Népszava, 2003. május (131. évfolyam, 101-126. sz.)

2003-05-15 / 112. szám

Angolul vagy ma­gyarul beszélnek jobban a Miniszter- elnöki Hivatalban? A Nemzeti Területfejlesz­tési Hivatal munkatársai­nak többsége legalább két uniós nyelvet tud felsőfo­kon, mivel ez alkalmazá­si feltétel. A közigazgatás nyelve, az angol vagy a francia pedig elengedhetetlenül szükséges az Európai Unió különböző szerveivel való kapcso­lattartáshoz - válaszolta Baráth Etele, a Minisz­terelnöki Hivatal politikai államtitkára. Mivel a hivatal és a minisztériumok munkáját a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összefüggésben több külföldi szakértő is segíti, a belső értekezleteknek és anyagoknak is az angol, a francia vagy a német a munkanyelve. Ezért készül angolul a Nemzeti Fejlesztési Terv is. Ezt ráadásul kizárólag angol nyelven lehet beadni és el kell készíteni egy má­sik uniós nyelven is. Magyarországon viszont magyarul kell közzétenni. A sajtóban napvilágot látott 100 millió forint fordítási költség csak ke­retösszeg, a valóságban ennek töredékét fizetjük ki a fordításért. Kérdezi: Holubár Zita Sandra Bullock beteges üldözője Több mint egy éven át és három államon ke­resztül üldözte Sandra Bullockot egy elmebe­teg férfi, ám a bíróság most a színésznő kérésé­re elrendelte, hogy a 34 éves Thomas James Weldon nem mehet hoz­zá 180 méternél köze­lebb. Bullock múlt hét pénteken nyújtotta be keresetét egy Los Angeles-i bíróságon a közel 185 centiméter magas, 100 kilós Weldon ellen, aki Kaliforniából Texason át Dél-Karolináig kö­vette, hogy kapcsolatot létesítsen vele. A férfi pa­ranoiás skizofréniában szenved, de nem hajlandó kezeltetni magát. A korábban hasonló cselekmé­nyért már elítélt Weldon ellen Bullock lakhelyén, Texasban letartóztatási parancsot adtak ki, és Scott Gordon bíró elrendelte, hogy az ügy június 6-i tárgyalásáig Weldonnak legalább 180 méter távolságra kell maradnia Bullocktól. (Cinematrix) Új, fapados budapesti légi járat indul Május 22-én indítja első fapados budapesti jára­tát a német Germanwings légitársaság. A társa­ság a jövő héttől kezdve napi járatokat közleked­tet Budapest és Köln között. Az Airbus A319 tí­pusú, 142 férőhelyes repülőgéppel közlekedő társaság prágai járatainak sikerei után döntött a magyarországi járat beindítása mellett. A járatok Kölnből minden délután fél háromkor, Budapest­ről visszafelé pedig 16 óra 50 perckor indulnak. A társaság vezérigazgató-helyettese szerint a döntést meghatározta, hogy Magyarország az egyik legdinamikusabban fejlődő ország Európá­ban. Úgy vélte, Köln vonzáskörzetén kívül az új járat vonzó lehet a düsseldorfi és frankfurti ré­giók utasai számára is. A Germanwings járataira - szezontól függetlenül - már 4700 és 7200 fo­rint közötti áron lehet jegyet váltani, ez az ár minden díjat és adót magában foglal. Az utasok a jegyeket interneten és telefonon is lefoglal­hatják. (HavariaPress) Botrányt kavart a Bardot-könyv Felzúdulást keltett Brigitte Bardot legújabb könyve, amelyben az egykori film­sztár durván pálcát tör a munkanélküliek, a melegek és az iszlám hívei fölött. Emiatt több francia ember­jogi szervezet akarja bepe­relni a szerzőt rasszizmusért. A 70. évéhez közeledő Bardot legújabb alkotása Un cri dans le silence (Kiáltás a csendben) cím­mel a hónap elején jelent meg a Rocher Kiadónál. Bardot legfrissebb művében a munkanélkülieket sommásan „dekkoló lusta haszonlesőknek” titu­lálja, a melegekről az a véleménye, hogy vásári attrakcióként kellene őket mutogatni, és élesen ki­kel a Franciaországot fenyegető „iszlámosodás” ellen. A rasszizmus Franciaországban nem véle­ménynek, hanem bűncselekménynek számít, ezért úgy döntöttünk, hogy feljelentést teszünk az ügy­ben -jelentette ki Mouloud Aounit, az MRAP rasszizmusellenes szervezet vezetője. Közölte, hogy nemcsak Bardot, de a kiadó ellen is eljárást kezdeményeznek. Az Emberi Jogok Ligája (LDH) hasonló lépésre szánta el magát. (Korridor) NÉPSZAVA 2003. MÁJUS 15., CSÜTÖRTÖK ZÖLD KUTYAKÖLYÖK SZÜLETETT Zöld kutyakölyök született Oregon államban. Fajtáját tekintve husky, és hat testvérének fehér a bundája, ahogy a szülőké is. A kutyák gazdája először azt hitte, hogy valami baja van a zöld kölyöknek, és hamarosan ki­múlik, ám tökéletesen egészséges a „színkülönc”. A helyi állatorvos szerint az eb kinövi a „zöldséget”. (AP-MTI) A hősi halált halt alezredes emlékének ajánlja Tabányi Mihály következő koncertjét Kevés a rendőrségi golyóálló mellény Érdemben kívánja segíteni a rendőrszakszervezet az elhunyt rendőr család­ját. Nem látta szükségesnek a Fővárosi Főügyészség, hogy őrizetben tartsa azt a két férfit, akiket Engel Zoltán zuglói lakásán fogtak el. Tabányi Mihály harmonikaművész - akinek villáját készült Engel kirabolni - annak ellenére megtartja szombati koncertjét, hogy az eset komolyan megrendítette. Kihallgatásuk után szabadlábra he­lyezték azt a két férfit, akiket még a keddi tűzharc után Engel Zoltán laká­sán fogtak el. Borbély Zoltán, a Fő­városi Főügyészség szóvivőjének tájé­koztatása szerint a két férfi szerepének tisztázása folyamatban van, az ügyész­ség azonban nem látta szükségét an­nak, hogy őrizetbe vegye őket. Ismeretes, a Szervezett Bűnözés El­leni Igazgatóság (SZBEI) és a Terror­elhárító Szolgálat (TESZ) munkatár­sai még kedd hajnalban egy XIV. ke­rületi lakásnál próbálták meg elfogni a több bűncselekménnyel is gyanúsított Engel Zoltánt, ám a megjelölt címen a férfi nem jelent meg. A TESZ és az SZBEI nyomozói ezért levonultak a helyszínről. Néhány perccel később egy rendőrségi beépített embertől ér­kezett az az információ, hogy Engel épp Tabányi Mihály harmonikamű­vész Bethlen Gábor utcai villáját ké­szül kirabolni. Bár a nyomozók tud­ták, hogy Engelnél fegyver van, még­is a speciális egységek riasztása nél­kül siettek a megadott címre. Az elfo­gás közben Engel háromszor is célzott lövést adott le Borsos József rendőr százados felé. A szolgálatban lévő rendőrnek még sikerült viszonoznia a tüzet, ám sérüléseibe még a kórházba szállítás előtt belehalt. A szintén sú­lyos sebeket kapott Engel Zoltánt - aki feltehetően a móri mészárlással kapcsolatba hozott Farkas Róbert tár­sa volt - a budai János-kórházba szál­lították. Az akció közben elhunyt nyo­mozót a belügyminiszter hősi halottá nyilvánította és posztumusz alezre­dessé léptette elő. A Népszava infor­mációi szerint a rendőrség állományá­ban jelenleg nincsen elegendő golyó­álló mellény, így sok esetben csak adott feladatok teljesítésekor jut egy- egy nyomozónak a védőfelszerelés­ből. Azt azonban nem tudni, hogy az SZBEI kiérkező munkatársainak ko­csijában volt-e ilyen mellény vagy sem, s ha igen, akkor miért nem vették fel. Dr. Béres László, a Független Rendőrszakszervezet elnöke lapunk­nak úgy nyilatkozott: a szakszervezet ügyvivői testületé tegnap úgy határo­zott, hogy érdemben kívánja segíteni az elhunyt rendőr családját, így ha­marosan gyűjtést kezdenek a hátraha­gyott árvák megsegítésére. Tabányi Mihály harmonikaművész annak ellenére megtartja szombati koncert­jét, hogy a keddi események komo­lyan megviselték. Tabányi az IBS- ben megrendezendő koncerttel a hős rendőr előtt kíván tisztelegni és így demonstrálni az erőszak ellen. Szalay Tamás Lajos A rendőrség által használt mellények értesüléseink szerint vastagabbak és nehezebbek a nyugati szerveknél használt modernebb felszerelések­nél. A 9 mm-es Makarovot és hasonló típusú lőszereket még sikerrel megállít. Súlya elérheti a 6,5 kilót. A TT (Tula Tokarev) 7,62-es pisztoly acélmagvas golyója ezt a típust sok esetben átüti. Bányaszerencsétlenség Kínában Sújtólégrobbanás következtében leg­kevesebb 63 bányász vesztette életét a kelet-kínai Anhuj (Anhui) tartomány egyik szénbányájában. A robbanás pillanatában a tárnákban rekedt ll4 bányász közül 28 embert sikerült felszínre hozni, 23 eltűnt tár­suk után még kutatnak a mentőegysé­gek. A bányaszerencsétlenségről szer­dán számolt be az Új Kína hírügynök­ség, a legfrissebb hivatalos adatokról a német dpa hírügynökség számolt be. A több mint 7000 dolgozót foglalkoz­tató állami bányában évente csaknem 2,4 millió tonna szenet fejtenek. A mű­szakilag rendkívül elhanyagolt kínai bányákban gyakoriak a súlyos balese­tek. Tavaly több mint ötezer ember halt meg bányaszerencsétlenségekben. MTI-információ-dpa-Új Kína Baleset egy vasúti átjáróban Délegyházánál Szerda reggel a fénysorompó tilos jel­zése ellenére ráhajtott a sínekre egy kamion egy vasúti átjáróban Kiskun- lacháza és Délegyháza között, s a te­herjárműbe belerohant egy sebesvo­nat; személyi sérülés nem történt. A Mávinform tájékoztatása szerint a Budapest felé haladó sebesvonat moz­donyvezetője a síneken észlelte a ka­miont, de már nem tudta megállítani a szerelvényt, ezért belerohant a teher­járműbe. Az ütközéskor a mozdony le­lökte a kamiont a pályáról. A baleset következtében a mozdony annyira megrongálódott, hogy nem tudta foly­tatni Útját. MTI-információ UTRAVALO Vegyen részt Ön is a NÉPSZAVA játékán, kis szerencsével hamarosan útra kelhet! FŐDÍJ: 1 f5 részére 2 személyes hétvégi üdülés Bikákra, a csodálatos Pudmer Kastélyhotelben TOVÁBBI NYEREMÉNYEK: 24 fő részére Hungary Card kártya + Népszava-ajándék Mit kell tennie ahhoz, hogy részt vegyen fődíjsorsolásunkon? Május 12-étől 2 héten át naponta egy-egy városunk fotóját jelentetjük meg. Gyűjtsön össze legalább 8 képet, töltse ki olvashatóan a pályázati szelvényt és válaszoljon az ott feltüntetett kérdésre. Az összegyűjtött képeket és a hozzájuk tartozó pályázati szelvényt küldje be címünkre: DIARIO Lapkiadó Kft., Marketingosztály • 1430 Budapest, Pf. 4 Jelige: „Útravaló" • Beérkezési határidő: 2003. május 29. Sorsolás: 2003. Június 2-án. • Nyertesek közlése: 2003. június 3-án. Szeretne mielőbb Hungary Card kártyát nyerni? Vegyen részt napi sms-játékunkban! Küldje el ma éjfélig a képen látható város nevét a 06-90/632-012* sms-számra! Az sms-ben adja meg saját nevét és címét Isi Játékunkban naponta két fő a Magyar Turizmus Rt. Hungary Card kártyáját nyeri, amellyel ✓ 7 db félárú menettérti vasúti jegyet, ✓ 5 db félárú belföldi távolsági autóbuszjegyet, ✓ 3 db félárú M1, M3, M7 matricát, ✓ 3 db félárú balatoni hajójegyet vásárolhat. Sőt, ha autóval utazik, kedvezményesen tankolhat, ✓ 150 múzemba látogathat el 20—100% kedvezménnyel, ✓ útjai során balesetbiztosítása ingyenes, ✓ szálláshelyeken, éttermekben 10-20%-os kedvezményben részesül, ✓ a felsoroltakon túl további kedvezmények is megilletik a kártya tulajdonosát. ÉiiMiHaaiikMiMiiikaiiM PÁLYÁZATI SZELVÉNY Hogyan nevezzük a játékban szereplő városokat összefogalaló néven? A helyes válasz betűjelét karikázza be. a. Ősi magyar városok b. Régi magyar városok c. Történelmi városok Név: ............ Cím: ............ Telefonszám: Információ: 477-9000/132 * Az emelt díjas sms-küldés dija: 160 Ft+áfa. Velünk csak nyerhet! Születésnapi ajánlatunk az új esztendőre: használtautó-beszámítással, 20% befizetéstől, akár 72 havi részletre is. Agila Viva 1.0 (5 személyes) Corsa Viva 1.0 Astra Viva 1.2 1 999 000 Ft-tól 1 999 900 Ft-tól 2 399 000 Ft-tól "7 Opel Viva család. Új autót mindenkinek! Üzemanyag-fogyasztás 4,9-6,1 1/100 km, Co2-kibocsátás: 118-149 g/km óv Q Budapest, Üllői út 194. Tel.: 282-3158 Engel Zoltánra a János-kórházban rendőrök felügyeltek Fotó. Kovács Pt.rru

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék