Népszava, 1987. május (115. évfolyam, 102–126. sz.)

1987-05-22 / 119. szám

15 Sport NÉPSZAVA 1987. MÁJ US 22., PÉNTEK Almok és realitások A z az igazság, hogy eddig csupán előkelő kívülálló­ul. ként szemléltem a dolgokat, s szurkolói szinten drukkoltam Détárinak azért, hogy sikerüljön — már elnézést a kifejezésért, de — elkelnie. Jól elkelnie! Eleinte ugye, elterjedt a hír, miszerint 2 millió dollárt kér érte a Bp. Honvéd, azután ez az összeg csökkent, s egyre homályosabbak lettek az információk. Miről jutott éppen most mindez eszembe? Nos, kézhez kaptam az MTI jelentését, miszerint a híres skót klub, a Celtic, még soha nem látott nagy összeget, félmillió fontot fizetett McCarthyért, a Manchester City középhátvédjáért. Azután az is fe- héren-feketén a tudomásomra jut — szintén a hírügy­nökség jóvoltából —, hogy megszakadtak a tárgyalá­sok a Borussia Mönchengladbach és a Gullit utódját kereső Eindhoven között, mert utóbbiak nem hajlan­dók a nyugatnémetek által kért 7 millió márkát kifi­zetni Uwe Rahnért. Félreértések elkerülése érdekében sietek gyorsan le­szögezni: most nem az összegek nagysága a fontos, hanem — az összeg. A pontos, precíz összeg, amit sen­kinek nem jut eszébe misztifikálni. Azt is azonnal elárulom, hogy miért tartom ezt kü­lönösen lényegesnek. Nos, a Népsport szerdai számá­ban szó szerint ezt olvastam: ......a magyar sajtóban m egjelent 2 millió dollár irreálisnak tűnik”. Mármint Détáriért, s aki mindezt kerek-perec megmondja, nem más, mint a Détárit az elsők között kiszemelő és meg­figyelő AS Monaco világhírű trénere, Kovács István. De még nincs vége! Szintén az MTI és szinten tegnap adta hírül, hogy — mint a nyugatnémet hírügynökség, a DPA je­lentette — a Bundesliga tavalyi 2., jelenlegi 3. helye­zettje, a Werder Bremen is érdeklődik a kispesti fut­ballista iránt. A precíz nyugatnémetek nem feledkez­tek meg emlékeztetni ezzel kapcsolatban arra, hogy az AS Monaco állítólag 3,5 millió márkát ajánlott fel Dé­táriért. Vagyis: azt a 2 millió dollárt emlegetik vétel­árként, amit azóta egyértelműen cáfoltak a franciák, s visszavontak, illetve csökkentettek azok is — itthon —, akiktől eredetileg származott az információ. A kígyó — ahogy mondani szokás — a saját far- jTl. kába harapott... Félő, hogy a lassan már követ­hetetlenné váló futballpiaci események következtében nem valósul meg az, amiért — említettem már — drukkolok, s Détári, hogy is mondjam, hoppon marad. Nagy kár lenne, mert az egész herce-hurcáról legke­vésbé ő tehet. Serényi Péter Break a gyepen... Persze Michael Anderson nem jószántából huppant ekkorát a labdarúgó UEFA Kupa tegnapelőtt esti máso­dik döntő mérkőzésén, amelyen csapata, az IFK Göteborg 1-1-es döntetlent harcolt ki a házigazda Dundee United ellen. Ezzel - miután megőrizte az első találkozón szerzett egygólos előnyét - a svéd csapat elhódította a kupát TEIiEFOTO — MTI Külföldi Képszerkesztőség Kajak-kenu: nincs megállás Világbajnokok a vb-válogatón Ha túlzott elégedettséget és eufórikus örömöt nem is, de nagy-nagy boldogságot és büszkeséget minden­képpen kiváltott kajak-kenusaink tavalyi szenzációs vb-szereplése, a Montrealban megszerzett hét arany­érem. Sikersportág! A kategorizálás már hosszú ideje egyértelmű, de hogy az is maradjon, ahhoz szüntelen megújulásra van szükség. Elmondhatjuk - és ez derült ki a tegnapi sajtótájékoztatón is hogy nincs egy percnyi megállás sem a magyar kajak-kenusok háza táján, nem ülnek a babérokon. Sőt! — A vb előtt, a vb utáni legnagyobb versenyt rendez­zük a jövő hét végén a már megszokott színhelyen, a Szeged melletti Maty-éri pá­lyán — jelentette ki nem kis büszkeséggel Vasadi János, a szövetség elnöke. Szavait alátámasztják a már befutott nevezések: 24 ország több mint 400 ver­senyzőjének érkezése várha­tó (csak összehasonlításkép­pen: 1983-ban, amikor a premiert tartották Szegeden, még csak 10 nemzet 200 ka­jak-kenusát láttuk vendé­gül). — A tavalyi, montreali kudarc után az NDK-ban alaposan felforgatták a vá­logatottat, mindenképpen szeretnének visszakapasz­kodni a csúcsra, s ennek ér­dekében nagyon megválo­gatják, hogy mikor és hová mennek ef versenyezni a vb előtt — hangsúlyozta Füleki András főtitkár. — Szegedre jönnek, méghozzá nagyon erős csapattal, világsztárok­kal. Hasonlóképpen nagy ne­veket vonultatnak fel a ju- goszlávok (Ljubek, Janics, Nisovics), Romániából a ta­valyi kenus vb-hős, Maca- rencu, Angliából a kajak­sztár, West, Bulgáriából a híres kajakosnő, Geseva ne­vezett. És természetesen ott lesz a rajtnál a teljes hazai élmezőny, számonként 2—2 egység (a felnőtt és a junior válogatott keret tagjai) kép­viselik színeinket a 17 -szám­ból álló, háromnapos esemé­nyen, amely a házigazdák­nak egyben vb-válogató is. ( — Az augusztus 20—23-án Duisburgban sorra kerülő vb-ig a mostanin kívül még két hazai válogató lesz jú­niusban és júliusban Szolno­kon, közben néhányan részt vesznek a zágrábi Univer- siadén, és ne feledkezzünk meg az e hét végi moszkvai Rjabcsinszkaja emlékver­senyről, amelyre dr. Parti János szövetségi kapitány vezetésével már el is utazott tizennégy versenyzőnk — említette a főtitkár. Azt talán mondanunk sem kellene, hogy még egy olyan sikersportág, mint amilyen a kajak-kenu, sem tud meg­lenni anyagi támogatók nél­kül. A szövetség már koráb­ban megnyerte az ügynek az Orosházi Üveggyárat (innen a szegedi vetélkedés elneve­zése: Hungaropan Kupa és most „beszállt” a Magyar Alumíniumipari Tröszt is. — Az az összeg, amivel segítjük a magyar kajak­kenu sportot, semmiképpen sem nagylelkű adománynak, szó szerint értendő támoga­tásnak számít, hanem üzleti érdekeink diktálják azt, hogy mire fordítsuk a rek­lámra rendelkezésre álló pénzt — jelentette ki dr. Mészáros Béla, az Orosházi Üveggyár kereskedelmi igazgató, és dr. Boldizsár István, a MAT igazgatóhe­lyettese. — A világversenye­ken rendre az élbolyban ha­ladó magyar hajókon elhe­lyezett hirdetéseink nem ke­rülhetnek ki a tévékamerák látószögéből... Tehát: minden adott. A szegedi verseny sikeréhez épp úgy, mint a vb-n a nemzetközi trófeagyűjte­mény gyarapításához. Most már „csak” élni kell a lehe­tőségekkel ... sp. Torna EB, Moszkva Silivas nyert, Storczer helytállt Szalay Péter, az MTI kikül­dött munkatársa jelenti: Tegnap Moszkvában, az Olimpijszkij sportpalotában megkezdődött a tornász Európa-bajnokság, amelyen — először a sportág történe­tében — egyszerre vetélked­nek a kontinens legjobb fér­fi és női versenyzői. A nyi­tányt 28 ország 72 sportoló­jának küzdelme jelentette a női összetett bajnoki címért és a helyezésekért. A me­zőnyt három, egyenként 24 versenyzőt felvonultató cso­portra osztották. Az elsőben szerepelt EB- újoncunk, Csisztu Zsuzsa, aki jól kezdett, felemáskor- lát-gyakorlatára 9,675 pon­tot kapott. Utána viszont so­kat bizonytalankodott, hibá­zott és gerendán 8,90-nel, talajon 9,475-tel, ugrásban 9,525-tel kellett beérnie. Utána a mieink közül La­dányi Andrea következett. Ö felemáskorláton két nagy hibát vétett (8,825), majd Ünnepélyes keretek között felavatták a Siketek SC Könyves Kálmán körúti új, 24X44 méteres sportcsarno­kát. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa a sportklub fennállásának 75. évfordu­lója alkalmából a hallássé­rültek testnevelése és sportja javított pozícióján, de nem került a jobbak közé (ge­rendán 9,25-re, talajon 9,725- re, ugrásban 9,45-re értékel­ték a pontozók a gyakorla­tát). A java ezután követke­zett. Az utolsó csoportban tornázott a későbbi Európa- bajnok, a 17 esztendős román Daniela Silivas, aki két évvel ezelőtt, a helsinki EB-n még csak 8. volt az összetettben. Talajon volt a legjobb, 10 pontot kapott! Mögötte a szovjet Prjahina lett a 2., Susunova és a bolgár Du- deva holtversenyben a 3. Jól ment Storczer Beátá­nak is: felemáskorláton re­mekelt (9,775), a gerendáról ugyan leesett (9,05), talajon újra kitűnő (9,80), ugrásban közepes (9,525) volt a pro­dukciója. Felemáskorláton és talajon bejutott a szeren- kénti döntőbe, az összetett­ben ő 14., Csisztu 20., Ladá­nyi 21. lett. fejlesztésében végzett ki­emelkedő munkásságuk elis­meréséül Emszt Kálmánné- nak, a klub elnökének a Ma­gyar Népköztársasági Sport­érdemérem arany fokozata, Holicska Lajos elnökségi tagnak pedig az ezüst foko­zat kitüntetést adományozta. Ausztria ellqn 3 Dunaújvárosban folytatódott a férfi röplabda EB-selejte- ző. A mieink ellenfele Auszt­ria volt. A magyarok az első játsz­mában végig vezetve, köny- nyedén ütötték át az ellenfél sáncát és alig 15 perc alatt nyertek (15—3). A második szett nem kezdődött jól, 7—7-ig még együtt haladt Szolnoki mérleg A SZOT Szakmunkástanuló Sportbizottsága, Palotai Ká- rolynak, a SZOT alelnökének vezetésével, a szolnoki F. Bede László, 605. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskolában tartotta ülését. Tájékoztatót hallga­tott meg az intézet tanulói­nak, valamint a Szolnok me­gyei szakmunkásképző inté­zetek testnevelési és sport­életéről. A 605. sz. tanintézetben, ,,Futafok” Szombaton a XXII. kerület­ben második alkalommal rendezik meg a Futafok ut­cai tömegfutóversenyt, amely egyúttal az Esti Hírlap Kupa és az Olimpiai ötpróba via­dala is. A helyszín a Buda­foki MTE sporttelepe és kör­nyéke (Bp. XXII., Promontor u. 89/A.). Nevezni reggel 8.30 órától lehet, rajt 10 órakor. A Siketek SC jubileuma Már háromszázan... A hét végén harmadszor ren­dezi meg az úttörőszövet­ség, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szö­vetsége (MEOSZ), valamint a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) a Spor­tolj velünk! országos sport- találkozót, mozgáskorlátozott gyermekek számára, a Test- nevelési Főiskolán. — Napjainkban körülbelül 300 ezer mozgáskorlátozott él Magyarországon — mondta Varga Krisztina, a MEOSZ sporttitkára. — Az esemény célja, hogy népszerűsítsük a mozgáskorlátozott gyerme­kek testnevelését és sportjá­tékait, baráti kapcsolatokat segítsünk kialakítani, bizto­sítsuk a versenyzés lehetősé­gét. A két évvel ezelőtti pró­bálkozás után állandóan emelkedik a résztvevők szá­ma: 1985-ben még csak szá­zan, tavaly valamivel többen mint kétszázan, idén pedig már háromszázan vesznek részt a sporttalálkozón. A visszatérés reményében Kedves Károly! Túlzás lenne azt állíta­ni, hogy rajongott érted' a kézilabdásmezőny. Mégis: nagyon hiányzol, most, hogy hátat fordítottál ked­venc sportágadnak, s sze­relemklubodnak, a Sparta- cusnak. Te, az egykor bundázás miatt örökre eltiltott, majd felmentett focista, aki a felszabadulás után ittfelej- ! tett ejtőernyőkből varrtál saját kezűleg mezt magad­nak, és a sporttársaidnak. Aki később a BEK-döntő- ig verekedte magát a Bp. Spartacus férfi kézilabdá­zóival, majd — engedve a rábeszélésnek, szinte „szen­vedve” — a nőkkel egészen 1 a KEK-győzelemig jutot­tál, idehaza is megszakítva a Vasas-lányok egyedural­Í mát. S hogy megszeretted ek­korra a női kézilabdázást is! Semmit sem tudtál szív nélkül csinálni. Mert tudtad: mit akarsz. Tudtad, mit tudsz. Hamar feladtad világkarrierről szőtt játékosterveidet, s bár hivatalosan vezető edző voltál a Sparinál, arra is rájöttél, hogy igazából a Te kenyered a menedzsermun­ka: szervezni, intézni, pénzt szerezni, játékost igazol­ni... Ha kell, óvni és bí­rókkal tárgyalni — egyszó­val „mindenes” voltál az együttesed háza táján. Le­het, hogy fair play-díjra sohasem pályázhattál vol­na, de még ellenfeleid (akadtak...) is tiszteltek eredményeidért, szókimon­dásodért. Emlékszem, a moszkvai olimpia előtt a te játéko­soddal szemben egy akkor­ra már gyengébb kézilab­dázónőt jelöltek a csapatba, mondván: megérdemli ko­rábbi sikereiért. Valóban megérdemli — mondtad te —, o magam részéről fel­ajánlom, összedobjuk a pénzt, hogy turistaként ott lehessen az olimpián; de ne keverjük össze a spor­tot egyéb szempontokkal. Ez a kérlelhetetlen cél- tudatosságod emelt néha sértő stílusod miatt is ve­zető kollégáid fölé. S most mégis otthagysz — legalábbis ezt mondod — csapot és papot, Sparta- cust és kézilabdát. Csak mert rosszallották, hogy munkahelyi elfoglaltságod miatt nem utaztál el csa­patod balsikerrel zárult pozsonyi kupaelődöntöjéxe. Nem arról van szó, hogy hivatalosan nem tudtad igazolni távollétedet, ha­I nem, hogy sokan úgy vél­ték (tán én is a pozsonyi tv-közvetítésben), hogy | nem is akartál ott lenni. Hogy belefáradtál... Lehet. De akkor ez csak egy okkal több, hogy hi­vatalosan is küldjenek (ne engedjenek, küldjenek!) el egy kis szabadságra, de szi­gorúan visszavárva! Ne kelljen megsértődnöd. Aki olyan célratörő, mint kevesek — annak ki­jár egy kis pihenő. „Törte- tésedre” ugyanis nagy szükség van. Nem csak a Spartacus- nak. Nem csak a kézilabdá­nak. Minden langymeleg una­lomban ücsörgő, elégedett | sportvezető kollégának! Bácskai Károly, a hara­gosaid is visszavárnak! A sportpályán való vi­szontlátás reményében üd­vözöl: Komlósi Gábor HungarHotels Kupét Az eső ismét megzavarta a HungarHotels Kupa tenisz­körverseny programját, a tegnap délutánra tervezett egri mérkőzések közül csak néhányat tudtak lejátszani. Az elődöntőbe jutásért vívott egyik találkozón a torna pontversenyében vezető csehszlovák Cihák 6—2, 6— 0-ra győzött Lányi András ellen. A három torna pont­versenyének összesítése alapján a Mesterversenyre a magyarok közül Kiss Sán­dor (Bp. Spartacus), Csépai Ferenc (MTK-VM) és Lányi András (MTK-VM) jutott. EB-futamok A hét végén is több nem­zetközi versenyt rendeznek a technikai sportágakban. A kamion gyorsasági Eu­rópa-bajnokság résztvevői az elmúlt hét végén még a Hungaroringen randevúztak, szombaton és vasárnap már Zeltwegben csatáznak az EB-pontokért. A magyar szí­neket Krasznai János képvi­seli. A kétszeres Európa-bajno- ki bronzérmes Ferjáncz At­tila, Tandari János kettős az idei EB újabb állomásán, Ju­goszláviában, a kettes szor- zójú Saturnus Ralin próbál szerencsét. Az autocross-vá- logatott Nagy Sándor, Hel- linger Gusztáv, Nóbik Fe­renc, Öz László összeállítás­ban ugyancsak EB-futamon, a franciaországi Faleyras-ban szerepel. 0 váltott vezetéssel a két együttes, de ezután a játsz­ma befejezéséig már csak egy pontot szereztek az osztrákok. A harmadik já­tékrész végig a magyarok fölényében telt el, egy pilla­natig sem volt kétséges a győzelem (15—2, ezzel sima 3—0 a vége). amely a megye legnagyobb iskolája (közel 1500 vasipari tanulót képez), rendszeres sportélet folyik, a rendezvé­nyeken a diákok döntő több­sége részt vesz: 10—12 sport­ágban 1412 tanuló diáksport­köri tag, s sportol valami­lyen sportágban. Ehhez je­lentős segítséget nyújt a fő­bázis vállalat, a Szolnoki Jár­műjavító, a sportlétesítmé­nyeivel. Rövid hírek • Deák Gábor államtit­kár, az ÁISH elnöke vezeté­sével delegáció utazott Pe- kingbe Li Mang-hua, a Kí­nai Testnevelési és Sportbi­zottság elnöke meghívására. • Genfben, a svájci nem­zetközi teniszbajnokság első fordulójában Cserépyné Bar- tos Csilla 6—1, 6—2-es vere­séget szenvedett a nyugatné­met Dinutói. • Mától vasárnapig a népligeti sportcsarnokban hat együttes részvételével nemzetközi férfi kézilabda­tornát rendeznek. Az Olym- pos—FTC Kupán három ma­gyar élvonalbeli együttes (FTC, Tatabánya, Várpalo­ta), két osztrák gárda és egy görög csapat vesz részt. • A megalakulásának 75. évfordulóját ünneplő Csepel SC szombaton és vasárnap egész napos sportbemutatót szervez a klub sporttelepén (XXI., Béke tér 1.). A vál­tozatos, színes program be­fejezése lesz a Csepel— DVTK NB Il-es bajnoki lab­darúgó-mérkőzés. • Alig 48 órával a Hon­véd—Hungalu Kupa nem­zetközi öttusaverseny meg­nyerése után Fábián László, a Bp. Honvéd sportolója újabb figyelemre méltó eredményt ért el. A párbaj- ■tőrvívók válogatóján a má­sodik helyet szerezte meg Kolczonay Ernő mögött.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék