Népszava, 1996. augusztus (124. évfolyam, 179–203. sz.)

1996-08-08 / 185. szám

SZOLGALTATAS 1996. AUGUSZTUS 8., CSÜTÖRTÖK 13 TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓMŰSOR TELEVÍZIÓ 1. 5.40 Gazdatévé 6.00 Nap-kelte 9.00 Tízórai 9.10 Skippy ka­landjai 9.35 Tízórai 11.05 Marienhof 12.05 Üzlet délidőben 12.25 Welcome to Hungary 12.55 Telepakk 15.10 Se­gítség! 15.20 Szünidőre 16.05 Azok a csodálatos állatok 16.30 Vera és Babs (német tévéfilmsor.) 17.00 Kapcsolj be! 17.30 Mesterségem címere 17.55 Beszá­moló 18.15 Üzlet 18.30 Brooklyn-híd (am. tévéfilmsor.) 18.55 Gyereksarok 19.20 Játék határok nélkül ’96 19.30 Híradó 20.01 Telesport 20.15 MC 20.25 Kisváros 21.05 A tökéletes tanú 22.45 Felkínálom 23.35 Telejazzpódium 0.10 Híradó 0.20 BBC-híradó TELEVÍZIÓ 2.16.05 Mezöhéki fák­lyaláng 17.00 Családorvos 17.30 Top 40 18.30 A körzeti stúdiók műsora 19.05 MacGyver (am. tévéfilmsor.) 19.55 Ne­kem ne lenne hazám? 20.10 Körző 21.00 Híradó 21.15 Kriminális 21.45 Múzsa 22.00 Objektív 22.40 Aline 0.05 MC DUNA TV 8.00 Képes krónika 12.00 Lapozó 12.20 Régiók 13.00 Esti kérdés 13.15 Tájak, fortélyok, asszonyok 13.35 Kettesben 14.45 Egyszerű emberek 15.45 Búcsú a szászoktól 16.15 Európai művészeti iskola 17.05 Lóra fel! 17.25 Mese 18.00 Híradó 18.15 Lángoló me­zők 20.05 Váltó 20.45 Esti kérdés 21.00 Híradó 21.20 Sportpercek 21.30 Szín­házi Élet 22.00 Úrvacsora 23.20 Vers HBO 16.30 Taz-mánia 17.00 Alf 17.30 Csak semmi érzelem! (am. vígj.) 19.00 Falcon Crest 19.50 Sztracsatella (magyar tragikomédia) 21.30 Halálos barátság (am. lélektani krimi) 23.10 Nemesis 0.45 Playboy (erotikus ábrán­dozások) TV3 Budapest 16.15 Palánta 16.45 Life 101. (am. film) 18.50 Tányéron a világ 19.20 A Tekeregér család világ körüli tekergései 19.50 Mr. Rozsda 20.25 Negyedóra gazdaság: a pénz be­szél... 20.45 Háromszög 21.00 Meghívó a halálba (am. film) 22.45 Aviator 23.20 Negyedóra... KOSSUTH RÁDIÓ 4.30 Reggeli kró­nika 8.00 és minden órakor Hírek. Idő­járás 8.10 Műsorszemle 8.25 Minden­napi tudomány 8.35 Paragrafus 8.45 Gyorsfénykép a kultúráról 9.05 Nap­közben 11.05 Az úr igéje 11.35 Sinitra körzet 12.00 Déli krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Törvénykönyv 12.50 Külpo­litikai figyelő 13.05 Vendég a háznál 13.20 Halmos László egyházi kórusmű­veiből 13.30 Tanúim lesztek 14.05 Klasszikusok mindenkinek 14.35 Iro­dalmi figyelő 15.05 Beszéljük meg! 16.00 Délutáni krónika 16.10 Minden­napi gazdaság 16.20 Hasznos tudniva­lók 16.25 Muzsikáló nagyvilág 17.05 Magyarországról jövök 18.00 Esti kró­nika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Er­délyi íróportrék 20.05 Hagyományápo­lók 20.30 Határok nélkül 21.05 A Crowded Jouse együttes felvételeiből 21.25 Kossuth-klub 22.00 Késő esti krónika 22.30 Törvénykönyv: Paragra­fus 23.05 Hallgassuk együtt! 0.00 Hí­rek. Időjárás PETŐFI RÁDIÓ 4.30 Hírek. Időjárás 4.33 Hajnali dallamok 6.00 Hírek. Idő­járás 6.03 Reggeli csúcs 7.45 Sportreg­gel 8.00 Petőfi-délelőtt 12.00 Muzeális nótafelvételeinkből 13.00 Hírek. Időjá­rás 13.03 Manapság 13.08 Állomáske­reső 13.15 Egy arc 14.00 Kabarécsütör­tök 17.00 Hírek. Időjárás 17.03 Petőfi­­délután 18.54 Gordiusz-plusz 19.00 Hírek. Időjárás 19.03 Kölyökóra 20.00 Sport 21.00 Hírek. Időjárás 21.03 Az MR Karinthy Színpada 22.00 Körös­körül zene 22.20 Jazzlista 23.00 Hírek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Kor­zó 0.15 Éjszaka BARTÓK RÁDIÓ 6.00 Hírek. Időjá­rás 6.03 Klasszikusok 6-tól 8-ig 8.00 minden páros órákor: Hírek. Időjárás 8.10 Pódium 9.23 Takács Klára opera­áriákat énekel 10.05 Rádiószínház 11.12 Klasszikus kamarazene 12.05 Hangverseny délidőben 13.29 VII. mis­kolci kamarakórus-fesztivál, 1996 14.05 A vezérbika emlékiratai 14.57 Rienzi 16.05 Zenekari muzsika 17.45 A zene üzenete 18.05 Rádiós estek Óbu­dán 19.20 Dvorák: Karnevál 19.30 De­libes: Lakmé 22.15 Napjaink zenéje 23.30 Párbeszéd 0.00 Hírek. Időjárás. Szózat JUVENTUS RÁDIÓ Zenés, infor­mációs, szórakoztató műsor 6 órától 24 óráig. Közben: Horváth Rozi recept­ajánlata. Fomax gazdasági hírek. BMG- újdonságok. Pasport Chart. Juve Zsaru ELŐZETES, SZÍNHÁZ NAP-NYUGTA Ma 17 órától 19.30-ig az A3-as csa­tornán: Angol nyelvű hírmagazin ­­Hogy volt... Olimpiai visszatekintő ­­Magánúton. Privatizációs sorozat ■- Hírek - Ezt mondja meg! NAP-KELTE Holnap reggel 6 és 9 óra között a Tv 1-en: Napvilág - Fiatal munka­­nélküliek támogatásáról - Jelcin be­iktatása. Vendég: Kun Miklós törté­nész - Működőképessége határán a rendőrség? - Aczél Endre killpoliti­­kia jegyzete - Földes György az MSZP készülő politikai cselekvési tervéről - Női magazin SZÍNHÁZ Vidám Színpad: Hajnal­ban, délben, este (7), Hilton domini­kánus udvar: Budapesti Fúvósegyüt­tes (fél 9 - esőnap 11-én) Szedd magad! Őszibarack szedhető napsugár és ford fajtákból Békásme­­gyer-Ófaluban, amely megközelíthető a HÉV békásmegyeri végállomásától a 186-as busszal. A végállomásig kell utazni, ott van a barackoskert, amely naponta hétfőtől szombatig, 7-től 18 óráig, vasárnap 14 óráig várja a szedőket. További információt a 06-26-350-826-os telefonon kaphatnak az ér­deklődők. A Gyorssegély című televíziós, karitatív szolgáltatóműsor stáb­ja, mikor megtudta, hogy Jose Carreras lesz a július 30-i buda­pesti szuperkoncert egyik fellé­pő sztárja, még februárban meg­kereste a művészt azzal a kérés­sel, hogy a koncertet követően magánemberként látogasson el a Tűzoltó utcai II. Számú Gyer­mekklinikára, ahol többek kö­zött súlyos, daganatos kis bete­geket kezelnek. Ismeretes, hogy Carreras ki­lenc évvel ezelőtt betegedett meg leukémiában, és szinte a csodá­val határos módon egy év alatt sikerült felépülnie súlyos beteg­ségéből, és ma már teljesen gyó-Latin fesztivál az utcán Utcabálról jött a hír! Méghozzá latin utcabál lesz augusztus 9-én a Vörösmarty téren, este nyolc órától. A program már hama­rabb megkezdődik dél-amerikai és mexikói együttesek, valamint a Latin Combo és a Caribeat La­tin Show Band fellépésével. A koncertet St. Martin, az Embe­rek, a Police Brothers és karibi táncosnők színesítik. Nem ma­radhat el a tequilakostoló sem. Mivel az egész délután Despera­do - Latin fesztivál névre hall­gat, nagy kivetítővásznon a cím­adó filmet is láthatja minden arra járó. A teljes rendezvény ingye­nes. BÖNGÉSZŐ ■ Pont-koncertet tartanak ma 20- 22 óra között a Postás Művelődési Központ (Bp. VI., Benczúr u. 27., tel.: 321-7334) Benczúr-kertjében. ■ A huszárokról lesz program 6-12 éves gyerekeknek a Hadtörténeti Múzeumban (Bp. I., Tóth Árpád sé­tány 40., tel.: 156-9522) ma 10-12 óra között. Szó lesz a huszártáborról, továbbá mézeskalács figurákat, csákókat, dobokat készítenek és tár­­latvezetövel megnézik a Huszárok, egy könnyűlovas csapatnem évszá­zadai című kiállítást. ■ A Magyar táncvilágfesztivál mai programja 18 órakor kezdődik Gyu­lán, a Kisszínpadon. Fellép a Nagy­­idai néptáncegyüttes, a Phoenix együttes Hollandiából, a kanadai Búzavirág együttes, a Tokió kalo­taszegi táncegyüttes és a méhkeréki Nyisztor György hagyományőrző együttes. A programot táncház zár­ja a vár előtt 23 órától. ■ A Don Giovannit auguszuts 9- én 21 órakor adják elő a Hadtörté­neti Múzeum udvarán (Bp. I., Ka­­pisztrán tér 2—4 ). Ugyanitt mutat­ja be a Honvéd Kamaraszínház 10- én és 11-én 10.30-kor a Süsü, a sárkányt. ■ Az Edda Művek lép fel augusz­tus 10-én 20 órától (az esőnap 11-e) a Zirchez közeli cseszneki Kőbá­nya Campingben, a Szabadtéri Szín­padon. Simuljon testre a szerelmi öltözék A fogamzásgátlás számos módja között a gumi óvszer egyértelmű előnyökkel rendelkezik. A HIV-vírus fenye­getése miatt a gyakori partnerváltással élők számára használata alapvető óvatossági szabály. A TESZT Ma­gazin cikke bolti tapasztalatok alapján készült, különös tekintettel a rendelkezésünkre álló választókra. A gumi óvszer ősei csaknem egy időben születtek meg azzal a felismeréssel, hogy a gyere­ket nem a gólya hozza, és nem is a bevett táplálékból fejlődik ki az anyaméhben. A legkorábbi változatok va­lószínűleg állati bélből, esetleg finomabb bőrökből készültek, és bizonyára sokkal többet ár­tottak a szerelmi élménynek, mint a mai - mindössze né­hány századmilliméter falvas­tagságú, mégis rendkívül erős - kondomok, melyeket úgyne­vezett mártott vulkanizált el­járással állítanak elő. A gumi óvszerek használata rendkívül elterjedt a legutóbbi időben, nemcsak az AIDS fe­­nyegetettjeinek körében, hanem a tartós monogám kapcsolatban élőknél is, mivel számos elő­nyük van a fogamzásgátlás egyéb módjaival: a gyógysze­rekkel, a spirállal, a hurokkal vagy a pesszáriummal szemben. Gyakorlatilag ez az egyetlen, amelynek nincsenek mellékha­tásai, és megfelelő biztonságot nyújt, ha valóban testre szabott terméket használnak, és betart­ják a tasakra írt utasításokat. Keveset „fogyasztunk” Magyarországon a szóban forgó termékből egy átlagos lakos ke­vesebbet fogyaszt, mint a nyu­gat-európaiak, aminek valószí­nűleg nem az az oka, hogy ha­zánk fiai eleve „ritkábban kerül­nek helyzetbe”; a szakértők in­kább gazdasági okokat sejtenek e mögött, és azt, hogy nálunk még könnyebb a nőkre hárítani a védekezés feladatát, mint eman­­cipáltabb országokban. Énnek ellenére a piacon kap­ható gumi óvszerek körében rendkívüli árubőség alakult ki az elmúlt évek során. Míg 1989- ben mindössze négy, 1990-ben huszonöt típus forgalombahoza­­tali engedélyét tartották ' nyil­ván, mára már ötven az engedé­lyezett termékek száma. A hirtelen jött árubőség persze megszülte a szokásos problémá­kat. A feketepiac becsempészte a választékba a maga gyenge minőségű portékáit, amelyeken sokszor nincs feltüntetve a szár­mazás, sem a rendkívül fontos minőségmegőrzési idő (ezt min­den vásárlásnál vegyük komo­lyan!). Az is gyakori, hogy nem megfelelő vagy sérült a csoma­golás, pedig a szabványok nem véletlenül írják elő, hogy lefóli­ázva, majd megfelelően dobozol­va kerülhet csak az üzletekbe gumi óvszer. A kiszáradt, külön­böző hő- és mechanikai hatások­tól meggyötört kondom igen ha­mar megbízhatatlanná válik. Az egészségnevelés szakembe­rei számos hasonló okból bekö­vetkezett, nem kívánt terhesség­ről tudnak beszámolni - ideértve azt is, amikor például a fóliában lévő, zsebre vágott óvszeren kulcs ejtett kicsiny, de végzetes sérülést. Akad a választékban néhány olyan ázsiai származású és szá­mozású darab, amelyik magyar viszonyok között alulmérete­zettnek bizonyul, és esetleg egy­két mérettel nagyobbat kell vá­sárolni belőle, mint hittük volna. (Ok a nemzeti gőgre!) Ez szeren­csére ritkán fordul elő, mert az előzetes forgalombahozatali en­gedély kiadásához ellenőrizni kell a méretezést is - a csomago­láson, a megfelelő szakítószi­lárdságon, szakadási nyúláson és a lyukmentességen túl. Ezeket a vizsgálatokat egyébként mes­terséges öregítés után is elvégzik a laboratóriumban: a vizsgálati szabványok szerint acél golyók­kal megpakolva, vagy éppen há­rom deciliter vízzel feltöltve, a megfelelő dörzshatású felületen görgetve a terméket. Színesek és illatosak A jelenlegi gumi óvszerek egy kivételével úgynevezett tartá­lyos felépítésűek, ami azt jelen­ti, hogy kis csőrben végződnek. Gyakran olvasható rajtuk az is, hogy „anatómiailag formázott” típus. Ez annyit tesz, hogy a gu­mi körvonalaiban illeszkedik ,a„, héíe váló testrész formájához, ezért kellemesebb, természete­sebb viselet. (Alaposan le va­gyunk 'maradva, egyes gyártók ugyanis készítettek már induló­kat, operaáriákat dúdoló gumi óvszereket is - a szerk.) Mivel még a legjobb anyagú óvszer sem jelent százszázaié-ÓVSZEREK ÁRKÖRKÉPE Márkanév Fantázianév Kiegészítő információk 1 db ára (díj fogy. ár (Ft) Anti Sperma­spermaölő anyaggal 185 62 síkosított 3 Bodyguard­-3 130 43 Bodyguard-'.v: banánízű 3 130 .43 Bodyguard­málnaízű 3 130 43 Bodyguard­síkosított 3 130 43 Casanova Gold-i. 1 6,40 6 . Capture színes, érdesített 3 130 43 Cherry­színes 3 130 43 Cosmos­-3 16,80 6 Darling­vaníliaízű 3 100 33 Durex Arouser bordázott, spermaölő anyaggal síkosított különlegesen vékony Durex Elite 3 148-179 50-60 spermaölő anyaggal síkosított 3 148-171 50-57 Durex Extra Safe anatómiailag formált, spermaölő anyaggal síkosított 3 148-171 50-57 Durex Gossamer-3 179 60 Erco- . állatfigura-formák mentolos 1 420 420 Funny Love Shop-3 130 43 Glyder­síkosított 3 185 62 Green love 1 6,70 7 Hi-Life­­jrózsaszín 1 6,70 7 Innocence­csokoládés 3 100 33 Lifestyles Assorted Colors kék, zöld, piros 3 100-115 33-38 Lifestyles lubricated-3 97-115 32-38 Lifestyles Ribbed-3 100 33 Lifestyles Spermicid spermaölő anyaggal síkosított 3 97-130 32-43 Lifestyles Tuxedo- , 3 140 47 Lifestyles Ultra-Thin különlegesen vékony 3 100 33 Lust Natural púderes bevonattal 3 12,20 4 Lust Wet síkosított 3 37 12 Masculan 1 különlegesen vékony 10 158-300 16-30 Masculan 2 bordázott, érdesített 10 137-300 14-30 Masculan 3 hullámos felületű 10 137-300 14-30 Masculan 4 anatómiailag formált 10 158-300 16-30 Premier ” spermaölő anyaggal síkosított 3 46,80 16 Premier­spermaölő anyaggal síkosított 12 168 14 Premier Color különböző színekben 12 168 14 Prophyltex-1 8,30 8 Rafo Color sárga, rózsaszín, zöld 3 72-89 24-30 Rato Erotic-3 88-115 29-38 RaltO Natur 3 64-89 21-30 Ria­;» ■ ■/ 3 120*130 40-43 Ritex Black Nero fekete színű, síkosított 6 330 55 Ritex R.R. 1- .. 5 240 48 Ritex Varion sima+érdes+3 db,, színes 5 320 64 Robinson­-3 33,60 11 Romantic-3 25,10 8 Stimul-Eve­barna színű 1 8,30 8 Tokyo 2 7,20 4 Tropic Funny Love síkosított, gyümölcsízű 9 165 18 Trust Ex Premium spermoölő anyaggal síkosított 3 130 43 Trust Ex Premium spermaölő anyaggal síkosított 12 180 15 Trust Ex Romance-3 68 23 Tutti Frutti-gyümölcsízű banánízű 1 60 60 Wilde Banane-6 360 60 kos védelmet (hiába no, néha szertelenek vagyunk), ezért megnyugtató, ha spermaölő ha­tású anyaggal kezelt védőesz­közről tanúskodik a doboz feli­rata, a „síkosított” minősítés ^ Már említettük, hogy ezek a termékek igen vékony falúak, ál­talában 3 és 8 századmilliméte­resek csak, de vannak a piacon ennél masszívabb változatok is, 10-15 századmilliméteres falvas­­tagsággal - elsősorban homosze­xuálisok számára -, ám ezek nem feltétlenül erősebbek a véko­nyaknál. Ebből a szempontból az anyagminőség a meghatározó. A mellékelt táblázatból kide­rül, nemcsak ár alapján, hanem színek, illatok és bordázott felü­leték szerint is válogathat az igényes vásárló. Mindenesetre akár a legegyszerűbb gumiról, akár állatfigurásról van sző, ne feledkezzünk meg a cikkünkben vázolt praktikus szempontokról! Kényes ügy Gumi óvszerekből nincs hiány a piacon. Tetszés, illetve ízlés sze­rint válogathatunk a kínálatból. Az óvszerek csomagolása biz­tonsági szempontból tökéletes, ám a tájékoztatás terén van még mit pótolniuk a gyártóknak. A dobozokon, tasakokon ugyanis (egy-két kivételtől eltekintve) kevés az információ. Elvétve ta­lálkoztunk olyan csomagolással, amelyen valóban találtunk út­baigazítást - azt sem magyarul. A „kiegészítő információ” vi­szont csaknem teljes. Azoknak az eladóknak köszönhető, akik szolgálatkészen állnak rendelke­zésünkre. Már ahol. A legtöbb helyen ez a téma még mindig ké­nyesnek számít. Az áruházakban itt-ott úgy tűnt, hogy az óvszere­ket nem eladni, hanem inkább elrejteni szeretnék (volt, ahol az intimbetétek mögött leltük, más­hol a cigarettásállvány legmé­lyén találtunk rá), a higiéniai üzletekben és a gyógyszertárak­ban pedig a „gumi óvszer” szó hallatán elmenekültek a további kérdések elől, éppen csak hátra­mutatva a keresett árura: „ott vannak”. így persze a vevőnek nehéz jó döntést hoznia e megle­hetősen intim probléma kapcsán. (A TESZT Magazin nyomán) Gyorssegély a tévével” gyultnak tekinthető. A művész örömmel tett eleget stábunk fel­kérésének, és a gyerekek vizsgá­latához szükséges műszereket, számítógépeket ajándékozott a kórháznak, és mint a II. Számú Gyermekklinika fővédnöke to­vábbi jelentős támogatást ígért dr. Fekete György professzor­nak, a klinika igazgatójának. Tegnapi adásunk teljes egészé­ben Carreras budapesti tartóz­kodásáról készült. A Gyorssegély szerkesztő-mű­sorvezetője, Siklósi Beatrix^ to­vábbra is várja a nézők kérdéseit, kéréseit, a riportokkal kapcsola­tos észrevételeit a 153-3604 üze­netrögzítős telefonon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék