Népszava, 1994. június (122. évfolyam, 126–151. sz.)

1994-06-20 / 142. szám

SZOLGÁLTATÁS 1994. JUNIUS 20., HÉTFŐ RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓ-IVIÜSOR TELEVÍZIÓ 1.6.05 Falutévé 6.25 Ha­tártól határig 6.35 Üzlet 6.45 Híradó 7.00 Nap kelte 9.00 Napközi 9.30 Ri­viéra 10.30 Walt Disney bemutatja 11.30 Játék 12.00 Hírek 12.07 Déli üz­let 12.32 Welcome to Hungary 13.10 Bobobók 14.01 Bolygónk, a Föld 14.56 Helló, világ! 15.40 Falutévé 16.00 Híradó 16.12 Európai üzleti asszisz­tens 16.42 Labdarúgó-vb 17.15 Kül­ügyi ügyek 17.44 Dimenzió 17.24 Jel­képtár 18.30 Cimbora 18.51 Zenelánc 19.05 Szerencsekerék 19.37 Este me­se 19.47 „Engedjétek hozzám!...” 20.00 Híradó 20.45 Kadétok és kollé­gisták (olasz filmsor.) 21.49 Panoráma különkiadás 22.30 Leltár 23.15 Bala­ton Fesztivál ’94 0.25 BBC-híradó TELEVÍZIÓ 2. 16.09 A Hét 17.04 Gyerekeknek 17.31 Civil kurázsi 17.56 Csellengők 18.00 Körzeti híradók 18.13 Magyarország ma 18.40 Az év asszo­nya (am. film) 20.35 Tudomány alap­fokon 21.00 XX. századi költőportrék Szervác József 21.20 Csízió 21.30 Hír­adó 21.55 Labdarúgó-vb: Brazília- Oroszország 23.55 Üzlet - éjfél körül DUNA TV 14.05 A selyemút 15.00 Gazdakör 16.00 Hírmondó Vendég: Ost-West Fesztivál Kőszegen 16.25 Nagyítóval a tenger alatt 16.45 Cim­bora-Tallózó 17.40 Mese 18.00 Híradó 18.10 A boldog család (német tévé­­filmsor.) 19.00 Ritmus ’9419.40 A préri pacsirtája 19.50 Régiók 20.25 Meghök­kentő mesék 21.00 Híradó 21.20 Dán din György (map'ar játékfilm) 22.45 Költők társaságában Nemes Levente TV4 19.05 Aerobic 19.17 Sráckari­ka 19.20 Knight Rider (am. tévéfilm­­sor.) 20.10 Forgótőke 20.40 Egy szok­nya egy nadrág (magyar film) HBO 17.30 Halál a Níluson (am. bűnügyi film) 19.55 Reszkessetek, betörők! (am. filmvígjáték) 21.40 Vö­rös vurstli (magyar filmdráma) 23.05 Mostohaapa 3. (am. horrorfilm) KOSSUTH RÁDIÓ 8.10 Törvény­­könyv 8.40 Napközben 11.05 Szonda 11.35 Izsakhár 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Falurádió 12.50 Külpolitikai figyelő 13.05 Nemzetközi vallási híradó 13.30 Krisztus közöttünk! 14.05 Klassziku­sok mindenkinek 14.50 A hét költője: Sinka István 15.05 Nyitnikék 15.35 Üzenő 15.45 Beszélni nehéz! 15.55 Cé­gér 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Világhírű művészek Budapesten 17.05 Eeo-mix 18.30 Ráadás 19.05 Sportvi­lág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 „Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket” 20.05 A népzene hagyo­mányőrzői 20.30 Határok nélkül 21.05 Belga vásznak 21.33 Mandel Róbert együttese játszik 22.30 Viszlát, Hu­szadik! 23.05 Lemezmúzeum PETŐFI RÁDIÓ 4.33 Hajnali kalen­dárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sport­reggel 8.03 Útközben 8.10 Popzene 8.50 Apró-cseprő - gyerekekről 9.03 Zöld telefon 9.10 Zeneszó 10.55 Gordi­­usz plusz 11.03 Útközben 11.05 Családi persely 11.15 Egészségére! 12.00 Nó­takalendárium 13.10 Hogy tetszik len­ni? 14.00 Kettőtől ötig 17.05 Délutáni csúcs 18.00 Gördeszka 18.30 Látatlanul 19.05 Gordiusz plusz 19.10 Garázs 19.30 Hangfalfestő 20.00 Zeneközei­ben 21.10 Magyarnak lenni Ausztriá­ban 22.00 Zenészportré 23.03 Sport­híradó 23.10 Máról holnapra - éjfél előtt 0.15 Máról holnapra - éjfél után BARTÓK RÁDIÓ 6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium 10.05 Nevek ürü­gyén 11.05 Polgár László operafelvé­teleiből 11.35 A hét zeneműve 12.05 Hangverseny délidőben 13.25 Ope­rakettősök és együttesek 14.05 Follow me! 14.20 Agancsbozót 15.12 Barokk kamarazene 16.05 Kóruspódium 16.30 Eszperantó híradó 17.00 Zenei tükör 17.30 Versenygyőzteseink 17.50 A hét költője: Sinka István 18.05 Fran­kó Tünde és Clementis Tamás éne­kel 19.05 Barátom, az elefánt 19.35 Budapesti Tavaszi Fesztivál - 1994. 21.33 Palestrina: Marcell pápa misé­je 22.05 Új Zenei Újság 22.50 A Rá­diószínház bemutatója Halál és tan­gó 0.05 Évszázadok muzsikájából JUVENTUS RÁDIÓ 6.00 Jó reggelt, Magyarország! 6.20 A nap nótája 6.45 Horváth Rozi receptajánlata 8.30 Fornax gazdasági hírek 9.00 Nyitott száj - Juszt László műsora 10.00 Régi csibészek 11.00 Színes hírek - érde­kességek 11.40 Magyar nóta 12.00 Ju­ventus - Warner musik 13.00 Színes hírek - érdekességek 14.00 Country, folk, blues 15.00 Diák percek 16.00 Sportágak bemutatója 17.00 Zenei összeállítás 18.15 Expo híradó 18.30 Napi aktualitások - játék 19.00 Lap­szemlék - esti mese, zene, 20.00 Ko­molyzenei kalauz 21.00 Juventus ká­véház 22.00 Hétfő esti lemezbörze 23.00 Éjszakai csevegés - sok zenével MÜSORELŐZETES NAP-KELTE: Holnap a TV 1-en a tervezett témákból: Mit tesz az új kormány a munkanélküliség csökkentése érde­kében? - Hogyan változtat a koalíció az önkormányzati választások rendszerén? - Agrárpercek: miért vesztesé­ges az állattenyésztés? - Szünidei munka gyerekeknek. FALUTÉVÉ: Kedden 6.05-kor a TV 1-en ismét tallóznak az agrárújdonságok, a hírek, sporthírek között is. A terve­zett témákból: adótipp, a falusi turizmus adóvonzatai ­­AVÜ-hírek: júliusi értékdömping - Vállalkozás sokiában - Helyzet-Kép aratás előtt - Alajos- és Leila-köszöntő. Üdüljön a béke szigetén Gerencséri Jenő rovata Jugoszláviában a Crna gora-i hegyeken át vezető autóút talán a világ egyik legcso­dálatosabb látványát kínál­ja az utazóknak. Az egykori királyi nyaralóhelyek: Ko­tor, Budva, Ulcin, Petrovác a Földközi-tenger partjának valóságos gyöngyszemei. Ide hívjuk nyaralni olvasóinkat egy pálmaligetbe épült szál­lodába, kétágyas szobákba. Két hét félpanziós ellátással július 8-tól 24-ig 38 000 fo­rint; egy hét augusztus 19-től 27-ig 23 000 forint. A gyerme­kek részére 10 százalék ked­vezményt adunk. A görög tengerparton már csak az utószezonban, szep­temberben és októberben tu­dunk helyet biztosítani üdü­lő vendégeinknek. A részvé­teli jegy szeptemberben 11 000 forint. AZ UR A POKOLBAN IS UR REJTŐ JENŐ kisregénye nyomán írta CS. HORVÁTH TIBOR, rajzolta FAZEKAS ATTILA PETTERSONT ÉRTESÍTI BENNE CHIKAGO POLGÁRMESTERE. HOGY AL CAPONE SZENÁTOR LETT HOROSZKÓPÉ Június 20-tól június 26-ig íva K0S (III. 21.-IV. 20.) A csillagai azt mutat­­ják, hogy vándorolni indul, mint régen a mesteremberek, de egy Mars- Jupiter trigon határozottan mu­tatja, hogy ott is marad, ahová megy, ön honfoglaló lesz. Jupi­­teri jelek azt is „állítják”, hogy szerencsét hoz ez a honfoglalás, sőt, ott meg is koronázzák. Ez utóbbit egy ősi asztrológiai ba­bona fogalmazza meg erre a hétre, tehát ne vegye biztosra. Nem is kell önnek feltétlenül királynak lennie, elég, ha alatt­valói vannak, mert parancsok nélkül az ön számára aztán nem élet az élet, nagyon szereti osztogatni. Egy igen furcsa csil­lagállás szerint (Uránusz és egy ismeretlen fény összefonódása) elfüstölik az ön kincseit, vagyo­nát, jobb lesz hát, ha magával viszi oda, ahová honfoglalni megy. Azt mondja a Mars, hogy egy nyilvános helyen, ahol má­sok táplálkoznak és halk zene szól, ön méltatlanul fog visel­kedni. Jobb, ha otthon marad. BIKA «K (IV. 21.-V. 20.) Többet kell törődnie szerelmi partnerével, még akkor is, ha há­zasságban él vele, a hivatalos papír ugyanis nem elég erős ösz­­szekötő szál, könnyen elszakad. Akár jelkép is lehet ez! Két csil­lagállás és az ősi asztrológia is állítja, hogy e téren ön vétkes, párjának kizárólag a testével tö­rődik, a lelkére nem figyel. Egy Neptunusz-Vénusz szextil külö­nösen „ágál”’ az ön viselkedése ellen, önzőnek és lustának jelzi. A héten igen nagy gondot okoz egy Ikrek jegyű ember, panasz­kodik, ön meg nem tud neki se­gíteni, mert ezzel saját magának is rosszat tenne. Merkúr azt mondja, hogy megy a pénze, mint a pelyva. Föld közelben lé­vő, észt hozó bolygónk figyel­meztetésére figyelnie kell, fogja vissza költekezéseit. Óvakodjon a Skorpióktól és a Mérlegektől, mert kihasználják, kizsebelik, egy hajóállomáson ezt majd konkrétan is megtapasztalhat­ja. Kerülje a hajóállojnásokat! — IKREK Uraiv. 21.-VI.21.) ^®E1 kell merülnie egy TM bonyolult családi ügy­ben, pedig ön az ilyes­mi elől szívesen elmenekülne. Ráadásul még pénzt is áldoznia kell a megoldásra, jobb ha tu­domásul veszi, nem Robinson ön, hogy függetlenedhet a környe­zetétől, és azt csinálja, amihez kedve van! Egy Vénusz-Hold együttállás azt mutatja, hogy ön egy Mérleg oldalán találja meg az igazi boldogságot, kapcsola­tuk egy hosszú órán át tart majd, egész életre szólóan bi­zony nehezen jönne össze a do­log. Hétfőn mindenesetre tilos szerelem részese lesz, kedden egy kollégája panaszt tesz ön el­len a főnöknél, szerdán valami­vel megégeti magát, csütörtökön a telehold hatása alatt féltékeny­­ségi jelenetet rendez, szeren­csére Föld-közeiben van ural­kodó bolygója a Merkúr és le­csendesíti, „működteti” az agy­sejtjeit. Pénteken egy szabadté­ri vásárban csak a szemét nem lopják ki, a hét végén pedig olyan váratlan vendég jön, aki nem akar majd elmenni. RÁK (VI. 22.-VII. 22.) Ha ön férfi, akkor a hé­­ten olyan szoknyava­dász lesz, hogy Szélhá­mos címmel akár filmet is for­gathatnának a főszereplésével. Ha nő, akkor mindenképpen ösz­­sze akar hozni egy pásztorórát csütörtökön délután fél kettő körül. Mindezt pedig egy Hold- Mars hatodfény váltja ki önből, s arról is árulkodik, hogy min­denképpen bűnbe esik, valami­lyen ismeretlen új szenvedély rabja is lehet. Ezt a lehetőséget egy Neptunusz-Uránusz kap­csolat is mutatja, vigyázzon hát az ivással, a kábítószerrel, ne csapódjon ismeretlen bandához pénteken délután, a kísértés ugyanis akkor a legnagyobb. Merkúr csütörtökön 16 órakor Földközelben lesz s a telehold­­dal együtt különleges vállalko­zásra ösztönzik önt: újítani fog valamit egy gépezeten, amitől balesete lehet és meggazdagod­hat. Ha a jelzett időpontban na­gyon álmos lesz, akkor fújtak az egésznek, semmi újítás, indul­jon szunyálni. OROSZLÁN (VII. 23.-VIII. 23.) Csodálatos tulajdon­* sága - hogy azzal tud együtt dolgozni, aki van, s nem azzal, akit elképzel magának -, ezen a héten megint bámulatba ejt egy-két embert a környezetében. Minden ember­ben ott van az érték, csak le­gyen, aki előcsalja onnan: ez az ön elve még akkor is, ha nem fo­galmazza meg mindennap há­romszor. Ezért jó ön vezetőnek, kormányzónak, elsőhegedűs­nek, műsorvezetőnek, zászlóvi­vőnek... mindennek, ahol lehet, elöl menni, példát mutatni... A csillagászati nyár kezdetének pillanatában, kedden, 16 óra 48 perckor azonban igen nagyképű lehet egy munkahelyi megbe­szélésen, ragaszkodik vélt iga­zához, pedig tudja, hogy néhány perc múlva elismeri a tévedé­sét. Az Oroszlánnak a „csak azért is” nem lehet módszere. A Merkúr-Nap összefonódás hatá­sára szerdán egy sütő-főző sze­mély látványa szexuális vágyat kelt önben. Siessen onnan ha­za, mert végleg ottmarad! A (VIII. 24.-IX. 22.) Megfoghatatlan erő gátolja szerelmi éle­tét, de elhatározása, hogy véget vet ennek az állapotnak! Elem­zőképessége a csúcson van, ám a gyakorlati teendők elvonják a figyelmét, energiáit. Ezért is vi­gyázzon arra, hogy kedden, ami­kor egy hivatalos papírt íratnak alá önnel, (arra sem figyel ren­desen) saját maga ellen dolgo­zik. Háromszor olvassa el, mi van benne, aztán jöhet a szignó. Egy Jupiter-Vénusz trigon luxus­igényeket válthat ki önből, a szerény, aprólékos, minden mö­gött hasznot kereső Szűz csak a pillanatnyi örömöknek akar él­ni: pénz nem számít! Persze, ha van! Ha meg nincs, akkor luxus sincs, induljon csak szépen, meg­szokott módon a munkahelyére. A Jupiter a hét végére azonban Merkúrral kerül trigonba, és azt mutatja, hogy nem is olyan ba­darság ez a luxushajsza: ön szá­míthat egy meglepő utazásra, s ott majd el ne felejtsen szeren­csejátékot játszani. &MERLEG (IX. 23.-X. 23.) Felettesei százféle korlátot raknak ön elé, néha olyan bra­vúros próbatételei vannak, mint a mesebeli legkisebb királyfinak. Nem árt ez önnek, hiszen ezen a héten mindent elkótyavetyélne, ha nem akadályozná meg ebben egy Hold-Vénusz trigon. Kedden 16 óra 48 perckor, éppen akkor, amikor kezdődik a csillagászati nyár, önben is elindul egy meg­újulási folyamat. Lehet, hogy már el is határozta a megújulást, az is lehet, hogy még nem fogal­mazta meg, de a zsigereiben már ott van visszavonhatatlanul. Merkúr és a Nap együttállása azt „árulkodja”, hogy önnek ön­állósodási törekvései vannak, nem tudja elviselni, hogy másé az esztergapad, amin dolgozik, tulajdonos akar lenni. De azt is mondja e csillagállás, hogy vár­jon ezzel egy évet. Sok minde­nért ideges most, a kedves pár­ja bizonyára tudja, hogy hosszú láncon kell tartani, így lesz egy­re erősebb önök között a kötelék. SKORPIÓ (X. 24.-XI. 22.) yff Ön tisztára beleőrül, ha kioktatják, az „ész­kombájn” nem bírja el a „kézi aratást”, márpedig Neptunusz most az ön harma­dik horoszkópházában tevé­kenykedik és arra ösztönzi, hogy mindenkivel ellenkezzen, érvényesítse akaratát tűzön-vi­­zen át. Nem jól teszi, hallgasson inkább Merkúrra, „ő” most ép­pen Föld-közeiben van és együtt­­áll a Nappal, s azt mondja, hogy mindenre bólintson: igen, rend­ben van, úgy jó, ahogy a tanács­nokok állítják. Az ellenkezés most egy életre szóló nagy ha­ragnak adhat alapot. Főleg Kos­sal és Bikával ne vitatkozzon, s ha mégsem tudja megállni, hogy elmondja ellenkező véle­ményét, akkor ezt mindenkép­pen éjfél után, hajnali szürkü­letkor tegye meg. Szerdán zárt ajtónál fürödjön, mert rányit önre a házmegbízott, a ház­gondnok... mindenképpen vala­mi háziember. Persze, az is le­hetséges, hogy pont rá vár, Plú­tó szerint ez utóbbiban van a nagy igazság. ft NYILAS jÍK . (XI. 23.-XII. 21.) Zöld napot kell tar­­^-»4 tania, üzeni Szatur­nusz, és Merkúrral való szembenállása azt is jelzi, hogy a szervezetébe „beágyazód­hat” a baj, ha nem tart mértéket az evésben, és nem csinálja meg a héten, s aztán minden héten a zöldnapot. Terhelt a gyomra, az erei, hagyja „őket” lélegezni! Könnyű saláták, gyümölcsök, spe­nót, sóska, rebarbara... Beszélje rá erre a kedves párját is, aki persze először azt mondja az öt­letére; nem kecske ő, hogy lege­lésszen, de aztán rájön, hogy mi­lyen felemelő érzés az egészsé­ges táplálkozás. Szerdán bosz­­szantó családi ügyei lesznek, csü­törtökön úgy megvigasztal vala­kit, hogy a végén vízszintesbe ke­rül vele. Jupiter azt mondja, hogy e személy balról jön: szom­szédból? Vidékről? MSZP-ből? No, mindenképpen balról! De, hogy nem Nyilas hozza önnek ezeket az izgalmakat, az biztos. A családjában a héten kibírha­tatlan lehet, folyton megsértő­dik, félrevonul, nem válaszol... Ä BAK (XII. 22.-I.20) Most nagy hasznát ve­­szí annak, hogy az eseményeket, törté­néseket inkább ésszel mérlegeli, nem az érzelmeivel. A Szaturnusz és a Hold trigonja ezen a héten új vállalkozást mutat, amelyet bi­zony nem a szív szavára kell épí­tenie: pedig „ beszél” ám! Észak felől érkezik önhöz egy sáros ember (nem erkölcsi értelem­ben sáros, hanem valóságosan), és csábító ajánlatai lesznek. Előbb megfürdeti, aztán meg­sajnálja, nem is beszélve a foly­tatásról... vigyázzon, mert ez már a szív szava! Egy Szaturnusz- Plútó nyolcadfény szerint apró örömökért, flörtökért föláldoz egy tiszta, nagy kapcsolatot: hát még­sem ésszel mérlegeli a dolgo­kat? Jó lenne, ha hétfőn nem ta­lálkozna vetési varjúval, egy aszt­rológiai babona szerint ugyanis ez a madár szexuális hervadást hozhat önnek, kedden egy üz­letben egyet vesz és duplán fi­zet, szerdán valamit elvisz ön­től a szél egy magaslatról VÍZÖNTŐ (I. 21.-II.20.) Hétfőn a Nap szem­­beáll az Uránusszal és a Neptunusszal, s ez öntől fokozott figyelmet kí­ván, mert meggondolatlan lehet emberi kapcsolataiban. Azzal le­het a legkíméletlenebb, azt bírál­­gatja legjobban, akinek sokat kö­szönhet, akihez a legjobb odabúj­ni, panaszkodni, vigasztalódni... Ez nem feltétlenül szerelmi kap­csolat, sőt, Neptunusz önálló fénnyel azt mondja, hogy in­kább a barátság színterén kö­vethet el baklövéseket. A tele­hold arra inti, hogy a hét közepén ne legyen ingerült egy fáradt Rákkal és egy magas lovon ülő Mérleggel szemben, mert bár mindkettő vét ön ellen, a Mér­leg még iszonyúan nagyképű is, vegye figyelembe, hogy lelki bá­natuk van, ne tegyen rá még egy lapáttal! Az ősi asztrológia sze­rint e héten csak úgy lesz sze­rencséje, ha violaszín sapkát tesz a fejére, amikor hivatalos ügyeit intézi. Ne törődjön azzal, hogy tátott szájjal nézik majd a polgármesteri hivatalban! HALAK (II. 21.—III. 20.) Önre hosszú távú ter­vek készítését kelle­ne rábízni, hiszen ösztönösen látja a jövőt. Ezen a héten már­­már misztikus e jövőbelátása, a környezete is megdöbbenve nyugtázza, hogy az ön „jóslatai” helytállóak, félelmetesen „be­jönnek”. Kormányfőnek lenne jó, de mindenképpen valamifé­le vezérnek, mert jó útra vinné a „népét”. Feltéve, ha jó gazdasá­gi szakembert fogadna föl ön mellé, hiszen a pénzt nem be­csüli, csak amit vehet rajta. Vi­gyázat, megint itt van egy szatur­­nuszi próba: ön valamilyen plety­kába keveredik teljesen ártat­lanul, a pletyka ellen pedig ezen a héten halványsárga fehérne­műbe járjon, mondja az ősi aszt­rológia. Merkúri üzenet, hogy há­rom héten belül örökölni fog, de nem lesz benne köszönet, „többe kerül a leves, mint a hús”. Jupiteri-neptunuszi pozitív fé­nyek közelítenek ön felé, sikert hoznak s éppen jókor, megelőz­nek ugyanis egy harácsoló nősze­mélyt, aki önt szeretné kifosztani.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék