00 Tv-lürado: 20.00 A gyermek. Tv-)áték PÉNTEK 10.30 Sí Világkupa 14.25 Trnava Presov— Slavia Praha labdarugó-mérkőzés 18.00 Esti mese 19.00 Tv-híradó 19.30 Ajándék önöknek 20.20 Költészet 29.30 Műkorcsolya VB ' 22"W A “rendőrség'közbelép Román film .SZOMBAT 8.30 Iránytű •10.00 Sí Világkupa 14.00 Sí Világkupa 15.40 Sportiskola 15J>5 Lengyel tv-sorozat 19.00 Tv-hiradó 19-45 A nézők levelei fölött 20.00 Tv-játék .21.30 Műkorcsolya VB VASARAAP • 8.40 Gyermekműsor , 9.oo pajtások . . 9.30 Sí Világkupa 13.1)0- Sí Világkupa 14.60 Televízióval . országjáráson 18.40 Esti mese Í9.Ó0 TV-hlrádó 19.30 Csehszlovákia—i Szovjetunió jégkorong-mérkőzés 20,05 NDK-magazin 20.50 Műkorcsolya VB (Jégtánc) Közben kb. 22.00 Tv-hiradó 2. 2. MŰSOR 20.00 Borostyán, a vándorszínész (Jelenesek Petőfi életé­ből három felvonásban, a Kecskeméti Katona J. Színház előadasa felvé­telről) SZOMBAT 8 20—9.oo rrv. 9.01 Tízen Túliak Társasága (Ism.) 9.59 Kovácsok (Ism.) 10.15 A nő három szerepben (Ism.) 10.25 Salut, Germain! (Ism.) 11.10 Radar (Ism.) 11.50 Kék fény (Ism.) 15.08 ,,Boldog békeidők" (6.. ism.) 15.40 Egyiptomi mozaik 18.10 Postafiók 250 (Takács Mari műsora) 18.35 Sakk-matt 16.56 Hírek 17.00 Férfi kézilabda VB (Mérk. a m. helyért) 18 ?5 Petőfi Erdélyben 18.55 Síró angyal (Rekviem Amos Imréért) 19.15 Mese 19.30 Tv-hiradó 20.00 Szombat este Kb. 22.40 Tv-hiradó 2. 22.50 Műkorcsolya VB (Női szabadon választott gyakorlatok) VASAKAAP B 40—9.20 rrv. 9.20 Csak gyerekeknek! 10.10 Zseb-tv (Ism.) 10.10 Ki játszik ilyet? 11.00 F,rrúékezetes hangversenyek (Bartók: n. zongora- verseny) 11.30 Odüsszeia ’TV., ism.) 14.03 Pedagógusok fóruma 14.50 Korok, versek (Arany János: A walesi ballada, Ism.) 15.50 Flúgos futam 16.10 Műsorainkat .ajánljuk 16.45 Delta 17.10 Pocok, az ördögmotoros (IV.) 17/45 Férfi kézilabda VB (A döntő mérkőzési . 13.00 A Hét 20.80 Hírek, sporthírek 30.10 Orosz klasszikusok (Tolsztoj: Elfe holttest) 22.23 Hirek 12J0 Telesport (Férfi kézilabda Vfe> HÉTFŐ 8.05 Népi zene 8.35 Régi híres énekesek műsorából 9.03 Ezeregy délelőtt 10.00 A zene hullámhosszán 11.45 Üjra éledő növények 12.03 Századunk zenéjéből 13.03 Az osztályban és az osztályon kívül 13.20 Hangszerszólók zenekarra 14.00 Kívánságműsor kettőtől hatig! 18.20 Könnyűzenei olimpia I. .Elődöntő 19.33 Hándel-művek 2D.10 Elektra. Rérzl. 20.50 Az érték és az ember Beszélgetés 21.10 Népzenei hangverseny a 6-os stúdióban 22.09 Tánczene négy országból 23.13 Szedő Miklós felvételiből 23.30 A hét zeneműve. Ism­KEDD 8.05 Bach-művek 9.03 Musicalekből 10.00 a zene hullámhosszán 12.00 Zenekari muzsika Közben 12.43 Törvénykönyv 14.00 Zenés délután kettőtől hatig! 18.10 Gondolatok a tudományos-technikai forradalomról — m. 18.35 Könyűzenei olimpia II. elődöntő 19.37 A színháztörténész mondja: Az amerikai színház ma 20.28 Rádiószínház: Az istenek tüze Hegedűs Géza hängj. 21.33 Viktor Máté salát szerzeményeit adja elő 22.07 Dávid Gyula: Brácsaverseny . 22.30 150 éve született Bedrich Smetana 23.15 Nótacsokor SZERDA 8.05 Zenekari muzsika 10.00 A zene hullámhosszán 12.00 Zino Francescatti hegedül, Robert Casadesus zongorázik } 12.40 Házunk tája 13.03 Az MRT énekkara énekel 13.30 Gitárral —. angolulIr: 14.00 Zenés délután a. kettőtől hatig! 18.20 Keraban, a vasfejű Rádiójáték. Ism. 19.08 Széntirmay Elemér dalaiból 19.24 A rock mesterei 20.25 Kis magyar néprajz 20.33 Fényes Szabolcs­és Abrahám Pál operettjeiből 21.30 Miért Szabolcs-Szatmár megye művelődési térképe 22.00 Lendvay Kamilló— Hollós Korvin Lajos: Három férfikar 22.16 Látogatás a szombathelyi Schmidt Múzeumban 22.2« Nóták 23.15 Wozzeck. Részi. CSÜTÖRTÖK 8.05 Zenekari muzsika * 9.03 Záray Márta és Vámosi János énekel 9.40 Fogadóórán. Ism. 10.00 A zene hullámhosszán 12.00 Mezők, falvak éneke 12.22 Caruso,- a nép énekese 13.03 Nyíregyházi stúdiónk jelentkezik 13.20 Beethoven: C-dúr szonáta 14.00 Ifjúsági randevú kettőtől — hatig! 18.10 Csak fiataloknak! 19.10 Mozart: A-dúr szimfónia 19.34 A Dunánál 20.28 Könnyűzene 20.51 Közv. a csehszlovákiai Perbáta község kultúrházából: Időzített boldogság Dávid Teréz víglátóka 22.39 Szervánszky Endre: I. fúvósötös 23.15 Leány vásár. Részi. FENTEK 8.05 Fúvószene 8.15 Az izraelita felekezet negyedórája 8.30 Népdalok 9.03 Ezeregy délelőtt 10.00 A zene hullámhosszán 12.00 Undine. Részi. 12.45 Virágok példája 13.03 Robert Craft együttese Gesualdo-kórusokat énekel 13.25 Hangi áték Beszélsz vagy énekelsz? 14.00 Zenedélután kettőtől hatig! 18.20 Könnyűzenei olimpia IH. Elődöntő 19.22 Csenki Imre: A szép Jutkiea l9.?9 Külföldi tudósoké a szó 20.28 Pádiószlnház .. . A . boszorkány Vágó Péter hangfátéka 21.16 félóra sanzon 21.43 Felfelé a lépcsőn. Rlp. 22 01 Szimfonikus zene 22.30 KöZv. a Mapvarország— Ausztrália légkorong VB-mérkőzésről 23.15 Kersich Anka énekeL zongorán kísér Frevmann Magda 23.81 Népi zene SZOMBAT 8.05 Népi zene 9.03 Beszélgessünk zenéről! Ism 9.23 Wagner: Tannhäuser. Részi. 9.45 Válaszolunk hallgatóinknak 10.00 A zene hullámhossrán 12 09 Zenekari muzsika 14.09 Napraforgó 14.50 Éneklő, ifjúság J$.05 Cigánydalok, népi zene 15.27 A vezetés művészeté, tudománya 16.00 Közv. a Vasas— Rába ETO bajnoki labdarúgó-mérkőzésről 16.20 A Molnár-dixieland játszik 16.32 Kémek, ügynökök, katonák 16.47 A hét műsorából 18.15 Közkívánatra! ­20.18 Brahms : Változatok egy Haydn-témára 30.37 Koesár Miklós: Nagyrédéi^lákodalmas 20.35 PUcelnl: Tufandor- Háromfelv. oper 23.15 Közv. a Magyarország— Kínai Népköztársaság jégkorong VB-mérk.-ről 23.35 Slágereinkből VASARNAF 7.00 A római katolikus . egyház félórája 7.30 Helmut Walcha Bach-orgonaművekef játszik 8.00 Miska bácsi lemezesládája 8.3Ó Mit hallunk? 8.58 A Rádió Kabaréssdnháza. Ism. 10.23 Magyar múzsa „Egy hajdani templomra** 11.03 Beethoven: ni. szimfónia 11.53 Láttuk, hallottuk 12.13 Mit üzen a Rádió? >22.48 Minibocs. Mesej. 14.00 Táskarádió 15.00 DebUfSsy-müvek 15.20 Körkapcsolás 16.30 Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő 16.40 Gyurkovics Mária és Szabó Miklós operettfelvételeiből 17.00 A vasárnap sportja 17.30 Színes népi muzsika 18.05 Ez is, az is. .v 20,10 Tánczene 21.02 Vámbér y nyomábac Perzsiában 2L17 150 éve született Smetana Dalibor Háromfelv. opera Állandó müsorszámok KOSSUTH RADIO 4.30 Hírek. Időjárás 4.45 Szót kérek! 5.00 Reggeli krónika 5.20 Műsorajánlat 5.30 Hírek Időjárás 5.40 Falurádió 6.00 Reggeli krónika 6.20 Reklám 6.30 Hírek Időjárás 6.45 Szót • kérek 1 6 50 Reklám 7.00 Reggeli krónika 7.15 Köpeti ldőjórás-jeientes 7.20 Reklám 7.33 Műsóralánlat 7.45 Tanácsadó-szolgálat. 8.00 Hírek. Időjárás 8.05 Színház- és moziműsor 12.00 Déli krónika 10.00 Hírek Időjárás ‘ 12 20 Ki nyer ma7 15.00 Hirek Időjárás 16.00 A világgazdaság bírái 17.80 Hírek. Idői ár ás 19.00 Esti krónika 22.00 Hírek 24.00 Hírek. Időjárás PETŐFI RADIO 4.30 Hírek. Időjárás 5.00 Hírek. Időjárás ö.30 Hírek. Időjárás 6.00 Hírek. Időjárás 6 17 Reklám . 5;20 Torna 6.30 Hírek. Időjárás . 6.45 Cj könyvek 7.00 Hírek. Időjárás 7:30 Hirek. Időjárás Kb. 7.35 Körzeti időjárás-jel. 8.00 Hírek 13.U0 Hírek. Időjárás 13.45 Időjárás. Vízállás 34.ÖQ Kettőtől Hatig! 15.30 Hírek 16.30 Hírek 17.30 Hírek 18.00 Hírek- Időjárási . » 20.00 Esti krónika 2. iJ.oo Ht-Pk .Idúfírás M.Oú Hirek. Idfejárás . MCSOB J*.00 Hirek,-Id#1*fá* ■■ . 2''.30 Hírek. Tdőjárá«? 23.00 Hírek. Időjárás A nagybetűkkel szeded műsorszám akat sztereó­adásban is sugározzák. HÉTFŐ 18.05 Iskolarádió 18.25 Zsebrádiószínház: Mennyire hatásosak a logika fegyverei? Csurka István hangjátéka 18.49 A Bartók vonósnégve 19.23 HUSZONÖT PERC BEAT 19.48 Láttuk, hallottuk. Isrr 20.06 A Bp-i Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenye 21.00 Legkedvesebb verseiről beszél Somlyó György 22.09 Operaáriák 22.20 NTKTTA MAGALOFF ZONGORÁZIK KEIT 3» 18.10 Iskolarádió 18.25 Az Antwerpeni Filharmónia zenekarának' V” hangvérsénye • 19.56 Magyar irodalmi arcképcsarnok Csokonai Vitéz Mihálv 20.16 SERGIO MENDES TRIÓJA JÁTSZIK 20.33 MSZTYISZLAV ROS ZTROPO VICS GORDONKAZIK, SZVJATOSZLAV RICHTER ZONGORÁZIK 21.18 Magnósok, figyelem! 22.03 JAN PEERCE ÉNEKEL 22.30 Magyar zeneszerzők Az MRT Szimfonikus Zenekara játszik SZERŰI 18.05 Iskola rádió 18.25 ZENEI PANORAMA 19.00 BRAHMS: VÁLTOZATOK EGV HAYDN-TÉMARA 19.20 Külföldi tudósoké a szó 19.35 SEBESTYÉN JANOS CSEMBALÓ ESTJE 20.20 Levelek a világirodalomból 21.10 A . The Band” zenekar bigband 21.58 CJ WAGNER- LE MEZEINKBŐL CSCTOKTÜK ■ M. 10 Iskolarádió 18.23 CSEMBALÓMNAK L8.58 -Közgazdaság, egyszerűen -Í£T»39:Ttcúnap közvetítjük , .XJtfUftMt* felé . . . - ■ ■ T-.20.06..Yarsói ősz, 1973. T\’. . 20.58 ifORI DZSSSSZ- FFSZTIVAL 21.45 BACH-MCVEK FENTEK 18.05 Iskolarádio 18.25 SIBELIUS: POHJOLA LÁNY 18.40 Magyár irodalmi arcképcsarnok Csokonai Vitéz Mihály 19.00 Mozart: Figaró házassága ' Közv. a Pécsi Nemzeti Színházból 20.30 A szeretet himnusza Versek 22.05 Az anya és a gyermek 22.20 Zene és előadóművészek SZOMBAT 12.00 Déli krónika 12.23 Rita Gorr és Ernest Blanc énekel L3.01 Magyar századok Ábrándok nélkül. Ism. . 13.45 ZENEKARI MUZSIKA 15.lő DÉLUTÁNI HANGVERSENY 16.50 ÖTÓRAI TEA 18.10 Mókák, hősök. félistének és eszmék 19.00 ZENEKARI MUZSIKA 20.00 Komlóssy Erzsébet és Ilosfalvy Róbert énekel 20.30 Zenei panoráma 21.00 PORT DZSESSZ- FFSZTIVAL 21.33 HANG FELVÉTELEK VASÁRNAP 3.00 H. Lapsz. Időj. 8.05 A BADEN-BADENI K^DIÖ ZENEKARÁNAK HANGVERSENYE 8.41 Álom az ifjúságról Füst Milán verse 10.00 Üj zenei újság. Ism. 10.35 DONIZETTI: LAMMERMOORI LUCIA. RESZL. 10.57 Pjotruska. Ism. 12.00 H. Lapsz. Telőj. 12.10 CHOPIN.- ES LISZX- ZONGÓRAMŰVEK 13.00 Csak "fiataloknak! 14.00 Kis magyar néprai/ 14.05 DON CARLOS. RÉSZL. 15.00 Művésziemének 16.07 PORI DZSESSZ­FESZTIVÁL -16.40 Raktárak 17.00 SZIftFONTKTTS 18.03 AZ ÜJ BUDAPEST VONÓSNÉGYES 18.45 A magyar’ költészet századai Vörösmarty Mihály 19.46 MASCAGNI: • PARASZTBECSÜLET RÉSTL. 19-56 Akit Móricz Zsigmond fedezett fel . . . : Sömogvi’ Erzsi szereDeiből •10.45 l egszebb kéru em nkbői 21.51 KÖNNYŰZENE ZL 30 ZENEK/\RI MUZSIKA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék