Népszava, 1976. december (104. évfolyam, 284–309. sz.)

1976-12-17 / 298. szám

9 NÉPSZAVA 197 6. december 17. Portisch tizenegyedszer Az év legjobbjai Az MTI sportrovata 1964- től az idén már tf- zenharmadik alkalommal készítette el a szakszövet­ségek véleményezése alap­ján „Az év legjobbja" lis­táját. Az idén összesen nyolcvan sportoló érde­melte ki sportágában a megtisztelő címet. Közü­lük pontosan a fele — negyven sportoló — elő­ször lett az év leggjobbja, ez a tény is bizonyítja, hogy erősen zajlik az őr­ségváltás a magyar sport­ban. A további negyven sportoló már nem először lett sportága kiválósága. A sakkozó Portisch Lajos a rekorder: tizenegyedik alkalommal lett első. Por­tisch már győztes volt az 1964. évi első választáson is. s csak azért nem any- nyiszor az év legjobbja, ahány szavazás volt, mert 1965- ben egyáltalán nem — 1974-ben pedig csak férfi sakkozót nem jelölt a szövetség. Portisch soro­zata azért is kiemelkedő, mert rajta kívül más fér­fi sakkozónak még egyál­talán nem jutott ez a ki­tüntető cím. Kiemelkedő az idén nyolcadszor első Monspart Sarolta és Hargitay And­rás eredménye is. Mons­part 1970-től megszakítás nélkül áll a női tájékozó­dási futók élén, 1973-ban két első helyet kapott, mert síkfutásban is a leg­jobbnak ítélték. Hargitay András egymás után nyol­cadszor a legjobb férfi úszó. Hatodszor a legjobb a lovas Ákos és az íjász Nagy Béla. ötödször egy­más után rangelső a Re- gőczy—Sallay jégtánc pár. Az autósoknál Ferjáncz ugyancsak ötödször a leg­kiválóbb, de mostani pár­jával Iriczfalvival csalt másodszor, előtte Zsembe- ri Jenővel verte egymás- jután háromszor a hazai mezőnyt. További 6 sportoló (Klampár, Ivánka, Taró- czy, Magyar Z., Borsos, Cserni Éva) negyedszer — nvolcan (Magos, Debrece­ni. Szűr, dr. Haán, Örké­nyi, Drapál, Abonyi és Bálint) harmadszor a leg­jobbak. Tizennyolcán ke­rültek másodszor az élre. ebből a sorból Németh M, Szabó Ildikó, Ambrus, Kancsal, Verrasztó, Fara­gó és Kelemen Ildikó megvédte tavalyi elsősé­gét. Labdarúgásban Kereki Zoltán révén először esett a választás vidéki játékos­ra. Korábban az Ü. Dó­zsa, a Ferencváros és a Bp. Honvéd adta a győz­test. Az MLSZ indoklása: „Elnökségünk egyhan­gúan Kereki Zoltánt tart­ja az év labdarúgójának. Kereki Zoltán emberi ma­gatartása mind sportegye­sületében, mind a váloga­tottban példamutató. Já­tékostársai magatartása és az év folyamán mutatott játéka alapján megbecsü­léssel veszik körül, s e tu­lajdonságaival méltán vív­ta ki a sportegyesületi és a szövetségi vezetők elis­merését is.” Több hely üresen ma­radt. Az evezős szövetség nem tudott kiemelkedő férfi versenyzőt megne­vezni. Vívásban is baj van a férfiakkal: 1964-ben for­dult elő egyszer, hogy csak női vívót (Rejtő Ildikó) jelöltek. A névsorban az „Év sportolója” verseny első győzteseinek nevét dőlt betűvel közöljük. 1976. legjobbjai az egyes sportágakban: Asztalitenisz: Klamoár Tibor (Bp. Spartacus). Ha­vas Ferencné Magos Ju­dit (Statisztika). Atlétika: Németh Mik­lós (Vasas). Erdélyiné Sza­bó Ildikó (Nyíregyházi VSC). Autó: Ferjáncz Attila— Iriczíalvi Ferenc (Bp. Vo­lán) Rallye. Gulyás Emil —Pintér József (Komlói Bányász) Túra, Cserkúti József (AFOR) Hegyi, Zi- ma János (Spartacus TE) Terep, Sebestyén Mihály (PGSK) Gokart. Birkózás: Bállá József (FTC). Cselgáncs: Tuncsik Jó­zsef (Bp. Honvéd). Ejtőernyő: Hüse Károly (MHSZ Szolnok Megyei Repülő és Ejtőernyős Klub), Róth Mária (MHSZ Csepel Repülő és Ejtőer­nyős Klub). Evezés: Ambrus Mari­ann (M. Hajó és Daru­gyár). Gyeplabda: Konoróth Ferenc (XVI. tanács). íjászat: Nagy Béla (Ti- pegjjáfi^, * Kovács Judit (Bp. Spartacus). Jégsport: Martos György (MTK-VM) Gyorskorcso­lya, Regőczy Krisztina, Sallay András (BSE) mű­korcsolya, Balogh János (BVSC) jégkorong. Kajak-kenu: Sztanity Zoltán (Rába ETO), Raj­nai Klára (FTC). Kerékpár: Debreceni Ti­bor (Csepel) Országúti, Szűr István (FTC) Pálya. Kézilabda: Szilágyi Ist­ván (FTC), Sterbinszky Amália (Vasas). Kosárlabda: Losonczy Árpád (Bp. Honvéd). Kiss Lenke (Bp. Spartacus). Könnyűbúvár: Kiss Fe­renc (MHSZ Muréna Sze­ged), Buzinkai Éva (MHSZ Vasas Izzó). Labdarúgás: Kereki Zol­tán (Haladás). Lovassport: Abonyi Im­re (Kiskunfélegyházái Egyesült Lenin Mgtsz SK) Fogathajtás, Ákos Ajtony (Bp. Honvéd) Díjugratás, Bálint Mihály (Ű. Dózsa) Díjlovaglás. Modellezés: Stefel Győ­ző (Bp. MÁV MHSZ Mo­dellező Klub) Repülőmo­dellezés. Vönöczky András (Pécs MÉV MHSZ Mo­dellező Klub) Hajómodel­lezés, örkénvi Viktor (Bp. MOM MHSZ Modellező Klub) Autómodellezés. Motorcsónak: Fekete Péter (Zalka MMK) Sikló­hajó, Fröhlich József (Er­zsébeti Spartacus MTK) Sporthajó. Motorsport: Drapál Já­nos (Bp. Honvéd) Gyor­sasági, Sziráczki István (Borsodi Volán) Salak. Műugrás: Némedi Ká­roly (KSI). Kelemen Ildi­kó (BVSC). Ökölvívás: Juhász Lász. ló tPetőfibánva). öttusa: Kancsal Tamás (Bp. Honvéd). Rádió: Laki Lajos (MHSZ Borsod megyei V. lenin Kohászati Művek RK). Zoltán Zsuzsa (MHSZ, Bp. VI. kér.. Pus­kás Tivadar RK). Repülés: Varga Zoltán (MHSZ Szabolcs megyei Rep. és Ejt. Klub) moto­ros, Hollói Gáborné (MHSZ Csepel Rep. és Ejt. Klub) motoros. Petróczy György (MHSZ Csepel Rep. és Ejt. Klub) mtor- lázó, Bolla Mária (MHSZ Postás Rep. és Ejt. Klub) vitorlázó. Röplabda: Kovács Ká­roly (Csepel), Torma Ág­nes (Vasas Izzó). Sakk: Portisch Lajos (MTK-VM), Ivánka Má­ria (MTK-VM). Sí: Palkovics Tibor (Bp. Honvéd) alpesi. Kővári Enikő (BKV Előre) alpesi. Dosek Ágoston (Vasas) sí­futás, Kapros Ibolya (Va­sas) sífutás. Hényel Gyula (Bn. Honvéd) ugrás. Bar- dóczi László (Gyöngyösi VSC) biatlon. Sportlövészet: Bodó Zoltán (Zalka M. KMFSE). Súlyemelés: Kőszegi György (Leninváros). Tájékozódási futás: Bo­ros Zoltán (Egri Sparta­cus), Monspart Sarolta (Bp. Spartacus). Tenisz: Taróczy Balázs (Vasas). Szücsné. Klein Beatrix (Ü. Dózsa). Teke: Csányi Béla (FTC), Kristyán Zsuzsa (Győri Lenszövő). Tollaslabda: Bereknyei Imre (Kandó SC), Cserni Éva (FŐKÉRT). Torna: Magvar Zoltán (FTC), Egervári Márta (Bo. Honvéd). Űszás: Hargitay András (KSIl. Verrasztó Gabriel­la (KSI). Vitorlázás: dr. Haán András (BKV Előre). Vívás: Kovács Róbert- né Schwarzenberger (Tor- dasi) Idikó (MTK-VM). Vízilabda: Faragó Ta­más (Vasas). Az ökölvívó CSV-n Slágerösszecsapások várhatók a Sportcsarnokban Befejezéshez érkezett az ökölvívó-csapatverseny. A Keleti és a Nyugati cso­port győztese, a Zalka SE és a Vasas, valamint a ki­emelt Bp. Honvéd és Ü. Dózsa szombaton a Sport- csarnokban egy műsorban küzd a végső helyezések eldöntéséért. A 3. helyet tisztázó Zal­ka SE—Vasas összecsapás 17 órakor kezdődik, s utá­na. 19 órától kerül sor a Bp. Honvéd—Ú. Dózsa döntőre. — Az elővételből ítélve óriási érdeklődés előzi meg a szombati két mér­kőzést — mondotta Sze­mes László, a Magyar Ökölvívó Szövetség főtit­kára. — Azt várjuk, hogy már erre az estére vissza­tér a Sportcsarnokba a korábbi nagy CSB-mérkő- zések hangulata. A pilla­natnyilag legjobb négy magyar csapat lép szőri- tóba. A Honvéd és az Ü. Dózsa összecsapása pará­dés csatát ígér. Rendkívü­li a titkolódzás a két klub háza táján, legjobbjaikkal vonulnak fel. de a régi CSB-szokások szerint semmi sem szivárog ki berkeiből. Mindössze any- r.yit tudunk, hogy legjobb csapatukkal állnak ki. Több olyan mérkőzés lét­rejöhet. amelyet mindig szívesen lát a közönség. Gondolok elsősorban egy Németh—Jakab J.. Rap- csák—Vörös. Totka—Götz, Soltész—Jakab V. és Pá- kozdi—Edőcs találkozóra. A szombati sporcsamo- ki műsor jegyeit elővétel­ben árusítják, a Bp. Hon­véd 500 belépőt már lefog­lalt. ■ A szerdai, Békéscsaba— Ü. Dózsa mérkőzésen rúgást kapott a bokájára Töröcsik András, az 0. Dózsa fiatal csatártehetsége. Orvosi véle­mény szerint a válogatott labdarúgó 2—3 hétig nem játszhat. Sem Ivánka, sem Verőd! Tbilisziben és Roosen- daalban befejeződött a női sakkvilágbajnok-jelöl- tek tornája. Mindkét he­lyen indult magyar ver­senyző, de egyikük sem került a továbbjutást je­lentő 1—3. helyre. Tbilisziben Ivánka 6 pontjával holtversenyben a 4. helyen végzett, s ezt az eredményt a szovjet Gaprindasvili. világbaj­nok. a legnagyobb megle­petésnek tartja, úgy nyi­latkozott. hogy Ivánkát feltétlenül az első három közé várta. A hollandiai Roosendaal- ban Verőd 8,5 pontot szer­zett. de ez csak az 5. hely­hez volt elegendő. A to­vábbjutás szempontjából döntő utolsó fordulóban Verőd sötéttel döntetlen­re játszott a szovjet Ro­minával. ■ Csütörtökön egy labda­rúgó MNK-csoportmérközésre (XIV. csoport) került sor: Haladás—Répcelak 3:0 (2:0). Szombathely. 200 néző. vezet­te: Soós. Góllövők: Horvátn 2, Szabó és Sebestyén. A Szuper Ligában Magya rország vezet Teljes fordulót bonyo­lítottak le szerdán az asz­talitenisz Szuper Ligában. A magyar válogatott — mint ismeretes — Zágráb­ban bravúros. 5:2 arányú győzelmet aratott J ugo- szlávia ellen. Idegenben nyert a Szovjetunió és Csehszlovákia válogatot- ja. Eredmények: Szovjet­unió—NSZK 5:2. Cseh­szlovákia—Franciaország 4:3, Svédország—Anglia 7:0. Négy forduló után Ma­gyarország négy győze­lemmel áll az élen. két ponttal lemaradva Svéd­ország és a Szovjetunió követi. Az a/iEflJUs TÁJÉKOZTATÓJA Értesítjük t. Fogyasztóinkat, hogy az eredetileg # 1070. december 3I-i^ érvényes üzem-, tüzelő- és kenőanyag-utalványaink beváltásának határidejét — papírtakarékossági okokból — 1977. MÁRCIUS 31-.IG M E 1. II O S S Z A B B í T J U K Tájékoztatjuk továbbá t. Vásárlóinkat, hogy 1977. első negyedévében is adunk el 1976 érvényességű utalványokat, amelyek szinten 1977. március 31-ig beválthatók. Kérjük Fogyasztóinkat, hogy 1977. első negyedéves vásárlásaikat — a még 1976 érvényességű utalványokból — úgy ütemezzék, hogy az 1977. március 31-i lejárat után minél kevesebb utalvány kerüljön visszaváltásra. A fel nem használt — 1976 érvénvességű — utalványokat 1977. április 10-től kezdődően az ÁFOR eladóhelyek visszaváltják. ■ Bmóban. a helyi KPS csapata ellen játszott KEK- visszavágót az Ü. Dózsa női röplabdaegyüttese. A buda­pesti találkozón a lila-fehérele 3:0 arányban győztek. Ugyan­ez az eredmény született a csehszlovák városban. így a játszmákon belüli pontok ösz- szesítése döntött — a magyar kupagyőztes javára. Egy esztendeje. 1975. decem­ber 17-én hunyt el a magyar felad’ványszerzők eddig egyet­len. nemzetközi nagymestere, dr.. .Páros György. ,Amak a nagyszabású, világszerté je­lentő« visszhangot keltett pá­lyázatnak egyik osztályáról; amelyet sportegyesülete, a Tipográfia rendezett emléké­re. két hónapja már beszá­moltunk. A szabad mattokra kiírt másik osztály eredmé­nye a napokban érkezett meg dr. John Niemann nemzetközi versenybírótól. Ebben a műfajban 19 or­szágból beérkezett 209 pálya­mű közül az első és a harma­dik díiat egyaránt az angol C. J. Feather nyerte, a má­sodik díiás A. Boitmaivs (Riga. Szovjetunió) lett. A magyar szerzők közül Bene­dek Attila. Érsek Tibor és Bakcsi György dicsé-etben. dr. Talabér László (Sümeg) elismeresben részesült. Raj­tuk kívül angol, argentin, csehszlovák, finn. olasz, szov­jet és USA-beli szerzők mun­kái szerepeLnek még a kitün­tetettek között, bizonyítva a verseny magas színvonalát, amelyet a versenybíró úgy jellemzett, hogy ..a jótól, 'az igen jóig terjedő minőségi skálában a pályaművek egész tömegével” találkozott. Elsőként adjuk nyomtatás­ban a British Chess Magazine ‘rovatvezetőjének elsődíjas művét: C. J. FEATHER Tipográfia Páros-emlékv. 1976. — i. díj Szabad matt 2 lépésben 2 iker-megoldással Ebben a mindössze 12 báb bal kidolgozott munkában sa játosan eredeti szerepe van a bástya és a futó metszés­pontjába állított sötét vezér­nek. Ha ezt az útban álló akadályt a világos bábok a képzelet szárnyán ..átugor­hatnak”, akkor akár 1. Be6t, Kcő 2. Bc6-tal, akár 1. Fb6. Ke5 2. Fc7-tel mattolhatná­nak. De mivel sötét lép. a vezér tetszőleges ..csendes” ellépése mindkét mattot meg­hiúsítja. így áll elő az a para­dox helyzet, hogy az egyik matt csakis akkor hozható létre, ha a sötét kiüti a másik megoldásban mattoló figurát! Tehát a két megoldás: 1. Vei:!, Fb6 2. Ke5. Fc7 matt. és 1. Vgl:», Be6t 2. Kcő. Bc6 matt. E szellemes látványosságon kívül mélyebb értéke még a feladványnak az a gondosság, amellyel a szerző a mellék­megoldásokat kiküszöbölte. (B. J.) Az Ásva ny óla jf orgalmi Vállalat FELVESZ takarítókat, tálaló-mosogatókat, segédmunkást, olajkazán fűtőt. Jelentkezés: AFOR Gondnokság Budapest IX., Közraktár utca 30. • TELEFON: 170—183. BKV Metró üzemigazgatósága FELVESZ: 18. életévüket betöl­tött géplakatos, jár­műlakatos. elektron)- j kai és mechanikai műszerész. villanv- szerelő. villamosgep- szerelő szakmunkátokat. valamint férfi és női betanított munkásokat Középiskolai végzettséggel: MOTOR KOCSI- SECÉDVEZETŐI TANFOLYAMRA, MOZGÓLÉPCSŐ- és PERONZÁR- ÜG YELETESI, valamint ÁLLOMAS- PÉNZTAROS1 munkakörökbe férfiakat és nőket alkalmazunk. Felvilágosítás és felvétel: BKV METRÓ ÜZEM­IGAZGATÓSÁGNÁL XIV.. Hungária körút 46 (Metró Népstadion megálló. Irodaház) földszint 59. Telefon: 637—637/367 mellék Levélben: 1428 Budapest 8. Pf. 11. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK CENTRUMBAN ORVIN MINDEN KEDVES - " VÁSÁRLÓNKNAK STH11MBAN ÁKDÉKOZZON FÉNYKÉPEZŐGÉPET! csökkenti a WC** m 12 Volt Ara 1655 Pl I BP VII. Thököly u 2. BP VLLenin krt 99 BP XLSchonherz Zu31 VrtKUt UTÁNVÉTTEL SZÁllJT: 1056 BP V. Oimitrov tér 5 FAI ÁfM SM A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék