Népszava, 1980. november (108. évfolyam, 257–281. sz.)

1980-11-16 / 269. szám

NÉPSZAVA 13 198 0. november 16. A Centrum Divatcsarnok * és az Otthon Áruház keres: szakképzett munkaügyi előadót, eladót, tervelőadót, liftkezelőket (nyugdíjasokat is). Jelentkezés: a Divatcsarnok munkaügyi osztályán, VI., Népköztársaság útja 39., III. em. Raktári állványok, raktári polcok számára Dexion—Salgó és Dexion—Reck szerelését rövid határidővel vállalja a Fővárosi Javító-Szerelő Vállalat. Megrendelhető: Budapest X., Kőbányai út 43/b. Telefon: 142—285 RÖVID HATÁRIDŐ! GYORS KIVITELEZÉS! ELEGANT MÁJUS 1. RUHAGYÁR FELVESZ EXPORTKÖTÉS-NYILVANTARTÖT, PÉNZÜGYI ADMINISZTRÁTORT, GYORS- ÉS GÉPlRÓNÖT, RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, RAKTÁROST (képesítéssel rendelkezőt). Cím: Május 1. Ruhagyár, Budapest VIII., Elnök u. 1. Munkaerő-gazdálkodás. Telefon: 334—760/169 8—15 óráig. CSM. HÍRADÁSTECHNIKAI GÉPGYÁR (Budapest XI., Hunyadi János u. 2.) felvételre keres: GÉPÍRÓT, ANYAGBESZERZŐT, NORMATECHNOLÓGUST (forgácsoló, öntő, elektromos), GYÁRTMÁNYSZERKESZTŐT, GYÁRTÁSTERVEZŐT. KETHETENKENT SZABAD SZOMBAT! Jelentkezés esetén 7—15 óráig részletes felvilágosítást ad a vállalat személyzeti osztálya. Telefon: 856—731 Megközelíthető: A Móricz Zsigmond körtértől 12 perces utazással a 10-es és 10/A (végállomása a gyár előtt van) autóbuszokkal, valamint a 9-es és 47-es villamosokkal az Építész utcai megállóig. § P (0) IBI T A válogatott labdarúgók főpróbája Három gól és egy kérdőjel A magyar labdarúgó- válogatott tszombaton dél­után a szarvasi stadion­ban 5000 néző előtt ját­szotta előkészületi mérkő­zését a helyi NB II-es együttes ellen. Annak el­lenére, hogy hűvös, csípős, kellemetlen volt az idő, nagy érdeklődés nyilvá­nult meg a válogatott, vendégjátéka iránt. Nagy taps köszöntötte a pályá­ra kivonult együtteséket, ugyanúgy kijutott az el­ismerésből a 90 perc vé­gén is; a derékasan küz­dő helyiek igencsak rá­szolgáltak szurkolóik el­ismerésére. A válogatott csapat a következő összeállításban kezdett: Mészáros — Szántó, Kerekes, Garaba, Tóth J., — Tatár, Nyila- si, Kardos, Dajka — Kiss, Törőcsik, s biztató első félidő után 3:0 (3:0) arányiban nyert Kiss és Törőcsik (2) góljaival. Fordulás után az össze­állítás ez volt: Katzirz — Paróczai, Kerekes, Bara- nyi, Szántó — Tatár, Pásztor, Kardos, Burcsa — Bodonyi, Esterházy. A mérkőzés után Mé­szöly Kálmán szövetségi kapitány a következőket mondotta az MTI-nek: — Az igen nehéz tala­jú pályán az elfő félidő­ben láthattunk jobb tel­jesítményt, amikor a csa­pat maradéktalanul érvé­nyesítette az elképzelése­ket. A nagyon lelkes, sportszerű és jól futbal­lozó Szarvas azt játszot­ta, amit kértünk, a 90 perc a szerdai hallei, NDK elleni mérkőzésre je­lentett elsősorban gyakor­lást. Az első félidei ösz- szetételben mindenkép­pen jobb volt a csapat, de még nem döntöttem véglegesen, hogy Hallé­ban ez a 11 kezd-e. Gon­dolkodom például azon, hogy esetleg Baranyainak is helyet szorítsak az együttesben. Az NDK el­leni kezdő csapatot ked­den, a Halléban sorra ke­rülő edzés után hirdetem ki. Visszatérve a szarvasi játékra, az első félidei védelem kielégített, Kiss és Törőcsik pedig igen jól látta el feladatát. mm Az üllői úton kezdődött... A Német Demokratikus köztársaság labdarúgó-vá­logatottjával első ízben 1952. május 18-án az FTC Üllői úti pályáján játszot­tunk. Az akkor még ki­alakulatlan vendégcsapa­tot könnyed játékkal, biz­tosan győztük le 5:0-ra. Többek között a követke­ző játékosok szerepeltek válogatottunkban: Grosics, Bozsik, Sándor, Hidegkú­ti jSzusza, Puskás. A má­sodik mérkőzésre 7 évet ’ kellett várni: 1959. máju­sában Drezdában 1:0-ra nyertünk, hatalmas küzde­lemben. Az első mérkő­zésre Szusza Ferenc így emlékszik vissza: — A német csapat lel­kesen játszott, mi azon­ban még nem teljes erő­bedobással is úgy nyer­tünk, ahogy akartunk. A drezdai mérkőzés már sokkal nehezebb volt. Gro­sics Gyula, az egykori „aranycsapat” kapusa mondja: — A szakvélemények szerint én voltam ennek a mérkőzésnek a legjobb­ja. Ez azt jelentette, hogy német barátaink bizony rengeteg munkát adtak nekem. Nem bántam vol­na, ha valamelyik csatár, mondjuk Tichy vagy Gö- röcs bizonyul a mezőny legjobbjának. Űjabb évek teltek el, s 1961. áprilisában a Megye­ri útón került sorra a har­madik találkozó. A 2:0-ás magyar győzelemben Gro- sicsnak, Dalnokinak és Albertnak volt szerepe. A vendégek közül elsősor­ban Spickenagel, Heine és Ducke 11. tűnt ki. A következő években is még magyar győzelmek születtek, itt-ott egy-egy döntetlennel. Ilyen volt például az 1963. novem­ber 3-án a Népstadionban játszott, s 3:3-ra végződött találkozó. Ezt a 90 percet a Nemzetek Kupájáért játszották (a jelenlegi Eu­rópa Bajnokság elődje). Vendégeink minden tekin­tetben felülmúlták a mie­inket. Gyorsaságban, lab­dakezelésben, lövőkész­ségben, taktikában egy­aránt. A magyar fiúkat jóformán csak töretlen harci szellemükért di­csérhettük. Nedelkowsky jugoszláv játékvezető szá­munkra nagyon szeren­csésen vezette a mérkő­zést. Az első gólunkat ugyanis les előzte meg, 3:3 után pedig R. Ducke szabályos gólt lőtt, a já­tékvezető azonban — les címén — nem adta meg. Az első vereségünkre 1967. októberében, Lip­csében került sor. Az Eu- rópa-bajnokság selejtezői­nek utolsó csoportmérkő­zése volt ez, amely már nem befolyásolta elsősé­günket. A nagyszerűen küzdő NDK-válogatott tel­jesen megérdemelten győ­zött. Egy magyar győze­lem után Karl-Marx- Stadtban megint vereség következett, barátságos mérkőzésen 2:1-re kikap­tunk. Géczi István, a ma­gyar csapat kapusa, aki együttesünk egyik legjobb­ja volt, most így értékel: — Csatáraink egysze­rűen nem tudták, hol van a németek kapuja. A legutóbbi találkozót múlt év márciusában, a Népstadionban játszottuk. Biztosan győztünk — a második félidőben muta­tott jó játékkal. Katzirz, Kocsis, Kutasi, Török és Tatár volt a legjobb játé­kóráink. Eddig 19 mérkőzést ját­szottunk az NDK válo­gatottjával. A mérleg a mi szempontunkból rend­kívül pozitív: 9 meccset megnyertünk, 3 döntet­lenre végződött, 3 hozott NDK-sikert; 30 gólt rúg­tunk, 15-öt kaptunk. Sz. L. Büntetett az UEFA A Bp. Honvéd is fizet Az UEFA ellenőrző és fegyelmi bizottsága tár­gyalttá a három nagy eu­rópai labdarúgó kupa leg­utóbbi mérkőzésein tör­tént rendbontásokat, s több szigorú ítéletet is ho­zott. összesen 65 ezer svájci frank büntetést „osztott” ki a bizottság. A legsúlyosabb bünte­tést a spanyol Barcelona kapta. A nagyihírű klub­nak 30 ezer svájci fran­kot kell fizetnie, mert a Köln elleni visszavágón a közönség mindenféle tárgyat, többek között még két széket is az NSZK-sok kispadjára ha­jított. Ugyanakkor a köl­niek sem úszták meg bün­tetés nélkül, ugyanis a tartalékj átékosok bőszítet- ték a közönséget, s ezért a Kölnnek 6000 frankot kell befizetnie az UEFA pénztárába. Igazuk lett azoknak, akik a Népstadionban a Hon­véd—Real Madrid talál­kozón azt mondták, hogy amiért a közönség hógo- lyöka't dobál be a pályá­ra, fizetnie kell majd a piros-fehéreknek. Nos, a Bp. Honvéd a szurkolók fegyelmezetlensége miatt 1500 svájci frankot kény­telen átutalni Zürichbe ... ■ Két világbajnoki se­lejtező labdarúgó-mérkő­zést játszottak szomba­ton délután: az osztrákok Becsben 5:0-ra az albá­nok, az olaszok Toninó- ban 2:0-,ra a jugoszlávok ellen győztek. ■ A női asztalitenisz Í3EK nyolcaddöntőjében a Tolnai Vörös Lobogó Angliában az Ellenbo- roug'h ellen 5:1 arányú győzelmet aratott és ez­zel bejutott a negyeddön­tőbe. A tolnai csapatból Bolvári és Kiss két-két, Balogh egy győzelmet szerzett. ■ Az eredeti időpont­nál egy héttel hamarabb, november 19-én kerül sor a Dunaújváros—Nyíregy­háza labdarúgó MNK- mérkőzésre, így lehetővé vált, hogy az elhalasztott Dunaújváros—Bp. Honvéd bajnoki találkozót no­vember 26-án rendezzék. ■ Lisszabonban három súlycsoportban már véget értek a versenyek Európa legjobb junior cselgáncso­déinak bajnokságán. A magyarok nem szereztek érmet, a legjobban a ne­hézsúlyú Werfl dzsúdó- zott: ötödik lett. Nemzetközi labdarúgó­mérkőzések MTK-VM—Eisenstadt 4:1 (2:1), Hungária körút, 300 néző, v.: Kuti. Góllö­vő: Török (2), Koritár, Boda, illetve Sauerwein. Rába ETO—Zorkij Szport (szovjet) 3:0 (2:0). Sakkolimpiai előzetes Irány Málta Ma délelőtt Zürichen keresztül repül Málta szigetére, a jövő hét kö­zepén kezdődő sakk­olimpiára a magyar résztvevők első cso­portja: Portisch Lajos, Csőm István, Faragó Iván, Pintér József, Petronicsné Verőci Zsu­zsa, Ivánka Mária, Po- rubszky Mária, továbbá Haág Ervin szakfelügye­lő, Bilek István, a férfi­csapat kapitánya és dr. Nagy Ervin orvos. Befejeződtek a sakk­olimpia előtti utolsó ver­senyek. A legnagyobb ér­deklődéssel kísért viada­lon, Buenos Airesben meglepetés született: a dán Larsen ugyan csak fél pont előnnyel nyert a holland Timman előtt, de elsősége egy pillanatig sem forgott veszélyben. A dán nagymester talán éle­te legjobb formájában játszott, a verseny végén azonban hű maradt ön­magához és két vereség­gel „búcsúzott”. wTimman újabb kitűnő eredménye azt mutatja, hogy a fia­tal holland nagymester végleg kilábalt abból a hullámvölgyből, amibe gyengébben sikerült riói zónaközi döntőbeli sze­replése után került. Ez intő jel: oda kell figyelni a holland csapatra az olimpián! Elismeréssel írt a jugo­szláv sajtó Ljubojevics harmadik helyéről, a ju­goszláv csapat éltáblásá­nak jó formája alapján bizakodó a hangulat déli szomszédainknál. Az iga­zi meglepetés a világbaj­nok Karpov mérsékelt eredménye. Két játszmát is vesztett, világossal Timman és sötéttel a nemzetközi szövetség je­lenlegi elnöke, Olafsson ellen. Korán elvesztette esélyét, hogy harcolhas­son az első helyért és idei ragyogó eredményei (Bad Kissingen négyes verseny I., Bugojnó I., Amszterdam IBM I., s Tilburg I. hely) után a verseny negatív szenzá­cióját szolgáltatta. A legfrissebb hírek sze­rint hiányozni fog az olimpiáról Hübner mellett Korcsnoj is, a világbaj- nokjelölti döntő páros mérkőzés másik részt­vevője. A FIDE ragasz­kodik a páros mérkőzés december 20-i kezdési időpontjához, és ezért a két nagymester, a felké­szülés érdekében, le­mondta a részvételt. Az előzetes becslések szerint mintegy 90 nagymester játszik majd a különbö­ző csapatokban, de sok ki­tűnőség lesz jelen kapi­tányi, szekundánsi minő­ségben vagy pedig a saj­tó képviselőjeként. * A magyar férficsapat a tatai edzőtáborban fejezte be felkészülését. Utolsó simítások a megnyitási re­pertoáron, a várható el­lenfelek játszmáinak ta­nulmányozása és rendsze­res úszás szerepelt a mű­soron. Bizakodó a hangu­lat a játékosok között. Portisch Lajos ' 12., Csőm Istvá 6., Ribli Zoltán 5., Sax Gyula 4. olimpiáján vesz részt. Ök négyen tagjai voltak az aranyérmes csapatnak is! A válogatott két újonca: Faragó Iván és Pintér József. * A Szovjet Sakk Szövet­ség Balasovot jelölte ha­todik emberként az olim­piai csapatba. Általános meglepetést keltett, hogy nem válogatták be az ex- világbajnok Szpasszkijt és a legutolsó versenyeken jól szerepelt, szintén ex- világbajnok Petroszjant sem. A szovjet csapat ösz- szeállításának külön érde­kessége, hogy 37 év a kor­különbség a legidősebb játékos, az 55 éves Gel­ler és a legfiatalabb, az újonc, 18 éves Kaszparov között! A Buenos Aires-i csapatból csak Poluga- jevszkij játszik. * Űjabb esélylatolgatás helyett következzen egy kis játék a számokkal. Sok csapat összeállítása még nem ismeretes, így az egyik nagy konkurren- sé, az amerikai gárdáé sem, de az előzetes szá­mítások alapján a férfiak­nál a legmagasabb élő­pontátlaga a szovjet csa­patnak van: 2637,5. A ma­gyar válogatotté 2565, a hollandoké 2502, a jugo- szlávoké 2494. A nőknél még nagyobb a szovjet fölény, az élőpontátlag 2356, a magyar csapaté 2207, a románoké 2186, az NSZK-é 2170, a jugoszlá- voké 2123. Azt hiszem ezt a sta­tisztikai rangsort minden­ki szívesen elfogadná há­rom hét múlva, az olim­pia eredményhirdetésénél is ... Verőci Zsuzsa Makai a bajnok Szombat délelőtt az utolsó forduló függő játszmáinak befejezésével véget ért az 1980. évi or­szágos női egyéni sakk- bajnokság. A végeredmény, baj­nok: Makai Zsuzsa (Bp. Spartacus) 8,5 pont, 2. Kovács M. (Honvéd Me- reszjev SE) 7,5, 3. Kara- kas (MTK-VM) 7,5, 4. Ke- resztúry (Volán SC) 7,5, 5. Grosch M. (Statisztika Petőfi SC) 7,5, 6. Kuru- csai 1. (MTK-VM) 6. a»? "'""mii Jfc Ím\ Nemcsak a karjait égnek emelő győztesnek, James Tillisnek voltak jók a reflexei, hanem — a kép tanúsága szerint — a vesztes argentin Domingo D’Elia edzőjé­nek is: alighogy padlóra került a tanítvány, a mester bedobta a törülközőt, meg sem várva a kiszámolást... Mindez Chicagóban történt a profik egyik nehéz­súlyú csatározásán (TELEFOTÓ — MTI Külföldi Képszolgálat)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék