Népszava, 1996. július (124. évfolyam, 152–178. sz.)

1996-07-15 / 164. szám

SPORT 1996. JÚLIUS 15., HÉTFŐ 15 Farkas teker, a birkózók tengóznak A kötöttfogású birkó­zók, a cselgáncsozók, a férfi és női tornászok, úszók, súlyemelők, vala­mint vasárnap hajnal­ban a pólósok is minden gond nélkül megérkez­tek az atlantai olimpiai faluba. A helyszínen ugyan még mindig aka­doznak a szolgáltatások, de a sportolók elégedet­tek a szállással, egy dél- előtnyi pihenés után mindek! edzést tartott. Eddig egyetlen extra kí­vánságot kellett teljesíte­ni a MOB különítményé­nek: Farkas Péter kért egy szobakerékpárt. Pósa Árpád NÉPSZAVA Az atlantai magyar irodá­ban egyre jobban pezseg az élet, érkeznek az olimpiai csapat részei, sokasodnak a feladatok is, amelyek el­végzését a végtelenül szí­vélyes önkéntesek nem sokban tudják segíteni. A legfrissebb helyi hírekről Vad Dezső, a MOB sajtófő­nöke számolt be:- Az utolsó csoport, amely vasárnap délelőtt befutott, a súlyemelők amerikai edzőtáborból ér­kező különítménye volt. Sportolóink négy-hat eme­letes apartmanházakban laknak, 4-6 szobás laká­sokban, többnyire két­személyes szobákban lel­ték meg ideglenes otthonu­kat. A kisebb lakásokban két, a nagyobbakban há­rom fürdőszoba található. Egyelőre mindenki elége­dett az elhelyezéssel.-A sportolóknak általá­ban fontosabb az étkezés. Azzal is elégedettek?- Tudomásom szerint igen. Az olimpiai faluban egy fő étteremben lehet ét­kezni, amely egyszerre mintegy háromezer embert tud befogadni. A létesít­mény 24 órán át nyitva tart, persze adottak azok az időszakok, amikor a fő­étkezéseket fogyasztják a betérők. Az önkiszolgáló rendszerben működő in­tézményben a saláták, a gyümölcsök és az édessé­gek kínálata a legnagyobb. Persze akiknek fogyaszta­niuk kell, vagy legalább vi­gyázniuk a testsúlyukra, azok óvatosak az étterem­ben.- Volt-e már valamilyen extra kívánság a sporto­lók részéről?- Farkas Péter kért egy szobakerékpárt, a birkó­zók pedig egy futball-lab­dát, amivel az épületek közötti szabad területen lábtengóznak.- Milyen friss gondok merültek fel a hét végén?- A gyakorlatban bosz- szantóan nehézkesnek bi­zonyult az ujjlenyomatos beléptetési rendszer, amely az olimpiai faluba belépő­ket hivatott szűrni. Az ér­zékelők általában csak többszöri ismétlés után is­merik fel a rájuk helyezett tenyeret az akkreditálás­kor leadott mintákkal való számítógépes összehason­lítás alapján. És hogy ne csak rossz hí­rekről számoljunk be, íme az első atlantai magyar si­ker: Karácsony Istvánt, a Testnevelési Főiskola do­censét, aki itt Atlantában mint pontozó működik majd közre, a tomaszövet- ség kongresszusának első napján beválasztották a férfi technikai bizottságba. A magyar olimpiai csapat következő érkező csoport­ját az ökölvívók és a sport­lövők alkották, akik ma­gyar idő szerint hétfő haj­nalban futottak be Atlan­tába. Röviddel a nyári játékok kezdete'dőtt jelentősen meg­élénkült a helyi újságok apróhirdetéseiben a jegyek iránti érdeklődés, habár a kibocsátott 11 millió belépő­ből még hárommillió nem kelt el. A feketekereskede­lemre specializálódottak viszont már előre „dörzsölik a markukat”, a megnyitóra akár még kétezer dollárra is „felsrófolhatják” az árakat. Egyébként 636 dollárba kerülnek a megnyitóra az olcsóbb jegyek, amelyek az olimpia történetének legdrágább belépői is egyben. A legkevesebbért, hét dollárért a baseball-mérkőzéseket lehet megnézni. Egy atlantai fogorvos az olimpia meg­nyitóünnepségére szóló két belépőért cserébe egyszeres és ingyenes gyökérkezelést ajánlott fel, míg egy Dream Team-szurkoló a férfi kosárlabdadöntőre érvényes je­gyért elektromos írógépéről mondana le. A 800 m-es férfi síkfutás már hat éve Dániában élő vi­lágbajnoka, a kenyai Wilson Kipketer az atlantai olim­pián Kenya színeiben versenyezhet - adta hírül a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság. Ä 25 éves atléta - a kenyai szövetség engedélyével - az elmúlt évben Dániának szerzett aranyérmet a göteborgi világbajnokságon, azonban állampolgárságot még nem kapott új hazájá­ban (hét évet kell várni arra Dániában). Az Olimpia Charta alapelvei pedig egyértelműen leszögezik: csak egy állampolgársággal rendelkező, egy országot repre­zentáló személy képviselheti hazája színeit, és vehet részt az olimpiai játékokon. Kipketer így kizárólag Ke­nyának szerezhet sikereket Atlantában. A kubai vezetés idegeit lassan a végsőkig borzolja, hogy a szigetország sportolói közül egyre többen vá­lasztják a menekülést. Legutóbb a baseballcsapat ki­emelkedő játékosa, Rolando Arrojo döntött a távozás mellett, s kért politikai menedékjogot az Egyesült Ál­lamoktól. Fidel Castrónak feltehetően nagyon fáj(t), hogy nem sokkal az atlantai olimpia kezdete előtt Rojo is átállt a hivatalos kubai propaganda által nemes egy­szerűséggel csak ellenségnek nevezett Egyesült Álla­mok oldalára. Győrffy olimpiai szinten A BEAC magasugrónője ifjúsági csúcsot javított a 101. atlétikai ob-n NÉPSZAVA-információ A 101. atlétikai országos bajnokságon - amelyre a hét végén a csepeli stadi­onban került sor - Győrffy Dóra vasárnap 178 cm-en szállt be a magasugrásba, s 190 cm-ig egyszer sem hi­bázott. Már csak ő volt versenyben, amikor 192 cm-re került a léc, arra a magasságra, amit az el­múlt hetekben hiába ost­romolt. Életében eddig egyszer jutott túl rajta, egy edzésen. Most másodszor, s ez egyben új hazai ifjúsági csúcs és nemzetközileg is „jegyzett” eredmény.- Új nekifutásra ugrot­tam, sokkal nagyobb se­bességgel, mint eddig, de „elbírtam” a lábam - fedte fel a rekord receptjét a BEAC mindössze 18 éves versenyzője, aki a magyar atlétika egyik legnagyobb reménysége. - A napokban az egyik edzésen nem vol­tam valami nagy formá­ban, ezért elhatároztam, hogy az ob-re változtatok a technikámon. Bejött, igaz, amikor átvittem a 192 centimétert, én lepőd­tem meg a legjobban.- A bajnoki cím ellenére bosszantó lehet akkor tel­jesíteni az olimpiai szintet, amikor az atlantai csapat már összeállt.- Hát igen... Korábban kellett volna... Bár talán még így is ott lehetek At­lantában, azt hiszem, van lehetőség utónevezésre. Ám nem is tudom, mi lenne a legszerencsésebb döntés számomra, hiszen nem sokkal az olimpia után ren­dezik Sydneyben az ifjúsá­gi világbajnokságot, ahol akár érmet is nyerhetnék. Szóval az ifi-vb most fon­tosabb számomra, persze a Az újpesti Dobos György (163-as rajtszámmal) nyerte a 200 métert legjobb az lenne, ha az oümpián is indulhatnék... Bagyula István vele szemben viszont azt fontol­gatja, hogy - bár ő biztos csapattag - inkább még­sem indulna Atlantában. Magyarázat helyett elég megnézni a rúdugrás vég­eredményét: 530 cm-rel nyert a tízpróbázó Szabó Dezső, Bagyula 520 cm-rel lett második. Ez az ezüst aligha kerül amellé, amit a 91-es tokiói világbajnoksá­gon kapott. Miután 590 cm-t ugrott, s kevés híján Bubkát is legyőzte. Az utóbbi években viszont Ba­gyula - ahogy mondani szokás - csak keresi régi önmagát, de nem találja. Olimpiai részvételét illető­en a döntést elnapolták. A háromnapos ob Ba­gyula negatív szenzációját leszámítva azt hozta, ami­re számítani lehetett. A csúcsformát a legjobbak az olimpiára időzítik (leg­alábbis reméljük...), az or­szágos rekordok így nem forogtak veszélyben. Csu­pán a csepeli stadion fit- nesscentruma. Még pénte­ken kalapácsvetésben a szer néhány esetben nem a betervezett ívben repült el. Szerencsére nem orvos, hanem kőműves után kel­lett kiáltani; a vasgolyó ugyanis megrongálta a lé­tesítmény falát. További győztesek, fér­fiak: 400 m: Szél (Békés­csaba) 47,61 mp., 1500 m: Tölgyesi (ARAK) 3:40,25 p., 110 gát: Csillag (UTE) 13,76 mp., 3000 méter akadály: Banai (UTE) 8:53,29 p., távol: Ordina (ÚTÉ) 779 cm, diszkosz: Horváth A. (Haladás) 62,00 m, gerely: Bélák (UTE) 72,24 m, 400 m gát: Kovács D. (Vitalitás) 49,88 mp., 800 m: Tölgyesi (ARAK) 1:48,27 p., 200 m: Dobos Gy. (UTE) 21,19 mp., hármas: Czingler (UTE) 16,51 m, 5000 m: Káldy (UTE) 14:01,88 p., 4x400: ARAK 3:14,10 p. Nők: 400 m: Petráhn (Győri Dózsa) 54,04 mp., 1500 m: Dúsai T. (Hon­véd) 4:26,38 p., 100 m gát: Bálint (Csepel) 13,76 mp., rúd: Szabó Zs. (TFSE) 380 cm, hármas: Bálint 13,33 m, diszkosz: Tóthné (Erő­mű) 49,90 m, 5000 m: Dóczi (VEDAC) 16:03,58 p., 400 m gát: Szekeres (Szolnok) 57,12 mp., 800 m: Varga J. (Haladás) 2:06,45 p., 200 m: Barati (Honvéd) 23,90 mp, ge­rely: Preisinger (FTC) 58,14 m, 4x400: Royal- Sped ZAC 3:44,8. Sztoicskov visszatér Barcelonába MTI-információ Rövid kitérő után ismét a spanyol labdarúgó-baj­nokság élvonalában érde­kelt FC Barcelona gárdáját erősíti a bolgár válogatott csatára, Hriszto Sztoics­kov. A futballista kétéves szerződést írt alá a katalán klub vezetőivel. A 30 esz­tendős Sztoicskov az el­múlt idényben az olasz AC Pannában játszott. A Bar­celonában eltöltött sikeres évek után azért kellett tá­voznia Olaszországba, mert nyíltan szembeszegült az akkori - mára menesztett - vezetőedzővel, a holland Johan Cruyff-fal. A bolgár támadó vissza­igazolását Joan Gaspart, az FC Barcelona alelnöke jelentette be. Sztoicsko- vért a spanyolok három­millió dollárt fizetnek. A Parma tehát rossz üzletet csinált, hiszen csaknem a kétszereséért „vásárolta” meg a kitűnő játékost. Sztoicskov mellett szá­mos külföldivel erősített az 1994 után ismét bajnoki címre pályázó katalán együttes. Bobby Robson, az új vezetőedző irányításá­val dolgozik majd a brazil Ronaldo és Giovanni, vala­mint a argentin-spanyol Juan Antonio Pizzi és a francia Laurent Blanc. Győr igen, Pécs nem A labdarúgó Magyar Kupa selejtezőjében, a hatvan­négy közé jutásért leját­szott mérkőzéseken óriási meglepetés született, mivel a Dunaszekcső házigazda­ként 1-0-s félidő után 2-0- ra legyőzte a Pécsi MFC-t és továbblépett. A pécsiek tehát kiestek a kupából. Győri ETO FC megvédte a magasabb osztályúak be­csületét, 10-0-s vereséget mért idegenben a Kajár- pécre, és az MK következő meccseire készülhet. Ismételt a mi Schumacherünk Horog László írása a NÉPSZAVÁNAK Az időjárás-felelős kicsit túllőtt a célon vasárnap, hiszen a korábbi napok szelíd hőmérséklete után pokoli hőséggel aján­dékozta meg a triatlon ob résztvevőit. A Fonyódon rendezett Balaton Nagydíj - egyben országos bajnokság és nyílt nem­zetközi verseny - a rendkívüli körülmé­nyek ellenére részvételi csúcsot hozott, hiszen 198-an álltak rajthoz, köztük 17- en a gyengébb nem képviseletében. A versenyzők a 21,5 fokos Balatonban szelték a habokat, a mólónál, az első két és fél kilométeres próbát a férfiaknál a honvédos Emhő Balázs teljesítette leg­gyorsabban, mögötte klubtársa, Koós Zoltán érkezett, megelőzve az észt Ojava Ülót. A hölgyeknél a tavalyi bajnok, Mol­nár Erika (UTE) jött elsőként, nyomában Csömör Erikával és Beda Bernadettel. Több ezer néző biztatása közepette kezdték a fiúk és a lányok a 80 km-es ke­rékpártáv teljesítését, amely előbbieknél a tavalyi győztes Schumacher Ákos pará­déját hozta - lám, nekünk is van egy Schu­macherünk -, a 6. helyről jött fel az élre, utána Hóbor következett, Emhő pedig visszaesett a 3. helyre. A hölgyeknél nem történt változás, maradt az addigi sorrend. A zárást jelentő 20 km-es futás rostálta meg igazán a mezőnyt - a hőséggel volt gond -, a férfi menők közül Ülő, Emhő és Fodor István is letette a fegyvert... Schu­macher viszont ment előre rendületlenül, s győzött (3:48.07 órás eredménnyel) Zsó- dér Zsolt - a bringáról még ötödikként szállt le - és a Dunaferr quadriatlon vi­lág- és Európa-bajnoka, Hóbor Péter előtt. A hölgyeknél Erika-napnak lehet­tünk szemtanúi: lényegében rajt-cél győ­zelmet aratott az abszolút favorit Molnár Erika, Csömör Erika, valamint a dobogó­ra felfutó Hegedűs Erika előtt. Döntetlen Hollandiában A Vasas CV labdarúgócsa­pata az UEFA-Intertotó Kupa mérkőzésén 1-1-es döntetlent ért el a holland Groningen otthonában. Totóeredmények 1. Groningen-Vasas 1-1 x 2. Trans Narva-Lierse 0-3 2 3. VfB Stuttgart-Standard L. 0-2 2 4. Aalborg—Cliftonville 4-0 1 5. Tofta-Bremen 0-2 2 6. Linzer ASK-Limassol 2-0 1 7. Conwy United-Ried 1-2 2 8. Örebro-Maribor Branik 4-1 1 9. Charleroi-Lubin 0-0 x 10. Nantes-Heerenveen 3-1 1 11. örgryte-HapoelTel-Aviv 3-0 1 12. Opava-1860 München 0-2 2 13. Karlsruhe-Cukaricki 3-0 1 14. Strasbourg-Uralmas 1-1 x Stadler focikupa MTI-információ Beteljesedni látszik Stadler József akasztói vállalkozó nagy álma: rangos nemzet­közi labdarúgótornára ke­rül sor az általa épített mo­dem stadionban. Igaz, nem a korábban beharangozott világhírű csapatok, mint az AC Milan vagy az FC Bar­celona randevúzik majd Akasztón, viszont elfogad­ta a meghívást a jugoszláv bajnokság két reprezentá- sa, az FK Hajdúk és az FK Proleter. Pályára lép még a legnépszerűbb magyar csa­pat, a 26-szoros bajnok Fe­rencváros is - a hazai kék­fehérek mellett. Egy vándorserleget aján­lott fel a legjobb együttes­nek Stadler József, amit véglegesen a torna három­szoros győztese kaparint­hat meg, hiszen a tervek között szerepel, hogy a jö­vőben - a nyári felkészülé­si időszakban - rendszere­sen megrendezik az ese­ményt Akasztón. RÖVIDEN Súlyos vereség Az atlantai olimpiára készülő magyar után­pótlás labdarúgó-vá­logatott San Pedro Sula városában meg­mérkőzött Honduras felnőttcsapatával és súlyos, 4-1 arányú ve­reséget szenvedett. Amerika döntőben A Fed Kupa női tenisz­csapatverseny döntő­jébe jutott az Egyesült Államok válogatottja, miután Nagoyában 5:0- ra legyőzte japán együttesét. Szeles Mó­nika első alkalommal szerepelt az amerikai színekben, és régi nap­jait idézve könnyedén nyerte mindkét egyes mérkőzését, a wimble­doni elődöntős Date két játékot szerzett csak ellene. Marosi tomagyőztes Marosi Katalin nyerte a spanyolországi Vigó- ban megrendezett 25 ezer dolláros díjalapú női teniszversenyt, a döntőben a spanyol Ri- errát múlta felül 6:1, 6:2-re. Kurimay Anita a nagy-britanniai Fe- lixstone-ban füves pá­lyán megrendezett 10 ezer dolláros tornán a döntőig jutott, ahol az első kiemelt brit Sid- dalltól vesztett. Ifiarany A Szófiában vasárnap befejeződött ifjúsági szabadfogású Európa- bajnokságon Kiss Ta­más megnyerte a 68 ki­logrammosok versenyét. Polgár negyedik Polgár Judit Kramnyik, Anand és Gelfand mö­gött a negyedik helyen végzett a dortmundi nemzetközi sakktor­nán, melynek utolsó előtti fordulójában ve­reséget szenvedett Anandtól, csakúgy, mint Lékó Péter Gel- fanddal szemben, a vasárnapi zárónapon a két magyar versenyző remizett egymással. Két halott A belga Liege városá­ban egy hazai néző és egy brit motoros vesz­tette életét a Francor- champs elnevezésű 24 órás motorosversenyen. Dános hétvége a Touron Az ukrán Tolomanov nyerte a magyar kerékpáros körversenyt NÉPSZAVA-információ A Tour de France tizenharmadik szaka­szára éppen tizenharmadikán, szomba­ton került sor a Le Puy-en-Velay és Su- berbesse közötti 177 kilométeres távon. A számmisztikában járatosak talán már előre sejtették, hogy az etap első szöké­sét tizenhárom kerekes abszolválta. Kö­zülük a dallamos nevű üzbég sprintspe­cialista, Dzsamolidin Abduzsaparov be­leunt abba, hogy saját műfajában az ed­digi befutóknál a német Zabel sorra- rendre megverte őt (és a mezőnyt), ezért egyszemélyes partizánakcióba kezdett. Am „Abdu” ezúttal eltaktikázta ma­gát, hiszen nem közvetlenül a cél előtt adott bele apait-anyait, ahogy szokta, így hegymászásra specializálódott társai utolérték, és minden szívfájdalom nélkül el is hagyták őt. Eközben a mezőny sem tétlenkedett, a menők alaposan kóstol­gatták egymást egy-egy meredek kapta­tó során (volt belőle bőven). A „kóstoló” az összetett második és harmadik helyén álló orosz Berzinnek, illetve svájci Ro- mingemek ízlett a legkevésbé, ugyanis lemaradtak az együtt hajtó Riis-Indura- in fémjelezte sztárcsapattól. A szakaszgyőzelem végül öt „szökött” kerekes között dőlt el, akik közül a dán Sörensen gurult át elsőként a célvonalon a portugál Rodrigues és a pöttyös trikós „hegyifrancia” Virenque előtt. Az össze­tett élén „végre” változás történt Berzin és Rominger betlizése következtében, Olano, a spanyol országúti világbajnok ugyanis megelőzte őket és felzárkózott Riis mögé. Tegnap, a 14. szakasz 186 kilométerén aztán minden visszazökkent a régi kerék­vágásba, Indurainék ugyanis nem eről­tették meg magukat, utat nyitva ezzel vállalkozó szellemű, de végső győzelemre esélytelen társaiknak. Hatan léptek meg, őket követte egy üldözőboly, emezeket pedig a mezőny gerince. Az elején hajtók közül az étvágygerjesztő nevű dán Ham­burger állt legelőrébb az összetettben, de annyira mégsem, hogy Riis és társai nyu­galmát megzavarta volna. A hatból a francia Bourgignon leválásával öten ma­radtak, ők aztán a célig már nem „szaka­doztak” tovább. Négy kilométerrel a vége előtt Madouas (francia), hárommal Ham­burger, kettővel pedig az előző szakaszon is feltűnően agilis Abduzsaparov nyitott hosszú hajrát, s mint ahogy ez várható volt, az üzbég szándékát kísérte a legna­gyobb siker. Mögötte érkezett Gualdi (olasz) és a túl korán nyitó Madouas, a mezőny pedig több mint négy perccel le­maradva futott be, Riis a már-már meg­szokott és megőrzött sárga trikóban. * Az ukrán Andrej Tolomanov győzelmé­vel ért véget a 25. magyar kerékpáros körverseny. A Coca-Cola Tour de Hong- rie mezőnye vasárnap Gyöngyösről Bu­dapestre kerekezett, a városligeti Kós Károly sétányon elhelyezett célvonalon az olasz Arnaldo Waldner haladt át első­ként. Az Atlantába utazó egyetlen ma­gyar kerekes, Bodrogi László a 13. he­lyen fejezte be a körversenyt. Az összetett végeredménye, egyéni: 1. Andrej Tolomanov 20:09:06 óra, 2. Istlstek- ker János 20:09:13,3. Eisenkrammer Ká­roly (Szolnoki Cukorgyár) 20:09:21, ...13. Bodrogi László (Blikk-Stollwerck-FTC) 20:13:19. Csapat: 1. Blikk-Stollwerck- FTC 60:26:07 óra, 2. Giraldengo Alplast (olasz) 60:26:30, 3. Ukrajna 60:27:25. Marton Szilvia felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék