Népszava, 1982. szeptember (110. évfolyam, 204–229. sz.)

1982-09-21 / 221. szám

15 NÉPSZAVA KEDD, 1982. SZEPTEMBER 21. Sport Harmadik félidő Hl A csepeliek már nemcsak örülhetnek, hanem büsz­kéi kedhetnek is. S ha mértékkel teszik, hát te­gyék. Megérdemlik! A harmadik forduló után el­foglalt első helyüket az egyik komoly vetélytárs otthonában, a Megyeri úton védték meg, méghoz­zá győzelemmel! S ez nem kis érdem, hiszen ku­pacsapataink közül éppen az Üjpesti Dózsa bizonyí­totta be Göteborgban, hogy milyen szervezetten és jól tud védekezni. Most azonban alulmaradt a csepeli piros-kékekkel szemben, s a svédek alig­hanem vakarják a fejü­ket: kár, hogy nem kon­zultáltak előzőleg Keszt­helyi Mihállyal... A csepeli győzelem öröméhez a büszkeséget is odasoroltam, mert Mé­szöly Kálmán a már is­mertetett EB-keretbe újabb gyári labdarúgót hí­vott meg. A sérülése miatt számításon kívül re­kedt Pölöskei helyére Bu­davárit jelölte a balszél­ső posztjára, s ezzel a vá­lasztásával közel jár az ál­talános véleményhez: ez a játékos már hamarabb megérdemelte volna, hogy felfigyeljenek rá! A törökök elleni készü­lődés szemszögéből Mé­szöly Kálmán nem éppen irigylésre méltó. A koráb­bi évek „nagyágyúiról” miután lemondott, a győri csapat gerincét választot­ta, s ebben Szentes fontos pillérnek számit. Dé a Rá- pa-parti középcsatár nincs teljesen rendben, sőt, raj­ta kívül a csepeli Mészöly és a diósgyőri Borostyán is sérüléssel bajlódik. S hogy közülük melyik lesz szerdára teljes értékű har­cos, az eléggé kérdéses. Pedig érdekes lenne lát­ni, hogy a tavalyi és a most folyó bajnokság si­kercsapatai — a Rába ETO és a Csepel — mi­lyen képességű játékoso­kat tudnak a nemzeti vá­logatottba küldeni, illet­ve: mennyit ér nemzetkö­zi viszonylatban a magyar bajnokságban elfoglalt helyük. Ha ugyanis ráné­zünk a táblázatra, az el­ső négy forduló után ez a két csapat áll az első két helyen. A szövetségi ka­pitánynak tehát senki nem tehet szemrehányást, hogy bérelt helyeket adott bár­kinek is, de ugyanakkor azért sem érheti vád, hogy merészen nyúl új játéko­sokhoz, esetleg olyan lab­darúgókhoz, akiknek ko­rábban nem szavazott kel­lő bizalmat. Most bizo­nyíthatnak! Az elmúlt forduló egyébként a papírforma jegyében zajlott le. A cse­peliek győzelmét nevez­hetnénk csak meglepetés­nek, de ez — legalábbis a bajnokság eddigi mene­te alapján — túlzás lenne, sőt, igazságtalan. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ha nincs kimagasló tudású csapa­tunk, akkor a komolyabb felkészültség, a nagyobb erőnlét, a harcosabb és szervezettebb játékmodor, a győzniakarás — megha­tározó tényező. Márpedig a csepeliek, a győriek — maradjunk most csak e két klubnál — vitatha­tatlanul minden idegszá­lukkal a győzelemre tör­nek, és más célt nem is­mernek. V. K. Kodjabasev bravúrja Ljubljanában Hat aranyérem és egy összetett világcsúcs Akárcsak a súlyemelő-világ- és Európa-bajnokság első napján, a második kategó­riában, a légsúlyúak verse­nye is igen sokáig elhúzó­dott és már hétfő volt, ami­kor véget ért a vasárnap es­te elkezdődött küzdelem. Az igen késői befejezés egyre nagyobb gondokat, zavaro­kat okoz. Elfogy a közönség a késő éjjeli órákra, ugyan­akkor a szervező bizottság­gal időpontra is szerződést kötött Eurovízió már tiltako­zott, hogy fél 12-kor akármi van, megszakítja a közvetí­tést, mert nincsenek további vonalak. Most nagy az igye­kezet, hogy gyorsítsák a programot és a versenyt még éjfél előtt mindig befejezzék. Ami a légsúlyú küzdelme­ket illeti, ismét volt meglepe­tés és világcsúcs is. A meg­lepetést az NDK-sok okoz­ták: két várományosuk is volt, akár a legjobb helyekre is, de mindketten kiestek a küzdelemből. Először az ösz- szetett világcsúcs tulajdono­sa, Letz mondott búcsút a versenynek szakításban (éle­tében először esett ki), majd honfitársa Mavius lökésben szállt ki. A címvédő bolgár Kodja­basev volt az esélyes, de a fiatal Mirzojan (szovjet) sen­ki előtt sem titkolta, hogy le akarja ütni a koronát a bol­gár világbajnok fejéről. Ez már a szakítás után úgy tűnt, hogy nem sikerülhet. Kodja­basev ugyanis 125 kilóig ju­tott (ez egyéni csúcsa), 5 ki­lót vert Mirzojanra, ezenkí­vül testsúlya is könngehb volt A bolgár kilökte jatol- sóra a 155-öt is, s ezzel 28Ö- ra módosította az eddigi, á Letz által tartott 277, 5 kilós világcsúcsot. Vereség a kínai röplabdázóktól Peruban folytatták a női röp­labda-világbajnokságot, amelynek a középdöntő „B” csoportjában Magyarország is szerepel. A csapat a vára­kozásnak megfelelően az Rövid hírek Totóeredmények és -nyeremények: 1, 1, 1, x, 2, 2, 1, x, x, 1, x, 1, 1, x. Az 5 db 13+1-esre egyenként 472 773, a 13-asokra 162 071, a 12-esekre 3241, a 11-esekre 253, a 10-esekre 54 forintot fizetnek. # Alig négy héttel visz- szatérése után a rövidtávfutó Mennea 20.68 m.p-es kitűnő időt ért el a 200 m-es távon. Az olasz sportoló pénteken Tokióban részt vesz a nyolc ország viadalán. £ Juan Antonio Sama­ranch, a NOB elnöke ázsiai körútja során Bangkokban kijelentette, hogy a szerve­zet 4 millió dollár támoga­tást ad a fejlődő országok­nak, mindenekelőtt az ázsiaiaknak a Los Angeles-i olimpiai részvételükhöz. # Gdanskban nemzetközi női kosárlabdatomát nyert a Bp. Spartacus együttese. A légsúlyú verseny világ­bajnoka (56 kg): Anton Kod­jabasev (Bulgária) 280 kg, világcsúcs (125, 155), 2. Ok- sen Mirzojan (Szovjetunió) 272,5 (120, 152,5), 3. Wu Shude (Kína) 270 (125, 145). Európa-bajnok: Kodjaba­cév, 2. Mirzojan, 3. Golik (Lengyelország) 262,5 (115, 147,5) kg. A VB—EB harmadik ver­senynapján a pehelysúly kö­vetkezett. Itt már két cso­portban küzdött meg a jelent­kezett 25 versenyző. Az esti programban tizenegyen szerepeltek, s bolgár, kubai, szovjet és NDK-beli verseny­ző is pályázott az aranyra, isáwedig Redzsebov (Bulgá­ria a), Nunez (Kuba), Szarkisz- jan (Szovjetunió) és Behm 3 (NDK). Magyar versenyző j ebben a kategóriában sem in­dult. Miskolcon a Sajón rendezték meg szeptember 19-én a nemzet­közi víziszlalom versenyt négy csehszlovák és egy magyar csapat részvételével. A Sajó alacsony vízállása alaposan próbára tette a versenyzőket. MTI Fotó — Kozma István felvétele egyik esélyestől, a kínai együttestől 3—0 (2, 7, 2) ará­nyú vereséget szenvedett, an­nak ellenére, hogy képmagnó segítségével készülhetett fel a fontos találkozóra. 6 Párizsban a Partizán Belgrád nyerte a nemzetkö­zi férfi röplabda tornát, a Kecskemét együttese a 3. he­lyen végzett A Hamburgban a nemzet­közi sakkgála döntőjében Szpasszkij győzött a világ­bajnok Karpov ellen, s így közöttük a párharc 1—1-re áll. A küzdelem folytatódik. A Koppenhágában több# mint 15 ezren vettek részt a vasárnap rendezett 14 km-es mezei futóversenyen. A szo­katlanul nagy melegben ti- zenketten elájultak, kórház­ba kellett őket szállítaani és közülük egy 38 éves férfi meghalt. A Greifswaldban öt szám­ból négyet az NDK nyert a nemzetközi tollaslabdatornán. Az egyetlen magyar helye­zést a férfi párosban a Vö­rös, Englert kettős érte el, második. A jövő bútorajánlata a Vásáron a jelen áruválasztéka MOST a DOMUS-ban A BNV alatt a DOMUS Áruház vasárnap is nyitva 10-17 óráig és a vásáron bemutatott márkacikkekkel — Barba, Melódia, Viktória szekrénysorok — Genf, Virág hálógarnitúrák — Da Ima étkező és a — TR elemes konyhabútoraival várja vásárlóit a BNV ideje alatt vasárnap is a DOMUS Lakberendezési Áruház XIII., Róbert Károly körút 67. <$> DOMUS Magyar sakksiker a tengeren Magyar sikert hozott a világ első hajón rendezett nemzet­közi sakkversenye. A Ham­burg—Oslo—Koppenhága— Stockholm—Helsinki—Lenin­grad—Gdynia—Bornholm— Hamburg érintésével lezaj­lott kéthetes körutazás alatt 6 nemzetközi nagymester, 2 nemzetközi mester, valamint 2 mester mérte össze képes­ségeit az MS Astor fedélze­tén. A FIDE 8-as kategóriá­jú tornát Bárczay László, a ZTE versenyzője nyerte 6 ponttal. Mögötte az egyaránt 5,5 pontot gyűjtött Pachmann (NSZK), Robatsch (osztrák), Sosonkon (holland) és Un- zicker (NSZK) holverseny- ben végzett a második he­lyen. Gólok, pontok NB I-es eredmények: Ü. Dó­zsa—Csepel 1—2, Zalaegerszeg— Rába ETO 0—2, DVTK—Ferenc­város 2—2, MTK-VM—Vasas 0—2, Bp. Honvéd—Debrecen 2—0, Ha­ladás VSE—Pécsi MSC 1—0, Ta­tabánya—Békéscsaba 2—2, Video, ton—Nyíregyháza 4—0. Az NB I állása: 1. Csepel 4 3 1 — 9-4 7 2. Rába ETO 4 3 — 1 11-2 6 3. Bp. Honvéd 4 3 — 1 7-3 6 4. FTC 4 2 1 1 9-4 5 5. Vasas 4 2 — 2 9-6 4 Videoton 4 2 — 2 9-6 4 7. Békéscsaba 4 1 2 1 6-6 4 Tatabánya 4 1 2 1 6-6 4 Ü. Dózsa 4 1 2 1 6-6 4 10. Diósgyőr 4 1 2 1 5-6 4 11. Debrecen 4 1 2 1 4-5 4 ZTE 4 2 — 2 4-5 4 13. Nyíregyh. 4 1 1 2 2-6 3 14. Haladás 4 1 1 2 3-9 3 15. Pécs 4 — 1 3 4-9 1 16. MTK-VM 4 — 1 3 2-13 1 NB Il-es eredmények: SZEOL AK—Salgótarján 3—1, Volán SC —Tapolcai Bauxitbányász 4—2, Nagybátony—Nagykanizsa 3—1, Ózdi Kohász—22. sz. Volán 3—2, Debreceni Kinizsi—Soproni SE 3—1, Siófok—Kazincbarcika 0—1, Keszthelyi Haladás—Kecskemét 0—1, Ganz-MÁVAG—Hódmező­vásárhely 1—1, Dorog—Szekszár­di Dózsa 1—2, Bajai SK—Eger SE 0—1. Az NB II állása: 1. Bauxitb. 7 4 2 1 12-8 10 2. Volán 7 4 1 2 12-9 9 3. Ózd 7 3 3 1 11-8 9 4. Szekszárd 7 3 3 1 8-7 9 5. Eger 7 4 — 3 11-7 8 6. D. Kinizsi 7 3 2 2 11-8 8 7. Szeged 7 3 2 2 9-6 8 8. Sopron 7 3 2 2 12-10 8 9. Kazincb. 7 3 1 3 12-9 7 10. 22. Volán 7 2 3 2 12-10 7 11. Hódmvsh. 7 3 1 3 10-9 7 12. Keszthely 7 3 1 3 7-8 7 13. Nagybátony 7 3 1 3 10-14 7 14. Salgót. 7 2 2 3 11-11 6 15, Kecskemét 7 2 2 3 8-9 6 16. Olajbányász 7 2 1 4 12-14 5 17. Baja 7 2 1 4 8-10 5 18. Siófok 7 2 1 4 10-14 5 Dorog 7 2 1 4 10-14 5 20. Ganz-M. 7 1 2 4 8-19 4 Névtelen bajnokok képviseletében Tíz év után ismét hazánk látja vendégül a szocialista országok szakszervezeti sportvezetőinek immár hagyo­mányos évi tanácskozását. Annak idején mi bocsátot­tuk — ma már mondhatjuk — sikeres útjára ennek a kölcsönös tapasztalatcserének a gondolatát, és szükség- szerűségéről, jelentőségéről hamar meggyőztük mai partnereinket, a szocialista országokban működő szak- szervezetek illetékeseit, a testnevelési és sportmozga­lom kulcsembereit. S hogy jogosan használjuk ezt a kifejezést — kulcsember —, az már az első tanácsko­záskor kiderült: a szocialista társadalmi rend építésé­ben mindenütt az egészséges, erős, alkotni és győzni vá­gyó emberek képezik a siker zálogát, s ezek az „építő­munkások” zömmel a dolgozók, a testvérszakszerveze­tek tagjai köréből kerülnek ki. Van tehát bőven miről beszélni, vitatkozni, és egymás tapasztalataiból okulni, meríteni a jövőre. A ma kezdődő tanácskozás napirendjén is a tömegek sportja áll az első helyen. Az évek múlásával új irány­zatok alakultak ki, majd adták a helyüket egy másik, később egy harmadik, célszerűbbnek, hasznosabbnak tűnő elképzelésnek, gyakorlatnak. Most is erről lesz szó. Beszámolunk új kezdeményezésünk, a munkahelyi olimpia több mint két és fél éves tapasztalatairól, ame­lyek kedvező képet mutatnak ilyen rövid idő alatt is. Persze ez még nem jelenti azt, hogy a mi gyakorla­tunk mindenki számára egyformán járható, tetsző út. De mindenesetre gondolatokat ébreszt majd a meghí­vott szakszervezeti sportvezetőkben, és odahaza széle­sebb körben, a sajátos körülmények figyelembevételé­vel annyit hasznosítanak ebből a pár napos eszmecseré­ből, amennyit akarnak. Az alapok ugyanis többé-kevésbé azonosak. A test- nevelési és sportmozgalmat — a testkultúrát — a töb­bi szocialista társadalomban is kiemelten ápolják, akárcsak nálunk. Az egyéni és társadalmi érdekek egyeztetése, a célok és az eszközök összhangba hozása, az érdekvédelmi tevékenység kidomborítása és a rend­szeresség megteremtése egyformán meghatározó kérdés a szakszervezeti sportvilágban. S mi büszkén mondhat­juk, hogy hazánkban a szakszervezetek minden időben megkülönböztetett figyelmet fordítottak a széles töme­gek mindennapos testedzésére és sportjára. A számok nem mindig fejezik ki élethűen a valósá­got, de azért magukban hordják az igazság magvát. Elvitathatatlan eredményként — sikerként! — mond­hatjuk majd el vendégeinknek, hogy a munkahelyi olimpia bevezetése óta, tehát 1980-tól kezdve máig, 1 millió főről közel másfél millióra nőtt azoknak a szá­ma, akik bekapcsolódtak a gyárakban, üzemekben, hi­vatalokban és szövetkezetekben folyó, az ötkarika je­gyében kibontakozó önkéntes és versenyszerű testedzés­be. S nem közömbös egy másik adat sem: a természet- járásban részt vevők száma majdnem megkétszerező­dött ez idő alatt. Jóleső érzés leírni ezeket a tényeket, de még jobban esik visszagondolni a megtett útra, arra az elméleti harcra, amely végre gyümölcsöző szemléletváltozást eredményezett és fordulatot hozott a tömegsport név­telen bajnokai életében. Nem kis erővel sikerült lé­pésről lépésre, napról napra jobban meggyőzni a tár­sadalmat arról, hogy a szakszervezetek érdekvédelmi tevékenységébe szorosan beletartozik a dolgozók rend­szeres és széles körű testedzési és sportolási lehetősé­geinek a megteremtése, biztosítása. De azt sem volt könnyű elérni, hogy az élsport és a tömegsport ará­nyai helyes mértéket öltsenek, egymástól szét ne vál­janak. mert ez a tevékenység szerepénél fogva egyéni és társadalmi érdek, és igényli az összehangolt, egy­másra épülő szervezést. Egységes testnevelési és sport- mozgalomban kell élnünk ahhoz, hogy a mai idők új követelményeit — a szabad idő ésszerűbb kihaszná­lását, a családi közösségek szinte kötetlen szórakozá­sát, a munkahelyhez és a lakáshoz közel álló mozgási lehetőségeket — megteremthessük a dolgozóknak, kezd­ve a legfiatalabbaktól, akikből később a szakmunkások válnak. A mi problémáink sok tekintetben találkoznak majd a vendégek tapasztalataival, gondjaival, és — reméljük — sikeres megoldásaikkal is. Hiszen oly mindegy, hogy egy magyar anya vagy egy csehszlovák kismama szem­szögéből nézzük azt, hogyan szeretnék megőrizni fiatal­ságukat, rugalmasságukat, szeretnének a férjeikkel együtt szórakozni menni a hét végén, s nemcsak a sza­bad ég alá, a víz partjára, hanem a sportpályákra is. Szóval, lesz éppen elég téma, s egészen biztosak va­gyunk abban, hogy a szakszervezeti sportvezetők buda­pesti tanácskozása végül felér majd egy — magyar sportsikerrel! Vándor Kálmán Megérkeztek a török labdarúgók Hétfőn délután megérkezett a 20 év szünet után ismét Magyarországra látogató tö­rök labdarúgó-válogatott. A szokásos formaságok után Szepesi György, az MLSZ elnöke és Páncsics Miklós főtitkár fogadta a 45 fős küldöttséget. Mint isme­retes, szerdán Győrben ját­szik a két ország A váloga­tottja, míg kedden Tatabá­nyán lép pályára a magyar és török 21 éven aluli után­pótlásegyüttes. A repülőtér várócsarnoká­ban szinte csak perceket töltöttek a vendégek, aztán busszal máris továbbindul­tak a két vidéki városba, a mérkőzések színhelyére. Ál mm . **.*-*-- ho9, LELTÁROZ,^ óiért az áruatvetel es ... állnak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék