Népszava, 1978. január (106. évfolyam, 1-26. sz.)

1978-01-20 / 17. szám

1978. I. 23—29-ig ► HÉTFŐ Kossuth rádió • 1.23 Sándor Judit é« Szalma Ferenc énekel » 90 Madách Imre: Utravaló verseimmel ».10 A hét zeneműve: Sztravinszkij: Apollón Muszagetés* ».4» Óvodások műsora 30.05 Iskolarádió 10.30 Barokk muzsika 011.23 Felnőttek játéka, gyermekek játéka n.40 különös házasság 32.35 Tánczenei koktél 13.20 Válaszolunk Szabolcs megyei hallgatóinknak 13.35 Népi zene 14.00 Ezeregy délután 14.30 Hindemith: Oktett 15.10 Édes anyanyelvűnk 15.15 A Magyar Rádió novella pályázata Albert Gábor: Agy és bor 15.31 Kórusművek «S.46 FarJtas Ferenc: Athéni Timon 3* 05 Szoc. brigádok akadémiája J., Strauss: Mesék a béeel erdőből W.SS Cigánydal­feldolgozások ' 17.10 V::n új a Nap alatt 37.35 Tra\lata. Részlet 19.15 Rádiószínház Mándy Iván: Játék a téren 39.54 A Rádió lemezalbuma ».59 Féiór'a a Camerata Hungartca együttesnél 30.3$ Ami a számok mögött van. Evekig takarékon 22.20 A Közel-Kelet — közelről *8.30 Romantikus mesterek 0.10 Szörényi Szabolcs és Bródy János táncdaiaiból Petőfi rádió «.OS Melódia és ritmus 9.00 Egy éj Velenoében 10.00 A zene hullámhosszán 12.00 Népi muzsika 12.33 Haneszerszólók 13.33 Couperin: Francia álarcosbál 14.00 Kívánságműsor 17.00 ötödik sebesség 16.00 utazás az agy körül Munka- és művészeti terápia 10.33 Zeneközeiben 19.30 S'.ágermúzeum 20.10 Michelangelo és az anatómia *0.33 Senki többet? Harmadszori *1.50 Nóták *8.33 Derűre is derű Törpék a páncélszekrényben *2.59 Operettrészletek 3. mnsor 14.0= ZENEKARI MUZSIKA 16.25 „Szabadon zongorázni" 16.08 Román művészek operafelvételeiből 16.50 Holnap közvetítjük 17.10 HUSZONÖT PERC BEAT *6.06 Zsebrádiószín hájé Vámos Miklós: Mikulásvirág 16.31 ÜJ LEMEZÜNK 19.15 Iskoiarádió 19.33 LAZARU BERMAN LISZT TRANSZCED ENS ETŰDJEIBŐL ZONGORÁZIK ».10 DZSESSZ­FELVÉTELEKBŐL ».30 Teresa Stich-Randall és Ivan Petrov énekel *1.10 SZIMFONIKUS ZENE *11.SO A hét zenemüve. Ism. Pozsonyi It 16.00 Francia nyelvlecke 16.35 Úttörő híradója 37.05 Középiskolásoknak 17.45 A szennyezett folyók titkai 19 09 Tv-hlradó 19.30 A kispolgár halála 22.05 Szovjet művészek műsora KEDD Kossuth rádió * 27 Válaszolunk hallgatóinknak ».43 A titkos házasság Kétfelvonásos opera Közben: 30 05 Iskoiarádió 11.40 Különös házasság 12.35 Melódiakoktél Közben: 13.10 Törvénykönyv 13.59 Morzsa kutya meg a világjáró Jércike 14.47 Éneklő Ifjúság 15.10 Ealot Spanyol szimfónia 36.05 Harsan a kürtszói 16.35 Emil GileLsz zongorázik 17.07 Lengyelországból jelentem 17.32 Daloló, muzsikáló tájak 18.00 A Szabó család 19.15 A pütk dáma. Részlet 20.00 .Az ember és környezete 20.30 Népi zene, népdalok 21.07 A Kapcsos Könyv története *8.20 Zenekari muzsika Közben: *2.50 Meditáció — a titkárnőkről 0.10 Aldobolyi Nagy György és Szenes Iván táncdalaiból Petőfi rádió 8.05 Az MRT énekkara 8.20 A Közel-Kelet . — közeiről 8.33 Trombitaparádé * 50 Kezdeményezők *.oo Népi zene 9.39 Monológ 9.35 Derűre is derű 10.00 A zene hullámhosszán 12.00 A sóhajok hídja. Részi. 12.33 Arcképek a bolgár ■Irodalomból. Ivan Vazov 1B.50 Két balettszvtt 13.33 Erdei bál 14.00 Zenés délután 18.00 Harminc perc rock 18.33 Beszélni nehéz 18.45 Énekszóval. muzsikával 19.15 Mit olvashatunk a Béke és szocializmus című • folyóiratban? 19.30 Csak fiataloknak! 20.33 Tekergők rangja Vidám pajzán műsor 5H.33 örökzöld dallamok 28.43 Robert Stolz operettjeiből 23.30 Népi zene, nóták 3. mnsor 14.05 A WASHINGTONI FESZTIVÁL­ZENEKAR 14.48 Magyar irodalmi arcképcsarnok Zelk Zoltán 15.07 BEETHOVEN MÜVEIBŐL 16.08 Felsőbb osztályba léphet! 17.03 Alfredo Kraus énekel 17.30 Portugália — kormányválság után 16.05 ŰJ MAGYAR ZENE A RÁDIÓBAN 18.57 BOCCHERINI: A-DÜR SZIMFÓNIA 19.15 Iskolarádió 19.40 A MAGYAR RÁDIÓ B ACH—B ARTÓK- CIKLUSA. n. Közben: 20.25 Modem írók portréi Milan Rúfus 21.35 Opera áriák 22.20 A dzsessz történetéből TelfTÍnó 8.55 Tv-toma. Színes 9.00—10.25 rrv 10.25 Tele-fény-kép. Ism. 11.05—18.35 rrv 14.15—16.25 rrv 16.28 Hírek 16.35 Melyiket az ötezerből? 16.50 A modern festészet előfutárai VI /4. Georges Saurat Színes 17.30 Törvény már van ... Szocialista brigádok a kultúráról 16.15 A nyelv világa 18.45 Kvartett. Színes 19.10 Mese. Színes 19.20 Tv-toma. Színes 19.30 Tv-hlradó 20.00 Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága. TX.fr. Színes 20.55 Nézőpont 21.55 A Századunk sorozat gy űj temény éből A korona kálváriája 22.45 Tv-híradó 3. 2. mnsor 20.00 Arcélek a közéletből IV. A jövőkutató 20.30 Pókfonál. Japán balettfilm. Sz. 21.00 Tv-híradó 2. 21.30 Rendezte: Dömölky János. Szakonyi Károly két egyfelvonásosa (Ha itthon maradnál! Benn a szobában) Pozsonyi I? 9.00 Iskolásoknak 9.15 A kispolgár halála 10.40 Tatjana Sminova szovjet nemzeti művész portréja 11.10 A Karlb-tenger mélyéh 15.20 Iskolásoknak 16.20 Ipari tanulók műsora 16.55 Vetélkedő úttörőknek 17.40 A gombostű története 18.05 Életképek 18.15 A Szovjetunió történelméből 19.00 Tv-híradó 19.40 Bolgár játékfilm 21.05 Aktualitások SZERDA Kn**ulli miliő 8.27 Szocialista brigádok akadémiája 8.57 Zenés képeskönyv 9.12 Utazás az agy körül 9.42 Marenzio madrigáljaiból 10.05 Nyitnikék 10.40 Zenekari muzsika 12.35 Tánczenei koktél 18.20 Új falusi krónika 13.40 Lengyel népdalok és táncok 14.00 Ezeregy délután 14.30 Mozart: F-dúr zongoraverseny 35.10 Messziről — messzire 15.50 Tömegdalok 16.10 Egy belső-somogyi nótafa: Borbély Lajos 16.20 Maria Stader és Rudolf Schock énekel 17.07 Mozgásterek 17.32 Szendrey-Karper László felvételeiből 18.15 Krúdy Gyula: Utazas a vörös postakocsin 10.15 Zenekari muzsika 19.53 Donizetti: Linda di Chamounix Háromfeivonásos opera Közben: 21.02 Kis magyar néprajz 22.20 A Közel-Kelet — közelről 21.13 Kamaramuzsika 0.10 A csodatükör. Részlet Petőfi rádió 9.05 Nemzetiségeink zenéiéből 8.33 Szűcs Judit, Máté Péter és a Corvina együttes felvételeiből 9.00 A Rádió operettjeiből 10.00 A zene hullámhosszán 11.33 A Szabó család. Ism. 12.00 A Stúdió 11 játszik 12.33 Turandot. Részlet . 13.33 Hull a hó ... 14.00 Zenés délután 17.00 Ötödik sebesség 18.00 Vegyünk hozzáértést 1 18.10 A hanglemezbolt újdonságai 18.33 Nótacsokor 10.30 Moszkvából érkezett 20.00 Félóra Duke Elüngtonnai. Ism. 20.33 A Magyar Rádió Karin thy-Szlnpada 21.43 Cherbourg-i esernyők Részlet 22.00 Sztravinszkij: Apoilon Miuszagetész 22.38 Népi zene, népdalok 23.10 Könnyűzene Wolf Péter szerzeményeiből 3. műsor 14.05 SCHUMANN ÉS DVORZSÁK MŰVEIBŐL 15.00 Magyar irodaimí arcképcsarnok Zelk Zoltán 16.93 Mozgó Világ Klub 17.02 BEETHOVEN - MÜVEK 17.50 Meditáció — a titkámőicről. Ism. 18.05 Fekete Afrika zenéjéből 18.20 TÖRTÉNELMI OPERÁKBÓL 19.15 Iskoiarádió 19.33 HANGFELVÉTELEK 20.20 Mi van a sorok között? 20.34 AZ MRT SZIMF. ZENEKARÁNAK HANGVERSENYE 22.00 TIP-TOP PARÁDÉ 22.30 ÜJ FELVÉTELÜNK 22.48 A REGI ZENE stúdiójának EGYÜTTESE CICONIA MŰVEIBŐL JÁTSZIK Televízió 8.00 Tv-Torna. Színes 8.05—9.40 rrv 9.40 Delta. Ismétlés 10.05 Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága Ismétlés. Színes 11.00 Zene a „B” stúdióból Ismétlés. Színes 11.35 Lehet egy kérdéssel több ? Isméitlés 14.00—16.15 rrv 16.23 Hírek 10.30 A jégmezők lovagja 18.20 Szépen, jól magyarul 18.30 Nem vagy egyedül. .. 19.10 Mese. Színes 19.20 Tv-toma. Színes 19.30 Tv-híradó 20.00 A San Remó-i dalfesztivál vendégei C7Í n űr 20.40 Magnóliakert Tv-játék. Színes 21.40 Fiatalok órája 22.40 Tv-híradó 3. 2. mnsor 20.00 Ismeri ön Kappiert? Az NDK Tv dolaimentumfilmje. Sz. 20.50 Üjfasizmus. Színes 21.30 Szemle Pozsonyi ív 9.00 Iskolásoknak 15.55 Iskolásoknak 17.05 Ifjú szemmel 18.10 Autó-motor 19.00 Tv-híradó 19.30 A besztercebányai helyőrség zenekarának hangversenye 20.00 Berth old Jacob Salamon esete NDK tv-játék CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió 8.27 Harsan a krütszó! 8.57 Zenekari muzsika 10.05 Iskoiarádió 10.30 Olvasólámpa 10.45 Operaegyüttesek 11.40 Különös házasság 12.35 Melódiakoktél 13.15 Tudomány és bűnüldözés 14.00 Magyar remekírók 14.30 Nóták 15.28 Ezeregy délután 16.08 Ghiszu és fia Premcsand indiai író . elbeszélése 16.28 Kóruspódium 16.47 Fúvószene 17.07 A magunk érdekében, a magunk védelmében ,,Piszkos” szakmák 17.32 Rimszkil- Korszakov: Seherezáde 18.15 Kritikusok fóruma 19.15 Rádiószínház Földgömb. madárral Kopányi György hangjátéka 20.01 Joan Sutherland énekel 20.30 Töltsön egy órát kedvenceivel 21.30 Háttérbeszélgetés 22.20 Takács Klára énekel 2Í2.41 Karate *— a fegyvertelen kéz taktikája 22.56 Az MRT szimfonikus zenekara játszik 0.10 Dzsesszfelvételeinkből Prtőíi rádió 8.05 Szilvássy Margit operettdalokat énekel 8.20 A Közel-Kelet — közelről 8.33 Mezők, falvak éneke 9.00 Slágermúzeum 9.40 Vörös kavicsárkok futnak 10.00 A zene hullámhosszán 12.00 Népi zene. nóták 12.33 Szolnoki stúdiónk jelentkezik 12.55 Táncok zongorára 13.30 Zöngészde 14.00 Rádiónapló 17.00 Felsőbb osztályba léphet! 18.00 Népdalfeldolgozásokból 18.33 Hétvégi panoráma 19.55 Slágerlista 20.33 Falusi esték 21.03 A Rádió Dalszínháza Offenbach: Az elizondói lány 21.57 Verbunkos muzsika 22.43 Filmzene 23.00 Táncáén« 23.30 Zenés játékokból 3. mnsor *4.95 KUBIK: AZ IGÉKET földje 14J9 ZENEKARI MUZSIKA 16 JO Krúdy Gyula: Utazások a vörö« postakocsin *8.« CSAJKOVSZKIJ: D-DŰR VONÓSNÉGYES 19.30 Képek a reneszán®* zene történetéből 17.00 ÖTÓRAI TEA 18.05 ÜJ MAGYAR ZEN* 18.46 Francia áriáik 19.15 Iskoiarádió 19.33 BEETHOVEN: IX. SZIMFÓNIA *0.48 MAURIZIO POLLIN! ZONGORÁZIK *1.5« Eszmecsere. Iám. 22.29 WEBER operaiból 22.50, M. Y. Kanna Sastri: Kalavathí Televízió « 00 Tv-toma. Színe» 8.55—11.25 TTV 14.45—16.15 rrv 16.18 Hírek 16.25 A Magyar Tv Szabadegyeteme A seiten belüli világ Ismétlés. Színes 17.20 Óvodások filmműsora 17.53 Telesport 18.20 Falujárás 19.10 Mese 192« Tv-toma. Színe» 19.30 Tv-híradó KisfilmeJc a nagyvilágból *0.00 Béni és Frédi Frédi és az oroszlán 30.25 A nagy természet Ids csodál. Színes 26.40 A tudás forrásánál Színes 21.90 Szokatlan szokások Színes 21.25 Prokofiev: Klasszikus szimfónia Színes *2.15 Tv-híradó 3. 22.25 Férfikézilabda VB Magyarország— Franciaország. Szín«» 2. mnsor 18.20 Világnézet. Ismétlés 19.00 En FrancalS 19.15 People You Meet 19.30 Tv-híradó 20.00 Schubert: Téli utazás 20.40 Istvánfalva. Játék három felvonásban a Pécsi Nemzeti Szinhá* előadásában, felv.-ről 14 éven felülieknek I Közben: a .25 Tv-híradó *. Pozsonyi ív 9 00 Iskolásoknak 10.00 Berthold Jacob Salamon esete. Ism. 15.20 Iskolásoknak 16.10 Egy szovjet szobrászul ű vész 17.05 Újdonságok az úttörők életéből 17.20 Ifjúsági magazin 19.00 Tv-hlradó 19.30 A férfi, akinek nem szabad meghalnia. 4. 20.35 Ismeri ön Kappiert? 22.05 A fiatalok tv-klubja PÉNTEK I Kossníli rádió 8.27 Egy különös környezetszennyező: a hő 8.37 Szvjatoszlav Richter zongorázik 9.34 Szérű mellett sudár fa 10.05 Iskoiarádió 10.33 Madách Imre versei 10.40 Kodály-kórusmüvek 11.00 Gondolat. Ism. 11.43 Gluck: Orfeusz 12.3ő Tánczenei koktél 13.20 Nótacsokor 14.06 A búcsús énektől a forradalom daláig 14.25 Nyitnikék 15.10 Szigeti József hegedül,- Bartók Béla zongorázik 16.05 Húszas stúdió 17.10 Népzenekedvelőknek 17.40 Tipegő 18.00 Népszerű tenoráriák 19.15 Olasz táncdalok 19.35 Az MRT szimf. zenekarának Sosztakovics­hangversenye 30.05 Antonn Tammsaare észt író 100. születésnapjára *1.15 Dzsesszíelvételekből 21.34 Láttuk, hallottuk 22.25 A Közel-Kelet — közelről 22.35 Ismeretlen Liszt- zongoradarabok nyomában 22.33 Ikarusok Koreában 23.08 Meyerbeer és Thomas operáiból 0.19 Toronyzene Pvíőíi rádió 8.(tó Indulók, táncok fúvószenekarra 8.33 Népdalok, néptáncok 9.14 Kincsek a nemzet múzeumában 9.30 Dalok a Nagy Honvédő Háborúról 10.90 A zene hullámhosszán 11.50 Kiskorú demokratizmus 12.00 Lili bárónő. Részlet. 12.33 Zenekari muzsika 13.40 Farsangnapi 14.00 Zenedélután kutyabál 17.00 ötödik sebesség 18.00 A-tói Z'ig a popzene világában 18.33 Népi zene. nóták 19.2C Portugállá — kormányválság után 19.56 Sanzonok 20.33 Rádiószínház Oláh Gábor: Telkemen az Erzsébet-hid ».» A tegnap lágereiből *2.10 Rodgers zené« játékaiból 23.06 Könnyűzene — éjfélig 3. műsor 14.98 Kettő« portré József Attiláról — Koczkás Sándor 14.50 VTVALDI- MÜVEK 16.30 DZSESSZ­FEL VÉTELEKBŐL 16.03 Versek világa Ady Endre: Uj s új lovat 14.20 Magyar előadóművészek felvételeiből 17.00 Lengyelországból jelentem 17.30 Rádióhangversenyekről 18.05 SZIMFONIKUS ZENE 19.15 iskolarádió ____ 19.33 MOZART: T1TUS KÉTFELV. OPERA Közben: *0.39 Az esszéíráe mesterei Michel de Montaigne *2.19 CSENKI IMRE: KALOTASZEGI DALOK ÉS TÁNCOK *2.30 SZTRAVINSZKIJ: APOLLÓN muszagetész Trlcvívió 8.06 Tv-toma. Színe» 8.05—9.35 ITV 9.35 Óvodások filmműsora Színes 11.05—13.25 TTV 14.10—16.29 rrv 16.23 Hírek 16.30 Nyári tábor 17.05 Természetbarát. Színe« 17.25 Játék a betűkkel 17.50 Mindenki nyer? 18.20 öt perc meteorológia 18.25 Eiszakai műszak Riportműsor 19.05 Mese 19.20 Tv-toma. Szín«« 19 30 Tv-híradó 20.00 Röpülj, páva! vn. elődöntő. Színes *1.3« Delta. Színes 22.10 Tv-híradó 3. 22.20 Az ágy. Szín«» 2. mnsor 20.90 Raszkolnyikov született. .. — avagy: Liubimov és Kern” András 20.50 öt pere meteorológia 20.55 Tv-híradó 2. 21.15 Van. aki megteszi, van. aki nem Angol filmvigjáték Színes Po/.sonyi <▼ 9.00 Dalok 10.00 A férfi, akinek nem szabad meghalnia. Ismétlés 11.35 Ipari tanulóknak 15.35 Acélöntők. Tv-fllm 17.00 Színes rövidfilmek 18.15 Madarak és majmok Francia természetfilm 19.00 Tv-híradó 19.30 Az „M” zenei stúdió műsora 20.15 Druskat Daniéi 4. 21.20 Dalok 22.00 A hölgyek és a huszárok. Színházi közvetítés SZOMBAT Ko««uíb rádió 8.30 Lányok, asszonyok 8.55 ,,Amíg szívük dobog . . 9.23 Segíthetünk? 10.05 Zenekari - muzsika 11.00 Rádiószínház Tanúvallomást tettem Kosa Judit dokumentumjátéka 12.20 Zenei anyanyelvűnk 12.30 Magyarán szólva 12.45 Melódiakoktél Közben: 13.30 Lépéstartás 14.00 Népi zene, nóták 14.30 Tervek és tények 15.05 Ü1 Zenei Újság 15.40 Verdi: Macbeth 16.00 168 óra 17.30 Glenn Gould két Mo zart-szonátát zongorázik 16.06 Az MRT énekkarának új Brahms- felvétele 16.45 Rabigában Epizódok és alakok. Ivan Vazov műveiből 19.30 Szimfonikus zene 20.58 Korunk hősei Gandhi 22.20 A beat kedvelőinek 23.05 A Magyar vonósnésves lemezeiből 0.10 Melódiákoktól Príóíi rádió 8.(tó A Bécsi Rádió szimí. zenekara játszik 8.20 A Közel-Kelet — közelről 6.33 Népszerű fúvósátiratok 9.00 Válaszolunk hallgatóinknak 9.15 Népi zene. nóták 9.55 Hetilapszemle 10.00 Szombat délelőtt 12.00 Tánczene Kubából 12.33 Operané^vesek 13.00 Simeon oszlopai 13.25 Sarasate-művek — világhírű hegedűművészek tolmácsolásában 14.00 Napraforgó 15.00 Németh Marika és Baksai Árpád operettfelvételeiből 15.83 Az All. Népi Együttes felvételeiből 16.33 ötórai tea 17.30 Közkívánatra t 19.44 Férjek és nők Iskolája 20.38 A francia popzene csillagai. Nicoletta 21 .HZ Verbunkosok, nóták 22. « Zené« játékokból 22.33 Goldmark operáiból 23. (tó Siágermúzeum 3. műsor 8.98 HÄNDEL- MÜVEK 8.44 Glinka: Ivan Szuszanyi» Négyfelv. opera 11.35 DZSESSZ- FELVETELEKBÖL 12.20 BRAHMS: A-DÜR ZONGORANÉGYES IS .09 ZENEKARI MUZSIKA 15.15 PROKOFJEV- CUCLUS. IV. 163S ROMANTIKUS KÖRUSMUZSIKA 16.55 Nyári estén Madách Imre versei 17.00 HAMUPIPŐKE 18.03 ÜJ MAGYAR ZEN* A RÁDIÓBAN 19.09 MOZART: B-DÚR SZIMFÓNIA 19.30 SLÁGERLISTA 20.08 TRIOLEMEZEENKBOL 20.58 A FRANCIA RADIO FILHARMONIKUS ZENEKARÁNAK HANGVERSENYE Televízió 9.00 Tv-toma. Színe» 9.05 Természetbarát Ismétlés. Színe« 9.25 Magnóliakert. Ismétlés. Színe« 19.15 A világ cirkuszai Jean Richard cirkusza Ismétlés. Színes 11.10 Raszkolnyikov született Ismétlés ia.00 Játék a betűkkel Ismétlés 14.08 Mozgás- és viselkedésformák a» állatvilágban. IV. A hangyák. Színe« 14.30 Idesüss I 14.55 Férfikézilabda VB Magyarország—NDK mérkőzés 16.15 Hírek 16.20 Út a Fogarason át Román Msfilm. Színe« 16.30 Az első 365 nap a gyermek életében. 4. A gyermek most néfyhónapos Színes 16.55 Klasszikusok a képernyőn. Az utolsó budai basa. Ism. 17.50 Utak és útvesztők a Közel-Keleten 18.55 Egymillió fontos hangjegy. Színe« 19.15 Mese. Színes 19.20 Tv-torna. Színes 19.30 Tv-híradó 20.00 Gusztáv beavatkozik Színes 20.05 Kojak. A késleltetett igazságszolgáltatás. Sz. *0.55 Jack Pamell és zenekara játszik Angol zenés film. Színes 31.35 SzóU, kisfeoském, szólj! Vidám tv-játék Színes 22.15 Olyan, mint a több! szombat. Angol tv-film Színes 23.35 Tv-hlradó 3. 2. műsor 20.00 Egy éj Velencében 21.43 Tv-híradó 2. 22.05 Szomszédom a feleségem Mire vaiék a barátok? Pozsonyi tv 8.00 Iránytű 9.15 Francia rajzfilm 9.45 Rakéta 10.10 Dalok 10.40 Druskat Daniel. Ism. 12.20 Francia nyelvlecke 13.30 Slavia VS Praha— Inter Bratislava kosárlabda-mérk. 14.55 Csehszlovákia— Jugoszlávia kézilabda VB-mérk. 16.30 A szocialista Lengyel ország építkezései 17.00 Gyermek.iégrevti 17.50 Találkozó a budalyni kastélyban 19.30 A vesszőkosár titka. 4. 20.00 A három muskétás. 1. 21.50 Tévékomédia 2£.45 A szilveszteri műsor ismétlése Kosai«ih rádió 8.28 Operettdalok 9.00 Körforgás Mezei András versel 9.06 Chopin zongoraműveiből 9.45 Szerkesztői üzenetek 10.03 Keress, kutass . .. 11.14 Vasárnapi koktél 12.00 H. Lapsz. Idői. 12.10 Édes anyanyelvűnk 13.00 Egy korty tenger 13.10 Jó ebédhez szól a nóta 13.48 Rádiólexikon 14.18 Sztravinszkij: Apollón Muszagetés* 14.49 Hagyományőrzők 15.17 Renata scotto és Cesare Siepi énekel 15.53 Adenl levél 16.03 A rádió könyvklub!* 17.10 A da éneklés mesterei Elisabeth Schwarzkopf 18 0* Willi Boskovsky vezényel 18.59 özvegy és leány* Kemény Zsigmond regényének rádióváltozat» 90.97 Színes népi mnzsBai 21.00 Egy óra dzsessz 22.15 A Bajor Rádió szlrref. zenekarának hangversenye 9.1« Könnyűzene — hangszerszólők Petőfi rádió 7.66 Az evaikgéUÜta* egyhái félórája T.30 Helmuth Walcha Bach-műveket orgonái 8.6S Mit hallunk? 8.38 Miska bácsi levelesládája f.00 örökzöld dallamok Ismétlés 9.97 Az MRT gyermekkórusa énekel M.12 Az NDK néphadseregének központi zenekara játszik 16.38 A M. Rátfió * Karinthy Színpada Szerelem, házasai* 31.36 Világvasámap ..Párizs, szép városom* 12.33 Népi zene. népdalok 13.02 A gólyakalifa 14 í>0 Táskarádió 15.00 En láttam, neked hogy tetszett? 15.33 Régi- magyar dalok és táncok 16.06 A vasárnap «portja 17.00 ötórai tea 18.00 Mit tizen a Rádió? 18.35 Nóta kedvelőknek 19.38 Kritikusok fóruma 19.48 Nicolai: A windsori víg nők Háromfelv. opera 22.17 Néni zene. népdalok 22.33 Kellemes pihenést! 3. mn«or 8.09 KÉT VONÖSÖTÖS 9.02 MANÓN. RÉSZLET 10.63 Üj Zened Újság Ismétlés 19.38 BACH-MÜVEK 12.1« LEV VLASZENKO ZONGORÁZIK te.3s xvnr. századi operákból IS.5« Kis magyar népraj* 18.55 MŰVÉSZLEMEZEK 15.03 Diákkönyvtár hangszalagon Anyegin 16.03 ígv láttam Kodályt 16.34 Külföldi tudósoké a szó 16.49 SZIMFONIKUS ZENE 11.93 SZENTHELYI MIKLÓS hegedUestje Közben: 18.43 Világlíra. NylkolaJ Zabolockij versei 19.41 Csak fiataloknak! 20 41 BEETHOVEN- MUVEK 22.07 A STOCKHOLMI RADIO ÉNEKKARA ES A STOCKHOLMI KAM ARAKÓRUS Énekel, vez. ERIC ERTCSON 22.40 BELA RUDENKO orosz operákból Énekel Tclpfííió 9.10 Tv-torna. Sz. 9.15 Arago X—001 9.30 Tele-fény-kép 9.50 Hírek 9.55 Kinevezlek unokámnak* I. szovj. film 11.00 Zenés múzeumi délelőtt. Sz. 11.30 Mindent bele! Játékos sportvetélkedő 13.50 Gusztáv beavatkozik. Sz. 13.55 Férfi kézilabda VB. Magyarország— Románia mérkőzés Alpesi sí VB. férfi lesiklás. Sz. 16.05 Haydn: B-dúr divertimento. Sz. 16.15 Julié Andrews műsora 17.05 Műsorainkat ajánljuk 17.35 Pannonhalma. Sz. 17.55 Most mutasd meg! 18.40 Mese. Sz. 18.50 Tv-torna. Sz. 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 Verseny a Javéból. Am. film. Sz. 22.30 Sporthírek 22.40 Hírek Pozsonyi ív 5.15 Gyerekeknek 9.55 Elveszítve és megtalálva. 4. 11.40 Dalok 11.55 Sívilágbajnokság 14.05 Vasárnapi hangverseny 14.45 Csináld magad! 14.55 Tűzoltók nemzetközi versenye 15.20 Dók.film 15.45 Népi fafaragások 16.15 A világ cirkuszai 17.15 Károly és én. Cseh filmkom édia 19.00 Tv-híradó 19.35 A három muskétás. 3. 21.35 TévérevÜ 22.15 Románia— Magvarország kézilabda VB.-mérk. Állandó műsorszámok Hétköznap reggeli műsoros: KOSSUTH RADIO Híreit, idóiaras: 4.36. 5.30. 9.30, Reggeli Krónika: 5.0«. 9.00. 7.00 Szót téréit! 4.4S. Í.4S Műsoralánlat: 5.20. 1.33 Falurádió: 5.40 Reklám: 6.20. 7.» Körzeti Időiárás: 7.19 PETŐFI RADIO Hírek. Időiárás? 4.30. 5.00, 5.30 8.00 , 6.30, 7.0*. 7.30 Torna: 6.29 Reklám: 6.35. 9.59 Mai könyvajánlatunk: 9.1* Hallgatóink figyelmébe! 4.58 Körzet) Időjárás fkt ): 7.35 Délelőtti torna. Munkahe'ví és iskola) testnevelés (szom­bat. vasárnap kivételével 1): 10.59 HÍREK a 3. műsorban Hétköznap: 14.00. 18.00. 18.00. 19.30, 23.00 Szombat: 8 00 10.00. 12 00. 14 i0. L6.06. 18.00. 19.30. 22 00 Vasárnap: 8 M. 12 W. 10.90, 18.00, 16.30. 23.00

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék