Népszava, 1994. november (122. évfolyam, 256-281. sz.)

1994-11-23 / 275. szám

SPORT 1994. NOVEMBER 23., SZERDA RÖVIDEN Kupakedd Tegnap a labdarúgó UEFA Kupában a harmadik forduló első összecsapásait játszot­ták: GKS Katowice (lengyel)- Bayer Leverkusen (német) 1-4, Trabzon (török)- Lazio (olasz) 1 -2, Bilbao (spanyol)- Parma (olasz) 1-0. Jégtánc junior vb a BS-ben A Budapesten zajló 9. junior műkorcsolya- és jégtánc-vb küzdelmei kedden délelőtt kezdődtek meg a Budapest Sportcsarnok jegén. A jég­táncosok kötelező prog­ramjaikat mutatták be, s a 26 fős mezőnyben a Szabó Krisztina, Sári Tamás ket­tős a 19. helyen várja a folytatást. Brazília az élen a FIFA ranglistáján Kedden a Nemzetközi Labda­rúgó Szövetség (FIFA) nyil­vánosságra hozta a labda­rúgó-válogatottak legfrissebb világranglistáját. Az első há­rom helyet a világbajnok Brazília, valamint a harma­dik helyezett Svédország és az ezüstérmes Olaszor­szág foglalja el. További sor­rend: 4. Németország, 5. Spanyolország, 6. Hollandia, 7. Svájc, 8. Írország, 9. Ar­gentína, 10. Norvégia. Mogyoród várólistán Kiemelték a Ferencvárost A magyarok számára kellemes értesülés a női kézilabda BEK csoportbeosztása Bár a hetes a legkedveltebb meseszám, ezúttal na­gyon is örömteli valóság, hogy hétből hét együtte­sünk jutott túl a nemzetközi kézilabdakupák nyol- caddöntőin. Alábbi előre- és visszatekintésünkben Markus Glasert, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) kupasorsolásokért felelős munkatársát a BEK-kiemelésekről és -csoportbeosztásról kérdez­tük, Kővári Árpád, a Pick-Szeged trénere pedig az előző forduló legváratlanabb magyar diadaláról, a Montpellier kiveréséről számolt be. Ballai Attila NÉPSZAVA Bár az általános gyakorlat szerint tegnap kellett volna megejteni a negyeddöntők sorsolását, a program ezút­tal egy hetet csúszik, novem­ber 29-ig érdemes találgat­ni. A KEK-ben, az EHF és a City Kupában kieséses rendszerben folytatódik a játék, a BEK-ben azonban két négyes csoportra osztják a mezőnyt - természetesen nem mindegy, milyen elvek alapján. Márkus Glaser, az EHF illetékese „egyik sze­münk sír, másik nevet” típu­sú hírekkel szolgált:- Még nem döntöttük el, hogy a csoportok élére egy- egy, vagy két-két csapatot emelünk ki, de az erősorren­det már felállítottuk'. A nők­nél az osztrák Hypo az első helyezett, a Ferencváros a második, a német Walle Bre- men a harmadik, a spanyol Valencia a negyedik. A fér­fiaknál a következő a lista: 1. Téka Santander (spanyol), 2. Bidasoa (spanyol), 3. Zagreb (horvát), 4. Kiél (német), 5. Vitrolles (francia), 6. Kol- ding (dán), 7. Fotex VSE, 8. Dukla Praha (cseh). Ez azt je­lenti, hogy a nőknél a Hypo és a Ferencváros minden­képpen elkerüli egymást, és a férfiaknál sem osztjuk ugyanabba a csoportba a két spanyol csapatot. Glaser úr hozzátette még, hogy az FTC a második ka­lapból vagy a Walle Bre- ment, vagy a Valenciát kap­ja, tehát szerencsés esetben a KEK-győztes brémaiakkal sem találkozik. A Fotex vi­szont a Dukla társaságában csak a nagyedik kalapból rajtol, és ez igen kellemet­len meglepetés. A veszpré­miek így semmiképpen nem játszhatnak a leggyengébb­nek ítélt cseh bajnokkal, a többiek pedig kivétel nélkül bombaerős ellenfelek. Bizakodni azért mindig ér­demes, sőt kötelező, erre int a Pick-Szeged példája is. Bar- tókék itthon 27-24-re verték a francia listavezető Montpel- liert, majd idegenben csak Kökény (FTC) a legjobb nyolc között folytathatja a gólgyártást Hévízi Mónika felvétele két góllal kaptak ki, váratlan és hatalmas bravúrral jutot­tak tovább. Kővári Árpád edző tegnap, a ferihegyi érkezés utáni pillanatokban számolt be a hőstettről:- Számunkra teljesen szo­katlan hangulatban kezdő­dött a visszavágó. Négyezer ember üvöltött, két mikrofo- nos hangosbeszélő hergelte őket, ráadásként jött mind­ehhez egy zenekar, ami még a Schneider Fánit is elját­szotta. A szegedi mérkőzés­ről szóló francia tudósítások brutális, durva magyar csa­patot ígértek, az ellenfél ro­mán beállósa például azt nyilatkozta: minden gondo­lata a K. 0. körül forog. Ez nemcsak 15-20 gólos győzel­met sugallhatott, hanem tényleges kiütést is. A Mont- pellier 9-2-re, 11-4-re veze­tett, játékosai ütötték-vág- ták a mieinket, de a korrekt spanyol játékvezetők rendet teremtettek. Mi észhez tér­tünk, a franciák viszont egy végleges kiállítás után elbi­zonytalanodtak, mert rájöt­tek, itt büntetlenül nem ve­rekedhetnek. A második fél­időnek ötgólos hátránnyal, „lesz, ami lesz” alapon vág­tunk neki. Bajusz nagysze­rűen talált rá az ellenfél ka­pusának gyenge pontjára, élményszámba menő gólo­kat lőtt, Fekete két nagy vé­dése után pedig éreztem, hogy továbbjuthatunk. így is történt, most már minden­képpen szeretnénk a leg­jobb négy közé kerülni, on­nan pedig meglátjuk, ho­gyan tovább. Nemhogy ösvény, bokor sincs a stadionban Könnyen lehet, hogy az NB l-es tabellát mifelénk a szotyi- és tökmagárusok alakítják a futballisták helyett. A legújabb szotyolahajítás következmé­nyeként - mint hírlik - a Stadler FC fontolgatja, hogy megóvja a Sopron elleni hét végi (2-2) bajno­ki mérkőzést. Márkus súlyos érmei Bánki József NÉPSZAVA Ráadásként Stadler József a soproni körülményekről a következőket nyilatkozta: „Amúgy maximálisan meg­értem Juhos partjelzőt, aki nem tette kockára az életét ebben a balkáni hangulatú stadionban. Hogy mást ne mondjak, engem már a mér­kőzés előtt azzal fenyegettek meg, hogy lelőnek, a lefújás után pedig egy ösvényen kel­lett elmenekülnöm.” Mivel a soproniakat úgymond meg­szólították, kíváncsian ér­deklődtünk Horváth Károly szakosztály-igazgatónál:- Mit szól Stadler úr önöket érintő mondataihoz?- Aki járt már a Káposztás utcai sporttelepen és ismeri drukkereinket,- az többségé­ben kifejezetten kellemes at- moszférájú meccsekre emlé­kezhet. A balkáni hangulat in­nen nagyon távol van. Biztos, hogy Sopronban senki nem fe­nyegette meg. Sőt! Öten, Stad­ler úr, felesége, Bartha Zoltán, a vendégek szakosztályvezető­je, elnökünk, Laczó István és jómagam békésen beszélget­tünk a találkozó előtt.- Stadler úr a lefújást köve­tően valóban egy ösvényen ju­tott ki a pályáról?-Ugyan... Nemhogy ösvény, bokor sincs a stadionban.- Ami kellemetlenül érint­heti önöket: az alföldiek óvni készülnek...- Amíg a fegyelmi tár­gyalásra nem idéznek be minket, addig érdemben nem foglalkozunk a kérdés­sel. Egyébként az ominózus nyilatkozat azt sugallta, hogy nem a Sopron ellen, hanem a Debrecen mellett próbált ér­velni Stadler úr. No meg a je­lenlegi szabály azonnali mó­dosítását szorgalmazta.- Számítanak valamilyen büntetésre a szotyolabedobás miatt?- Elképzelhető. De erről még korai beszélni.- Jelenlegi nehéz helyzetük­ben a pontelvonás igencsak érzékenyen érintené önöket.- Hangsúlyozom: bennün­ket még semmilyen formában nem értesítettek, amennyi­ben mégis sor kerülne rá, ter­mészetesen mi is elmonda­nánk az érveinket. * Kedden ülést tartott az MLSZ fegyelmi bizottsága. A testület többek között foglal­kozott a szombati EMDSZ- Soproni LC-Stadler FC NB I-es mérkőzésen történt „do- bálásos közjátékkal”. A tele­vízió vasárnapi, Góóól... cí­mű műsorában bemutatott képsorokon jól látható volt, hogy Juhos Attila partjelzőt megdobták egy szotyolás- zacskóval, ám ő nem észlelte az esetet, s így Kiss Béla já­tékvezető sem szakította fél­be emiatt a mérkőzést. A testület alaposan tanul­mányozta a játékvezetői, az MLSZ-ellenőri és a JT-ellen- őri jelentéseket. Ezekben szerepel, hogy a nézőtérről több tárgyat is bedobtak a pályára a mérkőzés alatt, de egyik jelentés sem tett emlí­tést arról, hogy eltalálták Ju­hos partjelzőt, így a bizott­ság nem látta indokoltnak a fegyelmi eljárás megindítá­sát. Rendezési hiányosság miatt viszont jövő keddre beidézték a soproniakat. A stadionokban tapasz­talható nézőtéri rendbontá­sok kapcsán az MLSZ - hi­vatkozva a 124/1993/IX. 22./ Kormányrendeletre - fel­hívja a sportbarátok figyel­mét, hogy pirotechnikai ter­mékeket (petárda, füstbom­ba, a bengáli és a görögtüzet kiváltó különböző elegy) ti­los engedély nélkül birto­kolni, így azokat a stadio­nokba sem lehet bevinni. Csepelen a Kispest Míg szerdán a nemzetközi labdarúgóporondon a Baj­nokok Ligájában zajlanak a találkozók, addig itthon a Magyar Kupa nyolcaddöntő- inek első mérkőzéseire ke­rül sor. A nyolc párharc kö­zül a Vác-FC Samsung már a múlt héten 4-0-ra győzött a Keszthely ellen, az UTE- Novabau-Parmalat FC összecsapást pedig novem­ber 30-án rendezik meg. A hat szerdai mérkőzés egy kivételével NB I-es párharcot hoz. A PMSC a másodosztályú Hajdúnánást kapta ellenfé­lül. Igazi „derbit” ígér a Bé- késcsaba-Debrecen összecsa­pás. A fővárosban a Ferenc­város a Zalaegerszeget, a Cse­pel pedig a Kispestet fogadja. A szerdai műsor: PMSC-For- dan-Hajdúnánási FC, Pécs, 13 óra, vezeti: Dravecz; Békés­csabai EFC-Debreceni .VSC, Békéscsaba, 13, v.: Bede; Stad­ler FC-Vasas, Kiskőrös, 13, v.: Szőke; ETO FC Győr-BVSC- Dreher, Győr, 16, v.: Gergely; Ferencváros-Zalaegerszegi TE, Üllői út, 16, v.: Arany; Cse- pel-Kordax-Kispest-Honvéd, Csepel, 13, v: Juhos. Szocsiban megszavazták A NOB küldöttsége, amely a 2002-es téli ötkarikás játé­kok rendezési jogáért pályá­zó városokat látogatja végig, már letudta terepszemléjét Szocsiban. A Fekete-tenger­parti orosz üdülőhelyen mégis népszavazást tartot­tak arról, hogy a polgárok egyetértenek-e az olimpiai kandidatúrával. A szavazás­ra jogosultaknak 25,7 száza­léka járult az urnákhoz, s a mintegy 70 százalékos támo­gatási arány így is megerősí­tette a rendezési szándékot. A NOB egyébként júni­usban Budapesten dönt a helyszínről. Kilenc pályázó van versenyben: Szocsi, Sión (svájci), Poprád (szlovák), Ja- ca (spanyol), Graz (osztrák), Östersund (svéd), Tarvisio (olasz), Quebec (kanadai) és Salt Laké City (USA). MTI-információ Kedden is eredményes napot zárt a magyar súlyemelés az Isztambulban zajló világbaj­nokságon. Márkus Erzsébet volt az egyedüli magyar sze­replő, ő azonban három re­mek gyakorlattal - 85,90,92,5 kg - szakításban világbajnoki ezüstig jutott. A 92,5 kg nem­csak új magyar csúcs, Márkus egyszersmind saját, 90 kg-os Európa-rekordját is a múlt részévé avatta. Lökésben egyetlen rontott gyakorlata volt: a 110 kilón végrehajtott harmadik fogását hibázta el, s így hárman is elé kerültek a fogásnemi vb-sorrendben. Az összetettben viszont 197,5 kg- os országos csúcsának beállí­tásával Márkus érdemelte ki a világbajnoki bronzérmet.- Kicsit megszédültem a 110 kg-os lökésemnél, ezért nem sikerült. Nagy kár, hogy ennek a lökésbronz elveszté­se lett az ára. Az összetett harmadik helyezéssel vi­szont elégedett vagyok - mondta Márkus Erzsébet. Női 64 kg, összetett, világ­bajnok: Li Hongyun (Kína) 235 kg (105, 130) - világcsúcs, 2. Kuo Su Fen (Tajvan) 205 (90, 115), 3. Márkus Érzsébet (Ma­gyarország) 197,5 (92,5, 105). Szakítás, 1. Li Hongyun 105 kg - világcsúcs, 2. Márkus 92,5. Lökés, 1. Li Hongyun 130 kg - világcsúcs, ... 4. Márkus 105. Férfi 76 kg, összetett, vi­lágbajnok: Pablo Lara (Ku­ba) 365 kg, 2. Steinhofel (Né­metország) 362,5, 3. Szav- csenko (Ukrajna) 360. Szakí­tás, 1. Steinhofel 165 kg. Lö­kés, 1. Lara 202,5 kg. Nem szerepel a jövő évi For- ma-l-es autós gyorsasági vi­lágbajnoki műsorban a Ma­gyar Nagydíj. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kedden hozta nyilvánosságra versenynaptárát, s a 16 futa­mos sorozatban nem kapott helyet a mogyoródi viadal. A magyarok még remény­kedhetnek, ha a hitelesítés­re váró pályák közül valame­lyik nem felel meg a követel­ményeknek, akkor előrelép­hetnek a tartaléksorból, s augusztus 13-án megrendez­hetik a mindig nagy érdeklő­déssel kísért erőpróbát.- Számomra igen meglepő ez a hír, mert nekem más­fajta ismereteim voltak - mondta Neményi Béla, a Ma­gyar Autó- és Motorsport Szövetség elnöke. - Nem te­hetek mást, mint mihama­rább felveszem a kapcsola­tot az illetékesekkel, s igyekszem megtudni, mi áll a dolgok hátterében. Mariannái elkezdtük az új szervezet építését. Azóta si­került néhány sikert jegyez­nünk, Mariann Eb-bronzér­met szerzett, és a legjobb versenyzővé kiáltották ki, Ur- bán Balázs a világbajnoksá­gon, Szúnyogh Péter pedig az Eb-n volt kétszer is ötödik. Jelenleg mintegy ,1200-1500 ember foglalkozik hazánk­ban tekwandóval, közülük 3- 400 versenyez rendszere­sen. Reméljük, hogy a 2000- es olimpiáig ezt a tömeget 4- 6000-re tudjuk fejleszteni. Az olimpiai tagság révén nő­hetne kissé támogatásunk is, amely tavaly 60, az idén pe­dig 270 ezer forint volt. Az ÜKIG és az MHB Daewoo Bank segítsége nélkül aligha maradtunk volna talpon.- Mikor és hol lesz a bemu­tató?- Vasárnap, november 27- én 10 órai kezdettel rendez­zük a Fáy utcai Vasas-csar­nokban. Sajnos lesz belépő is, de csak a 12 évnél idő­sebbeknek kell 300 forintot fizetni, a fiatalabbak ingyen bemehetnek. Olimpiai családtagként Tekvandobemutató vasárnap a Fáy utcában Lassan éledezik Magyarországon is a koreai nemzeti harcművészet, a tékvandó. Szeptember óta az olimpiai család tagja lett ez a keleti önv ' • delmi sport is, ám nem ez volt a magyar szövet' ség megszólalásának egyetlen apropója. A h_* végén Budapest vendége lesz a világszövetség bemutatócsapata, amely a világot járva népsze­rűsíti a tékvandót. Pósa Árpád NÉPSZAVA Stílusosan a Seoul House koreai étteremben tartotta első sajtótájékoztatóját a Magyar Tékvandó Szövet­ség. Mindeddig szerényen tették a dolgukat, ezen a jö­vőben sem szándékoznak változtatni, de az olimpiai család tagjaként hallatni kí­vánták hangjukat.- A sportág honi életében nagy eseménynek számít, hogy népszerűsítés céljából Budapestre látogat a WTF, a NOB által is elismert vi­lágszövetség bemutatógár­dája. A csapatot Kyu Hyung Lee 8 dános mester vezeti, aki a szakma egyik kiemel­kedő alakja, többek között ő tervezte és irányította a szö­uli olimpia megnyitójának tekvandós részét - mesélte Patakfalvy Miklós, a sportág honi szövetségének elnöke.- A keleti harcművészetek­ben már megszoktuk ezt a megosztottságot. A tékvandó sem kivétel ?- A WTF mellett létezik más szervezet is, ám töme­gesség és minőség szem­pontjából nem tudják utol­érni. A WTF más olimpiai sportágakkal is felveszi a versenyt, a világbajnoksá­gon például 87 ország szere­pelt, tagországa pedig össze­sen 141 van.- Magyarországon hogyan fejlődik a koreai önvédelem sportja?- A WTF szárnya alatt 1989-ben kezdtük meg a mun­kát, a régi szövetségből jóma­gam léptem ki, majd Engrich

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék