Népszava, 1985. október (113. évfolyam, 230–256. sz.)

1985-10-24 / 250. szám

NÉPSZAVA 1985. OKTÓBER 24., CSÜTÖRTÖK 11 Sport V Szakszervezetek Budapesti Tanácsa tárgyalta Cél: az iskola, a család, a lakóhely A Szakszervezetek Budapesti Tanácsa tegnapi ülésén többek között a sportról tárgyalt. Az előterjesztő Rit­ter Attila, a SZBT titkára volt. A legfontosabb teendő­ként azt fogalmazták meg, hogy a szabad idő sporto­sabb eltöltése érdekében szinte az élet valamennyi te­rületén tenni kell, de különös hangsúlyt kell fektetni a lakóhelyekre, az iskolákra és arra, hogy lehetőleg a már most is közkedvelt családi programokat részesít­sék előnyben. Az előterjesztés részlete­sen foglalkozott azzal az el­szomorító helyzettel, ami pil­lanatnyilag a szakmunkás- tanulók testnevelését, sport­életét jellemzi. A személyi feltételek még csak-csak adottak lennének, de nem mondható el ugyanez a tár­gyi feltételekről, amelyek si­ralmasak. Ezért — hangsú­lyozták a Szakszervezetek Budapesti Tanácsának ülé­sén — gondoskodni kell ar­ról, hogy o szakmunkástanu­lók a Hívőben az eddiginél sokkal Jobban részesüljenek azokból a lehetőségekből, amelyeket azok a munkahe­lyek tudnak biztosítani, ahol szakmai gyakorlatukat vég­zik. Emellett fokozni kell azoknak a rendezvényeknek a számát, amelyek egyszerre nyújtanak a fiataloknak kulturális és testkulturális kikapcsolódást. Tekintettel arra, hogy im­már biztos tapasztalat, mi­szerint a szabadidő sportos eltöltése különösen a lakó­helyek közelében és családi körben közkedvelt, az SZBT felhívta a fővárosi szakszer­vezetek, a vállalati alapszer­vezetek figyelmét: támogas­sák az ilyen irányú kezde­ményezéseket, segítsék a programok szervezését és le­bonyolítását. Az SZBT ülése megállapí­totta, hogy változatlanul köz­kedvelt ugyan a fővárosi dolgozók körében a turiszti­ka, de messze nincsenek még teljesen kihasználva a lehe­tőségek, hiszen sok csónak­ház, vízitelep kapacitása na­gyobb a jelenlegi igényeknél, és van még egy viszonylag elfeledett sporteszköz: a ke­rékpár. Mindent egybevetve, meg­állapították: jócskán akad­nak dicséretes eredmények (például a munkahelyi olim­pia eseményei, az üzemi baj­nokságok sokkal nagyobb vonzerőt jelentenek manap­ság, mint korábban), de bő­ven van lehetőség a javítás­ra, a fejlesztésre is. S ebben az SZBT-nek is szerepet kell vállalnia, miként a többi szakszervezeti szervnek is. S. P. Mától: Elegant Kupa Mától vasárnapig hatodszor kerül megrendezésre az Ele­gant Kupa nemzetközi női kézilabda torna. Idén lesz a legrangosabb mezőny, hi­szen eddig egyszer sem in­dult nyolc ország válogatott­ja (1981-ben ugyan szintén nyolc együttes között diadal­maskodott a magyar csapat, de akkor részt vett a magyar B gárda is.). A két csoportban — Győ­rött és Cegléden — kezdődő mérkőzéssorozaton Romá­nia, Lengyelország, az NDK, Csehszlovákia, illetve Jugosz­lávia, az NSZK, Ausztria és Magyarország harcol a kupa elnyeréséért. Az első három játéknapon körmérkőzéses formában a csoportmérkőzé­seket bonyolítják le, majd vasárnap — már Budapesten — a helyosztókra kerül sor. Az első játéknap műsora: A-csoport, Győr: 17.00 óra: Románia—Lengyelország ; 18.30: NDK—Csehszlovákia. B-csoport, Cegléd: 17.00 óra: NSZK—Jugoszlávia; 18.30 óra: Magyarország­Ausztria. Döntetlenek Montpellier-ben a kilencedik fordulót játszották a férfi sakkvilágbajnok-jelöltek tor­náján. Portisch sötéttel a szovjet Szmiszlov ellen dön­tetlent ért el, mig Ribli vilá­gossal az ugyancsak szovjet Tallal mérte össze erejét és kikapott, a korábban Vágá­nyán ellen függőben maradt partija döntetlenül ért véget. Az élcsoport: Tál 6 pont, Juszupov 5,5 (1), Timman és Szokolov 5,5—5,5, Portisch, Beljavszkij, Nogueiras és Seirawan 5—5. Riblinek 4 pontja van. Rövid hírek # Serdülő válogatott lab­darúgó-mérkőzés Mosonma­gyaróváron : Magyarország— Csehszlovákia 1—0 (0—0). Góllövő: Fekete. Az új ser­# Buzánszky Jenő, Sebes Gusztáv, dr. Hargitay András és Vass István Zoltán lesz a vendége vasárnap délelőtt fél 10-kor az Almássy téri Szabadidő Központ Kölyök­vár elnevezésű sportnapjá­nak, amelynek állandó prog­ramja mellett levetítik a le­gendás 6—3-as magyar—an­golról készült filmet is. Irány Olsztyn Péntektől vasárnapig Olszty- ban rendezik meg a lengyel nyílt asztalitenisz bajnoksá­got, amelyen az előzetes ne­vezések szerint csaknem 30 ország 150 versenyzője küzd a bajnoki címért. Jelezték ér­kezésüket a kínai, dél-koreai, japán, svéd, francia, nyugat­német, román és angol asz­taliteniszezők is. A bajnokság a csapatver­senyekkel kezdődik, amelyre a kiemelés: Férfiak: 1. Kína, 2. Svédország, 3. Lengyelor­szág, 4. Japán; Nők: 1. Kína, 2. Dél-Korea, 3. Magyaror­szág, 4. Szovjetunió. Az egyéni* küzdelmekre a következő a kiemelés: Férfi­ak: 1. Grubba (lengyel), 2. Appelgren (svéd), 3. Lindh (svéd), 4. Waldner (svéd); Nők: 1. Bulatova (szovjet), 2. Oláh (magyar), 3. Batinics (jugoszláv), 4. Alboiu (ro­mán). Nagy Helga nagy ftikere A Vasas SC Brádt Borbála nemzetközi sakk emlékverse­nyén a többszörös világbaj­nok szovjet Lityinszkaját a második fordulóban nagy meglepetésre legyőzte a kecs­keméti Nagy Helga. Labdarúgó kupaszerda Elégedett vendégek, csalódott házigazdák Majdnem egykapura játszott időnként a Bp. Honvéd, mégis be kellett, hogy érje egyetlen árva találattal a legrangosabb európai labdarúgó kupatorna, a BEK tegnapi budapesti nyolcaddöntő mérkőzésén, a román bajnok Steaua Bukarest ellen, így — bár kétségkívül maradt esély a továbbjutásra — meglehetősen halvány a reménysugár... A Videoton, ha lehet, még nehe­zebb helyzetben van, hiszen otthonában szenvedett egy gólos vereséget a jól és frissen játszó Legia Varsó­tól az UEFA Kupában, ahol még csak a legjobb 16 közé jutásért kezdték a kétfelvonásos vetélkedésüket a résztvevők. Folytatás következik két hét múlva, de hogy marad-e magyar együttes a nagy kupakaval- kádban, arra még jósolni is felelőtlen könnyelműség lenne... BEK, Fáy utca: majdnem meddő fölény, csak halvány az esély Bp. Honvéd—Steaua Bukarest 1—0 (1—0) Fáy u., 7000 néző, v.: Bridges (walesi) Gól: Détári. BP. HONVÉD: Andrusch — Sallai, Fitos, Dózsa, Cseh — Gyi- mesi, Sikesdi, Détári — Bodonyi, Dajka, Kovács. STEUAU BUKAREST: Dúca­dam — lován, Belodadici, Bum- bescu, Barbulescu — Stoica, Bá­lint, Majaru, Bölöni — Lacatus, Piturca. Hűvös, szeles, de az év­szakhoz képest jó időben ke­rült sor a magyar bajnok­csapat BEK-mérkőzésére. Amint az várható volt, Dé­tári szoros őrizetet kapott, és Kovács Kálmán, a helyettes karmester is állandó felügye­let mellett játszott. Így aztán inkább küzdelem, mint terv­szerű, szép játék alakult ki a pályán. Mindenesetre az első 20 percben Honvéd-fö­lény jellemezte a mérkőzést, említésre méltó helyzetek nélkül. Sőt, inkább a vendé­gek voltak veszélyesebbek. A 19. percben kétszer is lőhettek volna a Honvéd­csatárok, de nem vállalkoz­tak kapásrúgásra. A magyar bajnokcsapat fölénye így is nyomasztóvá vált, csak ép­pen lövőhelyzetek nem ala­kultak ki az ellenfél kapuja közelében. A román védők kullancs módjára tapadtak a kispestiekre. Az egyre nagyobb hazai fölényben a 32. percben az­tán megszületett a Honvéd vezető gólja: Fitos a saját 16-osánál szerezte meg a lab­dát, jól indította a bal olda­lon Kovácsot, akinek beadá­sát Bodonyi fejjel csúsztat­ta tovább, és a középen elő­retörő Détári 14 méterről, kapásból bombázta a labdát a románok hálójába (1—0). Továbbra is a Honvéd ma­radt fölényben, de újabb gól a szünet előtt nem született. Szünet után folytatódott a hazai fölény. Az 50. perc­ben Bodonyi gólhelyzetben hátra sarkallta a labdát (?) Batha László felvétele — odalett a lehetőség. Az el­lentámadásokkal operáló ro­mán csapat az 52. percben majdnem kiegyenlített, Bá­lint éles lövését Andrusch jól helyezkedve védte. A kispestiek játékából hiány­zott az átgondoltság, a tuda­tosság, inkább csak az aka­rás vezérelte a csapatot. S így nem sikerült áttörni a szorosan záró román védel­met. A Steaua nem adta fel az egyenlítés lehetőségét, Jeney edző a 65. percben Radu 11. UEFA Kupa Székesfehérvár: hátrány, de nem megfordíthatatlan Legia Varsó—Videoton 1—0 (0—0) Székesfehérvár, 15 000 néző, v.: Kukulakisz (görög). Gól: Araskiewicz. VIDEOTON: Disztl P. — Végh, Disztl L., Csuhay — Vaszil, Csu- csánszky, Csongrádi, Vadász — Kurucz, Szabó, Májer. LEGIA VARSÖ: Kazimierski — Kubicki, Gawara, A. Sikorski, Wdowczyk — Kaczmarek, Bun- col, Buda, Karas — Dzieka- nowski, Arceusz. Változatos játékkal telt el az első negyedóra. A 15. perc hozta az első gólhelyzetet, de Buda lövését Disztl Péter el­vetődve, bravúrosan védte. Mindjárt utána Videoton-tá- madás futott a jobbszélen, Kurucz beadását azonban Kazimierski magabiztosan le­húzta a fehérvári csatárok Légibalett, fehérvári módra. Bemutatja Szabó, a Videoton csa­tára és Kazimierski, a vendégek kapusa. A „ritmust" többnyire a lengyel portás diktálta ... t. Balogh László felvétele elől. A 22. percben ismét lengyel helyzet alakult ki a jobb oldalon, de Dziekanows- ki mellé lőtt. 1 Eltelt fél óra, amíg a Vi­deoton ki tudott bontakozni a lengyelek szoros emberfo­gásából, és magához ragadta a játék irányítását. A Legia az ellentámadásokra szorít­kozott, de gólhelyzetet már nem tudott teremteni. A vál­tozatos, nagy iramú test test elleni küzdelemben a 36. percben Csucsánszky szabad­rúgására Szabó futott rá, de Gawara az utolsó pillanat­ban mentett előle, s így az első félidő gól nélkül telt el. Szünetben a Videoton cse­rélt: a deréksérülést szenve­dett Kurucz helyett Novath állt be. a Videoton továbbra is igyekezett uralni a játékot, többet támadott, de a len­gyelek élő függönyt vontak a magyar csatárok elé, és ezen nem lehetett átjutni. Az 50. percben Májer bal oldali be­adása nyomán Wdowczyk né­mi szerencsével mentett a gólratörő Szabó elől. Az éles küzdelemben az 59. percben Csuhay összefejelt a lengyel csapat karmesterével, Bun- collal, és le kellett cserélni (orrcsonttöréssel vitték kór­házba). Kerekes állt be he­lyette, ami azt tükrözte, hogy az edző a támadó játékot kí­vánja erősíteni. Nagy akarás, de ugyanak­kor sok pontatlanság és kap­kodás jellemezte a hazai csa­pat játékát, nem találták meg a szoros emberfogás el­lenszerét. A 67. percben pa­rázs helyzet alakult ki a len­ex-gólkirályt hozta be a pá­lyára Lacatus helyére, hogy ezzel is erősítse a feltámadt román játékkedvet. A 70. percben Bálint távoli bombá­ját Andrusch nagy bravúrral öklözte szögletre a felső sa­rokból. Cserélt a magyar csa­pat is, Gyimesi helyett Kere- peczki állt be. — mi tehát a védelmünket erősítettük meg! Üjra Andrusch tűnt ki, Bölöni nagy lövését védte szépen. Negyedórás román nyomás után újra a Honvéd lendült támadásba. A 74. percben Bodonyi akár a Honvéd to­vábbjutását is eldönthette volna, de a bal oldalon jobb- lábáról áttette a labdát a bal­ra, aztán pontatlanul célozta meg a hosszú sarkot. Ordító gólhelyzet volt! Mindjárt utána Dajka, majd Kere- peczki lövését védte szépen Ducadam. öt perccel a befe­jezés előtt Bodonyi helyett László II. állt be, de ez a csere sem segített már, ma­radt az 1—0 a végeredmény. Így tehát a bukaresti visz- szavágón teljesen nyílt esé­lyekkel folytatódik majd a két bajnokcsapat közt a küz­delem a továbbjutásért. Jók: Andrusch, Dózsa, Cseh, Détári, illetve dam, Stoica, Bölöni, és Piturca. Dúca- Bálint V. K. gyei kapu előtt, és csak sza­badrúgás árán tudták a ven­dégvédők megállítani a fe­hérvári csatárokat. A 16-os vonaláról Vadász bombázott kapura, de a labda elsuhant a jobb alsó sarok mellett. A lengyelek is cseréltek, Kacz­marek helyett V. Sikorski állt be. öt perccel később a mér­kőzés legnagyobb gólhelyze­tét hagyta kihasználatlanul Buda: a kaputól 12 méterre, lövés helyett ellenfélhez passzolt... Pár perc múlva őt is lecserélték, Araskiewicz jött be, aki ezt a rövid lehe­tőséget is százszázalékosan kihasználta. A 90. percben saját térfeléről indult meg a labdával, három fehérvári játékoson is átment, Disztl László becsúszó lábán is át- botlott, de állva maradt, és a tehetetlenül kifutó Disztl Pé­ter mellett higgadtan a bal alsó sarokba gurította a győ­zelmet jelentő lengyel gólt (1—0). A Legia Varsó igazolta az előzetes híreket. Fegyelme­zetten, okosan és harcosan játszott. A lengyel játékosok nem engedték kibontakozni a fehérváriakat, akik fáradt­nak tűntek a sokkal frissebb ellenfelek mellett. Nem mo­zogtak eleget, hogy lerázzák őrzőiket, lövőhelyzetbe pedig szinte nem is kerültek. Az eredmény, a játék képe alap­ján nem meglepetés, de — nem is megfordíthatatlan. Jók: Disztl P., Disztl L., Csuhay és Csongrádi, illetve mind a 13 lengyel játékos. P. L. Balaton-parti PÁLYÁZATOT HIRDET általános áruház-IG AZG AT Ól MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE Pályázati feltételek:- szakirányú felsőfokú végzettség- legalább 5 éves vezetői gyakorlat. A részletes önéletrajzot tartalmazó pályázatokat 1985. december 1-ig kérjük „Balaton" jeligére a kiadóba

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék