Népszava, 1995. szeptember (123. évfolyam, 205–230. sz.)

1995-09-28 / 228. szám

SZOLGÁLTATÁS 1995. SZEPTEMBER 28., CSÜTÖRTÖK 13 TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR TELEVÍZIÓ 1. 5.30 Gazdatévé 5.50 Határtól ha­tárig 6.00-9.00 Nap-kelte 9.00 Tízórai 9.05 A Fal­ler család (ném. tévéfilmsor.) 9.30-12.00 Tízórai 11.10 Happy Holiday (ném. filmsor.) 12.00 Hírek, időjárás 15.20 Összefoglaló a makuharai cselgáncs­­vb eseményeiről 15.45 Mit ér az ember, ha vidéki? 16.05 Népzenei összeállítás 16.20 Egy izgalmas sze­relmi történet (horvát rajzfilm) 16.30 Topmodell (brazil tévéfilmsor.) 17.05 Körző 17.50 Palackpos­ta 18.15 Üzlet 18.30 Képjáték 19.00 Gyereksarok 1Ö.13 Múzsa 19.30 Híradó 20.03 Telesport 20.15 Szomszédok (teleregény) 22.50 Hóbortos hétvége (am. filmvígjáték) 22.25 Hitel, Világ, Stádium 25.13 BBC-híradó TELEVÍZIÓ 2.16.35 Global fórum, Manchester 17.25 Kormányváró 17.55 Újpesti TE-Racing Stras­bourg kb. 18.45 Körzeti híradók 19.55 Egy kis Dél (angol kisfilmsor.) 20.20 Csodák palotája 20.55 Üt­köző 21.45 Híradó 22.00 Objektív 22.35 Labdarú­­gó-kupanap 23.20 Szarajevó kávéház (tévéjáték) DUNA TV 8.00-14.00 Képes krónika 14.00 La­pozó 14.15 Emlékképek, régi híradók 14.30 Szer­vusz, Péter (magy. filmvígjáték) 15.50 Kapcsok 16.45 Horgásztanyán 17.05 Héléne és a fiúk (fr. ifj. tévéfilmsor.) 17.30 Mese 18.00 Híradó 18.15 Az el­ső 100 év: Elene és a férfiak (fr. filmszatíra) 20.00 Váltó 20.45 Esti kérdés 21.00 Híradó 21.15 Az öszvér nem megy esküvőre (grúz film) 22.30 Terro­rizmus (am. dók. film) 23.15 Starting Business English 23.40 Vers HBO 16.30 Taz-mánia (am. rajzfilm) 17.00 Alf (am. minisor.) 17.30 Túlélők (am. filmdráma) 19.05 Falcon Crest (am. tévéfilmsor.) 20.00 Talál­kozás Vénusszal (am. filmdráma). 22.00 Mesterfo­gás (fr. krimikomédia) 0.00 Zenemánia 1.00 Forró kalandok (am. erotikus filmsor.) TV 3 BUDAPEST 18.30 Hírek 18.40 Negyed­óra 19.00 Telefonos játék 19.30 Adriai pillana­tok búvárszemmel 20.00 Gyilkosság a Rio Gran­­dén (am. film) 21.45 Hírösszefoglaló 22.00 Satu 22.30 Az állatok napja (am. film) KOSSUTH RÁDIÓ 4.30 Reggeli krónika 8.10 Műsorszemle 8.30 Mindennapi tudomány 8.40 Pa­ragrafus 8.50 Gyorsfénykép a'kultúráról 9.00 Hí­rek. Időjárás 9.05 Napközben 11.00 Hírek. Időjá­rás 11.05 Zenés játékokból 11.35 Mészöly Miklós: Családáradás 12.00 Déli krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Törvénykönyv 12.50 Külpolitikai figyelő 13.00 Hírek. Időjárás 13.05 Vendég a háznál 13.20 Mihály, Gábor, Rafael főangyalok ünnepé­re 13.30 Tanúim lesztek! 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Klasszikusok mindenkinek 14.55 Első közlés 15.00 Hírek. Időjárás 15.05 Beszéljük meg 15.55 Cégér (X) 16.00 Délutáni krónika 16.10 Mindenna­pi gazdaság 16.20 Forródrót a rendőrséghez 16.25 A hét muzsikusa 17.00 Hírek. Időjárás. Útközben 17.05 Magyarországról jövök... 18.00 Esti krónika 18.30 Ráadás 19.00 Hírek. Időjárás 19.05 Sportvi­lág 19.25 Műsorismertetés 19.30 Jó éjszakát, gye­rekek! 19.40 Összeállította: Tarján Tamás 20.00 Hí­rek. Időjárás 20.05 Hagyományőrzők 20.30 Hatá­rok nélkül 21.00 Hírek. Időjárás 21.05 Muzsikáló nagyvilág 22.00 Késő esti krónika 22.30 Hitek, utópiák, alternatívák 23.00 Hírek. Időjárás 23.05 Híres karmesterek felvételei 0.00 Hírek. Időjárás 0.10 Himnusz PETŐFI RÁDIÓ 4.30 Hírek. Időjárás 4.33 Hajnali dallamok 6.03 Reggeli csúcs 7.45 Sportreg­gel 8.00 Állomáskereső 8.10 Helykereső 8.20 Rival­dafényben 9.00 Hírpercek. Lapszemle. Sport. Idő­járás 9.10 Háló 9.15 Sok hűhó 10.00 Zene-szó 11.52 Gordiusz plusz 12.00 Nótakedvelőknek 12.50 Korkérdés 13.00 Hírpercek. Időjárás. Sport. Köz­lekedési információk 13.10 Háló 13.15 Örökzöld filmmelódiák 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés 14.00 Kabarécsütörtök 17.00 Hírpercek. Időjárás. Sport. Gazdasági információk 17.10 Háló 17.15 Mágnes 18.00 Észkerék 18.30 Helykereső 19.00 Hí­rek. Időjárás 19.03 Füst a víz felett 19.30 Jazzlis­ta 20.00 A Colosseum együttes összes lemeze 21.00 Hírpercek. Időjárás. Sport 21.10 Háló 21.15 Gyur­­kovics szalon 22.15 Sok hűhó... 23.00 Hírek 23.03 Sporthíradó 23.10 Háló 23.15 Záróra 0.15 Magyar és idegen nyelvű vízjelző szolgálat BARTÓK RÁDIÓ 6.00 Muzsikáló reggel 9.00 Műsorismertetés 9.05 Pódium 10.00 Hírek. 10.05 Rendezte: Cserés Miklós dr., Árvácska 10.53 Ze­nekari muzsika - falusi hangulatban 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Hangverseny délidőben 13.12 Sza­bó Imre orgonái 14.00 Hírek. 14.05 Vox Libris 14.51 Trisztán és Izolda 16.00 Hírek. 16.05 Zene­kari muzsika 17.00 Ismerjük meg Maros Miklóst 17.50 Népzenekutatók műhelyében 18.00 Hírek. Időjárás 18.05 Huguette Dreyfus csemballóestje 19.05 Zenei emlékcsillámok 19.35 A Német Szim­fonikus Zenekar hangversenye 21.12 Operaegyüt­tesek 22.00 Hírek. 22.05 A zene üzenete 22.20 Mu­­sica Helvetica 1994 23.30 Schola-vita 0.00 Hírek.. Szózat 0.05 Az operairodalom gyöngyszemei 2.00 Hírek. Időjárás 2.03-5.50 Az éjszaka zenéje JUVENTUS RÁDIÓ Zenés, információs, szóra­koztató műsor 6 órától 24 óráig. Közben: Horváth Rozi receptajánlata, Fomax gazdasági hírek, BMG- újdonságok, Pasport Chart, Juve Zsaru Köszönet Megérkezett a Vajdaságba a Ma­gyar Ökumenikus Szeretetszolgá­lat segélyszállítmánya, amelynek öszszértéke a hazai és külföldi ado­mányokból 5 255 190 forint volt. Tartalmát a helyi szükségletnek megfelelően állították össze Ma­gyarországon vásárolt gyógyszerek­ből és élelmiszerkonzervekből. A segélyezést helyi partnerszerveze­teivel együttműködve végezte a ma­gyar Ökumenikus szeretszolgálat. A 20 160 darab készétel kon­­zervből 10 160-at a Szabadka köz­ség területén lévő krajinai mene­kültek között osztottak szét (eb­ből 8160 darabot a családoknál el­helyezett menekültek között, 2000- ret pedig a szabadkai befogadó központnak), 10 000 db konzervet Apatinban, a családoknál elhelye­zett krajinai menekültek között osztottak szét. A szabadkai befogadó központ­nak juttatott konzervmennyiség a központ egy napi élelmiszer-szük­ségletét fedezte. A Magyar Öku­menikus Szeretetszolgálat mun­katársa jelen volt a szétosztásnál. A 76 karton gyógyszert a szabad­kai városi kórház közvetítésével osztották szét. A Magyar Ökumenikus Szere­tetszolgálat ezúton mond köszö­netét régi és új támogatóinak. A vajdasági menekült segélyp­rogram folytatódik, a Magyar Öku­menikus Szeretetszolgálat kéri a lakosság segítségét: jótékony pén­zadományaikat a Budapest Bank 209-23006 számú bankszámlájá­ra fizessék be. Az adományozott összeg után nem alapítványi adó­­kedvezmény vehető igénybe. ELŐZETES, SZÍNHÁZ SZÍNHÁZ: Ma a Régi Zeneakadémián: A Sziléziai Vonósnégyes hang­versenye (fél 8), Operaház: Fil­harmóniái koncert (fél 8), Kar tona József Színház: A fösvény (7), Kamra: Önbizalom (8), R.S;9. Stúdiószínház: Daisy (8), Bartók Béla Emlékház: A ze­neiskolák, a Bartók Béla Zene­­művészeti Szakközépiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola növendékeinek hang­versenye (7 órakor), A Bábszín­házban: Kelekótya Jonathán (3 Úriíkor).' NAP-NYUGTA Ma 17 órától 19.10-ig az A3-as csatornán: Angol nyelvű hír­magazin - Sportriporter keres­tetik - MegKínál - Hírössze­foglaló - Autósok és a piros lámpa NAP-KELTE Holnap reggel 6 és 9 óra között a Tv 1-en: Világhíradó - Ismét betiltják Szolzsenyicint? - Le­zárult a csepeli orvosügy - A beteg jogai - MSZOSZ-javas­­lat a tb-járulékról - Deviáns tanoda- .Női magazin Ággsj BÖNGÉSZŐ ■ Tamás Menyhért író, költő lesz a Berzsenyi Dániel Irodal­mi és Művészeti Társaság est­jének vendége ma 18 órakor a Rátkai Márton Klubban (Bp. VI., Városligeti fasor 38., tel.: 321-1120). A belépés díjtalan. ■ Nyugdíjaspartit rendeznek szeptember 29-én 16-22 óra között a Budafok-Tétény Mű­velődési Házban (Bp. XXII., Nagytétényi út 36., tel.: 226- 0559) Közreműködnek a Éía­ha Lujza Kör tagjai és ven­dégművészek. A műsor után tánc lesz. A belépődíj 150, klubtagoknak 100 forint. ■ Vedres Csaba zongorakon­certje lesz szeptember 29-én 19 órakor a Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Házában (Bp. XI., Fehérvári út 47., tel.: 203-3868). Az ugyanitt műkö­dő Folklór Színházban 29-én 20.3 0-tól a Budapest Tánc­­’ együttes lép fel. Vidám őszi színfoltok Lukács Zsuzsa rovata A kockás anyagokból tervezett külön­böző modellek az őszi-téli divatszezon jól bevált, vidám szinfoltját alkotják. Ez a minta egész évben jól hordható, nem kizárólag sportos modellekre al­kalmazva, a kombinálási felhaszná­lása pedig korlátlan. Nagyon elegáns az Eszterházy-, a tyúklábminta és a pepiták minden léptéke. Ne feledkez­zünk meg a sottis rakott szoknyákról és kabátokról se. Hangulatossá teheti a ruhatárat egy színben jól választott kockás mellény vagy kapucnis dzseki. Az idei divat jellegzetességének meg­felelően a derék hangsúlyos és a he­lyére került - ez látható a kiskosztü­mön - a rövid kahátka alakra szabva a nőies stílust érvényesíti. A karcsú derekat, bővülő vonalú szoknyák is kiemelik. A sokféle irányzat mellett mindenki megtalálhatja az ízléséhez közelállót, úgyis divat ide, divat oda, az egyéni adottság a döntő. 1. Fekete-fehér aszimmetrikus sza­bású, sima és tyúklábmintás rövid, elálló blúz, pirossal paszpólozva. A háta egyszínű. 2. Kardigán vonalú plédkockás mel­lény, sima pánttal szegélyezett, rátett zsebekkel. 3. Pasztellszínű, karcsúsított, koc­kás kiskosztüm, elején ferde beállítás­sal, keskeny kis reverrel, két gomb­bal és szűk szoknyával. TÚRATIPPEK • TURATIPPEK Szeptember 30-án (szombaton) a Bör­zsöny-hegységbe indul egy 20 km-es túra, 600 m-es szinten a Nagymaros, Visegrád vmh., Törökmezői th., Kis­­inóci th., Kóspallag útvonalon. A Nyu­gati pályaudvar pénztártermében ta­lálkoznak 7.35-kor. A túravezető Ba­umgartner András és Nagy Miklós lesz. Ezen a napon a második kirándu­lást a Vértes-hegységbe szervezték 25 km-es távon, a hegy kopasz olda­lán. A Déli pályaudvar pénztárainál találkoznak 7.10-kor. A vezető Weigl József lesz. A harmadik túrán a Börzsöny-hegy­ségben lehet részt venni 30 km-es tá­von, 800 m-es szinten, a Diósjenő, Ká­­mor, Lapona, Hármashatár, Sárkány­törés, Vár-bükk, Drégely vá. útvona­lon. A Nyugati pályaudvar pénztár­termében találkoznak 6-kor. A túra­vezető Martyán Lajos lesz. Október elsején (vasárnap) a Cser­hát-hegységben tartanak kirándulást 16 kmTes távon, 330 m-és szinten á Bér, ’ Nemti pta., Szanda, Bicske útvona­lon. A Keleti pályaudvar pénátqh­­csamokában találkoznak 6.10-kor, a vonat 6.35-kor indul. A Keleti pálya­udvarra 20.37-kor érkeznek viszsza. A vezető Matavovszky Tibor lesz. A túrákat a Budapesti Természet­­barát Sportszövetség Gyopár Szak­osztálya szervezi. Címük: 1053 Bp., Cú­­ria u. 3., tef.: 118-0933/138 vagy 139. Összejöveteleiket minden pénteken 17-19 óra között tartják a ül. emelet 7-es szobában. A kirándulóknak a tú­ravezetésért nem kell fizetni. A prog­ramokon tagságra Való tekintet nélkül bárki részt vehet. A kirándulás előtt néhány nappal érdemes érdeklődni a megadott címen vagy telefonszámon, hogy nincs-e változás a programban. Kis közösségek vagy egyének ré­szére díjtalan szaktanácsadással szolgálnak (túraterv kidolgozása, ol­csó szálláshelyek, felszerelés beszer­zése és javítása stb.) a 117-946v6-os 'telefonszámon. Bele fog ülni a meglepetéstől... ... ka megtudja, kogy a HungaroLADA az Autószalon ’95 kiállítás alkalmákól 100.000 illetve 150.000 forintos kedvezménnyel kínálja új autóit szeptember 27. és októker 6. között, amíg a készlet tart. Szédületes? Akkor keresse a LADA márkakereskedőinél, kogy mieldkk leülkessen... új Ladájáka. LADA. Jut is, halad is. Autószentmihály 1162 Budapest, Gusztáv u. 87-69. Tel.: (30) 428-663 • LADA-Budanovich 1208 Budapest. Grassalkovich u. 50. Tel.: 287-1806; (20) 350-810 • INTERAG Autó Kft. 1097 Budapest, Kén u. 1. Tel.:280-6266 • PRI­­MAUT Gépjámiújavító Rt. 1134 Budapest Klapka u. 4. Tel.: 140-3916; 140-3303 • Vízivárosi Autójavító Kft. 1024 Budapest Lövőház u. 5. Tel.: 212-5588; 212-5626 • TOP-AUTÓ 1139 Budapest Röppentyű u. 27-29. Tel.: 149- 7538; 129-9328 • HER-KO UNIVERSUM Rt. 1142 Budapest Miskolci u. 157. Tel.: 251 -9999; 267-6497 • AUTÓ-DIS­ZKONT Kit. 1214 Budapest Védgát u. 5-7. Tel.: 277-7902; II. SZ. TELEPE: Dunávársány, 51, sz. főút 26-os km-nél • BAKHUS Kft. 2071 Pát* Somogyi B. u. 1-7. Tel.: (23) 343-500 • Bertinus Kft. 2083 Solymár, Külső Bécsi út 23/A Tel.: 188-6536 • SYSCAR Autóker. és Jav. Kft. 6500 Baja, Szegedi útTel: (79) 322-014; (79) 322-955 • Autószerviz Kér. Kft. 5600 Békéscsaba, Szarvasi u. 66. Tel.: (66) 441-341 • Ceglédi Autójavító Vállalat 2700 Cegléd, Kosárhegyi u. 2. Tel.: (53) 310-022 • Murányi Autókereskedés 6640 Csongrád, Szentesi u. 18. Tel.: (63) 382-555 • CentroLADA Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 33. Te).: (52) 348-066 • DOMINATOR Bt. 9021 Győr, Jókai u. 13-17. Tel.: (96) 328-363 • Autókomplex Kft. 3300 Eger, Külső sorút 12. Tel.: (36) 324-739 • Győri Autóközpont Rt. 9027 Győr, Tompa u. 2. Tel.: (96) 314-811 • AFÍT Autójav. és Kér. Kft. 5700 Gyula, Csabai út 9. Tel.: (66) 463-062; (66) 463-011 • HAJDÚ Rt. 4200 Hajdúszoboszló, Debreceni u. 10. Tel.: (52) 361 -811 • Hatvani Autójavító 3000 Hatvan, Bercsényi u. 76. Tel.: (37) 341 -044 • Kapos Autó Rt. Kaposvár, Vár u. 16. Tel.: (82) 312-222 • Park Autóker. és Jav. Kft. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Tel.: (82) 312-419 • Ti AUTÓ Kér. és Szóig. Kft. 6000 Kecskemét, Jász u. 24. Tel.: (76) 487-037 • Autójavító és Ért. Kisszöv. 8360 Keszthelyi Tapolcai u. 40. Tel.: (83) 314-349 • Autó-Motor Trans Kit. 6200 Kiskőrös, József Attila u, 46. Tel.: (78) 312-982 • TM Autóügynökség 3434 Mályi, 3-as főút Tel.: (46) 319-150 • INTÖR Kft. 3516 Miskolc, Antal J. u. 3-5. Tel.: (46) 365397; (46) 343-045 • START Marketing Kft. 3700 Kazincbarcika, Szerviz u.1. Tel.: (48) 311-533; (48) 311-281 »Autójavító és Kereskedelmi Kft. 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. Tel.: (93) 310-310; (93) 314-472 • VAGÉP Rt. 4401 Nyíregyháza, Lujza u. 1. Tel.: (42) 460-011; (42) 465000 • Pia és társa Bt. 3060 Pásztó, P5 u. 149. Tel.: (32) 365845 • LADA-LAND Kér. és Szóig. Kft. 7623 Pécs, Tolnay u. 19. Tel.: (72) 238-467 • Sárospataki Autójav. Kisváll. 3950 Sárospatak, Árpád u. 9-11. Tá: (47) 323-821 « BALATON Autószerviz és Kér. Kft. 8600 Siófok, Eő u. 234. Tel.: (84) 311-030 • Soproni Autójav. Kisszöv. 9400 Sopron, Győri út Tel.: (99) 314-441 • Autószerviz Kft. 5540 Szarvas, Csabai u. 2-4 Tel.: (66) 311 -277 • AUTÓFER Autószerviz Kft. 6724 Szeged, Sárosi u. 11. Tel.: (62) 485911 • Szerencsi Autó Műsz. Kér. Szóig. Kft. 3900 Szerencs, Gyár út 11. Tel.: (47) 362-022 «Szekszárdi Autószerviz Kft. 7101 Szekszáid, Palánkiu. 11. Tel.: (74) 315-611 • Syrcro Car Kft. 8000 Székesfehérvár, Kadocsa út 84. Tel.: (22) 302-433, (22) 305-421 • ALFA Autójav. Váll. 5000 Szolnok, Százados u. 1. Tel.: (56) 421 -655 • START Autócentrum 9700 Szombathelyi Zanati út 27. Tel,: (94) 327-946, (94) 325380 • M1 Autójav. és Kér. Kft. 2801 Tatabánya, FetsőgaHai u. 40. Tel.:(34) 315351 • Té Pé Garancia Bt. 2600 Vác, Balassagyarmati út 89. Tel.: (27) 317-882 • Bakony Művek Alkatrészgyártó Rt. 8201 Veszprém, Cser erdő Tel.: (88) 421-862 • AUTÓKOMPLETT Kft. 8100 Várpalota, Cseri-parkerdő Tel.: (88) 372-811 • Namény Autó Kft. 4800 Vásárosnaményi Kölcsey u. 5/a Tel.: (44) 371-659 • Generál Autójav. és Kér. Kft. 8901 Zalaegerszeg, Balatoni u. Tel.: (92) 315355 Központ 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. Bemutatöterem: 1087 Bp., Blaha Lujza tér 1-3. Tel.: 138-4828 Visszérgyógyítás más módon Dr. Unoka József írása a NÉPSZAVÁNAK Lapunk korábbi számaiban már foglalkoztunk a visszértágula­tok, valamint a pókháló és sep­­rűeresség műtét nélküli, injek­ciós vagy más néven sclerotisa­­ló kezelésével. Olvasóinkat azon­ban továbbra is foglalkoztatja e különleges eljárás, sokan érdek­lődnek például a csak az eszté­tikai képet rontó pókháló vagy seprűszerű értágulataik meg­­szüntethetőségéről, mások a ki­terjedt, durvább visszértágula­taik vagy a lábszárfékélyük gyó­gyíthatósága felől kérdeznek. Ez a nagy érdelődés érthető, ha figyelembe vesszük a visszeres­­ség gyakori előfordulását és sú­lyos következményeit. Nem rit­ka, hogy egy család számos tag­ja szenved tőle és családon be­lül a legegyszerűbb formáktól a legsúlyosabb szövődményekig minden változata előfordul. És szeretnének megszabadulni visszeres problémáiktól anélkül, hogy hetekre ki kelljen esni a keresőfoglalkozásukból, vagy kórházba kelljen feküdniük. És félnek a műtéttől. Ezért aztán minden egyebet megpróbálnak, minden csodaszert kipróbálnak, miközben visszerességük egyre súlyosabbá, visszeres szövődmé­nyeik egyre gyakoribbá válnak. Az áttörést ebben az ördögi körben az injekciós visszérmeg­­szüntetés képezi, mivel a koráb­bi, kizárólag sebészi megoldás mellett egy második, eredmé­nyes alternatívát jelent. Az in­jekciós kezelés egyszerű, bizton­ságos és eredményes megoldás a visszeresség megszüntetésében. Ma már egyre gyakrabban for­dul elő, hogy a korábban injek­ciós kezelésben részesült beteg családjának más visszeres tag­jaival, barátaival vagy munka­társaival tér vissza hozzánk. A szövődmények megelőzése érdekében nagyon fontos, hogy idejében eredményes gyógykeze­lésben részesüljön a beteg, ami tehát lehet ma már sebészi vagy injekciós megoldás egyaránt. A súlyosabb stádiumban lévő visszeresség, különösen a comb felső harmadáig terjedő tágu­­latok esetében elsősorban ma is a műtéti megoldás javait. Egyéb esetekben és a műtéttől félők­­nél azonban igen jó eredmény­nyel alkalmazható és javasol­ható az injekciós kezelés. Nagy előnye ennek az, hogy nem za­varja meg a kezelt személy élet­vitelét és munkarendjét. Olyan­kor is alkalmazható, amikor a műtéti kezelés még nem jöhet számításba és a korábban mű­téti megoldást igénylő esetek jelentős részét is meg lehet már injekciós kezeléssel szüntetni. Egyszerű, biztonságos és gya­korlatilag fájdalommentes. Míg a beteg heti egy-két ambuláns kezelés mellett éli a maga meg­szokott életét, négy-hat hét alatt megszűnnek visszértágulatai. A végleges gyógyulás természe­tesen tovább tart, de azt már a szervezet maga végzi el. Az injekciós visszérkezelésre és a kontroll- vizsgálatokra fe­gyelmezetten eljárók esetében igen jók az eredmények. A kis számú, kevésbé eredményesnek értékelt esetben a részleges ered­mény leggyakoribb oka az volt, hogy a betegek a kezelést an­nak befejezése előtt abbahagy­ták, esetenként nem vették ko­molyan a kompressziós kötést (feszes pólyázást), néhány súlyos esetben pedig, ahol elsősorban a szövődmények megelőzése, a perifériás keringés javítása volt a cél, nem is lehetett kozmeti­­kailag is kifogástalan ered­mény elérésére törekedni. Szö­vődményes esetekben is más és más az elérhető legjobb ered­mény. Az idő előtt lemorzsoló­dók zöme anyagi okokra hivat­kozik, mások egy-egy nagyobb esemény előtt - férjhezmenés, nyaralás, külföldi munkaválla­lás stb. - későn kezdik el a ke­zeltetésüket és már nincs idejük a befejezésre. Kozmetikailag is kifogástalan eredmény csak azoknál érhető el, akik az utolsó kezelésekre és kontrollvizsgálatokra is elmen­nek, mivel a finomabb munkákat ekkor végezzük. A kezelés későbbi eredményes­sége és az eredmény értékelhe­tősége szempontjából nagyon fontos tehát, hogy még a kezelés megkezdése előtt tisztázzuk ma­gunkkal, biztosítani tudjuk- e gyógyulásunkig a kezelés fel­tételeit, a kezelőorvosunkkál pedig, hogy a kezelés eredmé­­nyeképen mire számíthatunk. Az injekciós visszérkezelés te­hát sok szempontból előnyös és eredményes gyógymód, de csak akkor szabad elkezdeni, hatja kezelést végig tudjuk csinálni. Olvasóink kérdéseikre, díjta­lanul részletesebb választ kap­hatnak a 2-027-146-os és a 06- 30-417-250-es telefónszámon. Kezelésre hétfőn és szerdán 16-tól 19 óráig lehet jelentkez­ni a következő címen: Budapest II. kér., Csalogány u- 13-19/A fsz. 4. sz. alatti rendelőbe. II Elektródák és C02-es huzalok kedvező áron nagy választékban ESAB ESAB Kft 1117 Budapest Budafoki út 95-97. Tel.. 1821-504 1668-862 1821-505 1813-979 Fax: 1669-084

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék