Népszava, 2004. június (132. évfolyam, 126–151. sz.)

2004-06-17 / 140. szám

6 KULTÚRA 2004. JÚNIUS 17., CSÜTÖRTÖK NÉPSZAVA Karlovy Vary: versenyben a Másnap Július 2-án kezdődik a 39. Karlovy Vary-i Nem­zetközi Filmfesztivál, ahol a játékfilmek versenyé­be a magyar filmszemle fődíjas filmjét, Janisch Attila Másnap című alkotását hívták meg. A nagy múltú A kategóriás fesztiválon a Kristály Glóbusz sorsáról idén A1 Ruhán amerikai filmkészítő el­nökletével dönt a nemzetközi zsűri. A Másnapon kívül még hét magyar mű szerepel Karlovy Vary különböző szekcióiban. A dokumentumfilmek versenyében indul Nemes Gyula új alkotása, A múlandóság gátja, melyet a rendező a prágai FAMU-n készített. A Dealert a Függetlenek Fórumába hívták meg. A Kontrollt (képünkön) a Variety című amerikai szaklap filmkritikusainak választottjaként mutatják be. A fesztivál nézői láthatják még többek közt Steven Lovy MIX-ét és Grunwalsky Ferenc Ladányi Andreával készí­tett Táncalak című munkáját. (Népszava) Különdíjat nyert a Kontroll Szocsiban Újabb elismerésben részesült a Kontroll. Antal Nimród alkotása különdíjat nyert a Szocsi Filmfesztiválon - áll a Magyar Filmunió és a Café Film közös közleményében. A kedden zárult filmszemlét tizenötödik alkalommal ren­dezték meg a fekete-tengerparti fürdőhelyen. A Café Film és a Bonfire közös produkciójá­ban készült Kontrollt a cannes-i világpremier óta többek között észak-amerikai, nagy-britan- niai, olaszországi és német nyelvterületeken történő forgalmazásra vásárolták meg. (MTI) Moliére a Dobó téren Moliére Gömböc úr című vígjátékát június 18-án mu­tatja be a Gárdo­nyi Géza Színház az egri Kis Dobó téren. Az Agria Nyári Játékokon látható zenés-tán­cos darab rende­zője és díszletter­vezője Valló Péter, jelmezei Dőry Vi­rág elképzelései alapján készültek Melis László zenéjére, Király Attila koreográfiájára. A címsze­repben Széles László látható, a szerelmeseket Kovács Patrícia (képünkön) és Kaszás Gergő alakítják. (Népszava) Duna menti zenészpalánták Ulmban 75 fiatal zenész állt össze Európa tíz Duna menti országának neves zeneművészeti fő­iskoláiról, hogy együtt készüljenek fel egy kon­certsorozatra. E nemzetközi kooperációs prog­ram célja a művészi utánpótlás és a nemzeteket összekötő zenei hagyomány ápolása, valamint fiatal zenészek együttes játékának támogatása. A budapesti hangversenyre csütörtök este a Ze­neakadémián kerül sor este 8 órai kezdettel, ve­zényel Vásáry Tamás. (Népszava) Csillagközi kalauz Az égbolt titkait tárja elénk a Magyar Könyv­klub Csillagközi kalauz című újdonsága. Az iz­galmas kötet segíthet a csillagképek közötti el­igazodásban, valamint a szabad szemmel vagy segédeszközzel végezhető megfigyelésekben. Külön-külön fejezet foglalkozik a Holddal, a bolygókkal, valamint a különféle égi objektu­mokkal. (Népszava) TÉVÉNÉZŐ ★ ★ ★ ★ Elnyűhetetlen kazetták K1FII MWÍ7FÍW A válogatás a BKV archívumá­ból típusú műsorok között néha egy-egy magyar film is feltűnik a Filmmúzeum egyre unalmasabbá váló kínálatában. így volt ez a napokban is, amikor Bacsó Péter Megint tanú című filmjét vetítették le. Mintegy nyolc év távlatából nézve az alkotást elgondolkozhatunk, hogy vajon miért nem készült még el a magyar rendszerváltás filmje. Bacsó Péter munkájában természetesen a legendás Tanú alakjai, helyzetei térnek vissza. Ezzel érzékeltetve történelmünk sajnálatos kontinuitását, viszont párhuzamaival tompítja is a rendszerváltás kérdéseit. Holott szinte minden benne van Bacsó filmjében, amit átéltünk azokban a hónapokban. A zűrzavar, kisstílű szerencselovagok, feltámadó gyűlölet, a mindent elárasztó ostobaság és a hazugság, a kis­ember bizonytalansága... Lehet, hogy tényleg annyi volt csupán a rendszerválás, ami ebbe a kissé felmelegített komédiába belefért? Hamvay Péter Munkácsy képe 525 ezer fontért kelt el a Sotheby's árverésén Magyar festők a legnagyobbak versenyében A világ egyik legnagyobb árverező­házának kedd esti, londoni árveré­sén kelet-európai művészek váloga­tott munkái között 25 magyar alko­tás is indult, amelyek igencsak jól állták a versenyt a „konkurenciával”: a magyar művek hatvan százaléka vevőre talált, s a tizenöt sikeres tétel 933 ezer fontot hozott a cég valami­vel több mint hárommilliós összle- ütéséből. Tizennégy magyar festő 25 képe került kalapács alá kedden a Sotheby’s aukci­ósház londoni árverésén. A világ egyik legjelentősebb árverezőháza ezúttal harmadszor vonultatott fel német, osztrák, valamint „szláv” - lengyel, cseh és horvát - művészek munkái mellett koncentráltan magyar anyagot; a magyar képek a kelet-európai szekció­ban kínált 89 mű 28 százalékát tették ki. Az összes itt szereplő tétel közül végül 53 (kereken hatvan százalék) ta­lált gazdára, s ugyanilyen arányú volt a magyar munkák sikere is. Ugyanakkor a teljes kínálat 28 százalékát kitevő magyar anyag a szekció összleütéséből (3 019 560 font) csaknem 31 százalé­kot (933 ezer fontot) hozott. A magyar művek közül kiemelkedő­en a legjobban Munkácsy Mihály Pa­takparton című, 1885-ben festett képe szerepelt: az eredetileg 120-180 ezer fontra becsült munkát hosszú licit után végül 525 ezer fontért (körülbelül 200 millió forint) ütötték le, ami a jutalé­kokkal együtt összesen 593 600 fontos árat jelent. Ezzel ez a kép messze túl­szárnyalta a Magyarországon kívül el­árverezett Munkácsy-művek eddigi csúcstartóját, a festő 1882-ben készült, Virágrendezés című képének 431 500 dolláros árát, amelyet a Christie’s 1999. májusi aukcióján fizetett ki Richard Green amerikai műgyűjtő, s igencsak megközelítette az abszolút Munkácsy- (és egyben a magyarországi árverési) csúcsot tartó Poros út I. 220 millió fo­rintos leütési árát, amely a Mű-Terem Galéria tavaly téli árverésén született. A Patakparton - amelyet a tudósítá­sok szerint egy magát megnevezni nem kívánó magyar műgyűjtő szerzett meg - egyébként ezzel az árral maga­san a második legjobb eredményt érte el (csak a német Caspar David Fried­rich egy tájképe tudta megelőzni a ma­ga 1 036 000 fontos árával), s a képze­letbeli dobogó harmadik helyére is egy magyar mű, Benczúr Gyula Nyári pik­nik című munkája került, amelyért 162 400 fontot (több mint hatvanmillió forintnak megfelelő összeget) fizetett ki új tulajdonosa. Az előzetesen be­csült értéken felül kelt el Markó And­rás egy tájképe (9000 font), Újváry Ig­nác Aratókja (13 200 font), Szőnyi Ist­ván A Duna Zebegénynél című képe (26 400 font), Patkó Károly egy mun­kája (7800 font) és Frank Frigyes egy csendélete (13 200 font). Az előzete­sen becsült értékhatárok közötti áron kelt el Perlott Csaba Vilmos csendéle­te (12 000 font), Vaszary János Nápo­lyi kikötője (42 000 font). A becsérték (7-10 000 font) álsó határa alatt talált csak vevőre Kádár Béla egy másik festménye (6000 font), míg Űjváry Ig­nác és Berény Róbert egy-egy, vala­mint Frank Frigyes, Vaszary János ké­peire nem érkezett licit. Összességében azonban mégis azt mondhatjuk: a magyar művek jól sze­repeltek a világ figyelmének homlok­terében álló megmérettetésen, így ez a mostani esemény alighanem nagy se­gítséget jelent abban, hogy a magyar művészet végre az őt megillető értékén szerepeljen a világ műkincspiacán. Martos Gábor A HÉT FILMJEI ★ ★ ★ Határon túli színházak Kisvárdán Betörőkomédia, Tom Hanks ez egyszer ismét elbűvöli közönségét a pályakezdő szerepeiben megcsillogtatott komédiás képességei­vel. Az 1955-ös nagy filmsiker alapján a Coen testvérek leforgatták a maguk remake-jét, a groteszk látásmódjáról híres filmpáros kezében az új Betörő az albérlőm a „rátermetlenség” fekete komédiája lett. Ethan és Joel megtar­totta az eredeti történet vázát, új múltat kreált karaktereinek, s az egész balek­komédiát az álmos (sőt náluk egyene­sen a szunyókáló) Dél joviális köze­gébe helyezte. A filmet mókásan ódon hangulat lengi be, mintha folyvást ingáz­nánk a mai és a harmincas évek­beli filmstílus, vi­selkedés- és be­szédmód között, valójában kicsit az időtlenségben lebegtetve pereg előttünk a pirrusi győzelemmel vég­ződő rablási ak­ció. A pereg ki­fejezés Joel és Etilen Coen mesé- lési ritmusára ért­ve igazából ba­rokkos túlzás. Hollywood csúcsra jára­tott, végsőkig felpörgetett ritmusával szemben itt kihívóan ráérős tempóban zajlik minden. Nem az akciók viszik a feszültséget, Coenék a kábítóan balfá­cán karakterek cizellált rajzában talál­ják meg az élvezkedés igazi forrását. Hanks, mint a hirdetéssel összeverbu­vált banda vezére s mint a holt nyelvek álprofesszora, kitalált magának egy pazar stílust. Választékos beszédmód­ja, felvett nyugalma a nyájasság kábí­tóan hazug, ugyanakkor humoros vo­násaival ruházza fel figuráját. Balekok gyülekezetében az egyetlen agy, aki azonban későn ébred rá, hogy bár káp­rázatosán hülye tagokat sikerült talál­nia az alagútfúrásos pénzrabláshoz, a körülmények szerencsétlen összjáté- kában egyetlen igázi ellenfele van. Az ártatlan, mélyen vallásos baptista öreg hölgy, a mit sem sejtő házinéni. Szere­pében Irma P. Hall még Hanksnél is jobb. Ellenállhatatlan a kissé korlátolt, ám alapjáraton jólelkű vénasszony szerepében, aki előtt a zenekarnak ál­cázott betörőbanda folyvást a rajtaka­pott alsó tagozatosok megszeppent nyájává kényszerül szelídülni. Az ő képében érkezik a végzet, s miközben retinadráma figuráját ódon báj lengi körül, rajta múlik, hogy a vígjáték fokozatosan fe­kete komédiába megy át. Coenék arra játszanak mindvégig, hogyan mennek egymás idegeire a történet szereplői. Válogatottan ütődött amatőrbetörőket terelnek össze Vietnamban szerzett ka­tonai múlttal, túltengő nemi hormon­nal vagy éppen borsónyira zsugorodott agymérettel. Az olykor kifejezetten lassúnak ható tempót feledtetni igyek­szik a gospel és a barokk muzsikát vál­togató filmzene. Fontos szerepet kap még egy macska, egy holló s a külön­leges szemszögből felvett óriási sze­métszállító hajó visszatérő látványa. A Hongkongból érkezett misztikus thriller, A szem az arra hajlamosakat a szellemek világá­val igyekszik bor­zongatni. Nemrég Sean Penn-nel a fő­szerepben láttunk egy szervátültetési drámát (21 gramm), most egy retina a nagy bajkeverő. Az ázsiai film ismert képviselői, a Pang testvérek (Danny és Öxide) fiatal hős­nőjüket, Munt retinaátültetés révén aján­dékozzák meg a látás képességével, thrillerré pedig azzal teszik a történe­tet, hogy ez a képesség túl tökéletes­nek bizonyul. Munt az e világi környe­zetben a túlvilág lényei kísértik, akik­nek nincs más dolguk, mint hogy a frászt hozzák a nézőre. A Pang fivérek fantáziáját egy újsághír indította be, de a valóságos történettel ellentétben ők nem veszik el ifjú hősnőjük életét, csak a mindenlátó retina titkának nyomába indítják el. Tartózkodnak a véres és di­rekten sokkoló jelenetektől, a vérfa­gyasztás kívánt fokához egyedül a bi­zonytalanság atmoszféráját használják fel. így sikerül majdnem valóságnak mutatni a kiszámíthatatlanul kísértő szellemek misztikus világát. Aki a bor­zongás kedvéért belemegy a játékuk­ba, nem csalódik, Hongkong felkapott filmesei alaposan megágyaznak a szo­rongásnak. Más kérdés, hogy moziju­kat odahagyva szempillantás alatt foszlik semmivé a retina rémtörténete. Bársony Éva Betörő az albérlőm **** A szem *** Ma kezdődik a határon túli magyar színházak XVI. fesztiválja a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán. A helyi Várszínház a Művészetek Házá­val közösen rendezi a seregszemlét, mely hagyományosan a határainkon túl működő, magyar nyelven játszó színházak legjelentősebb megmérette­tése. A fesztiválon Románia, Szlová­kia, Szerbia-Montenegró és Ukrajna magyar nyelvű társulatai közül tizen­hét vesz részt, a legtöbb együttes idén is Erdélyből érkezik. Fellép Kisvárdán a Csíkszeredái, a gyergyószentmiklósi, a kolozsvári, a marosvásárhelyi, a nagyváradi, a sepsiszentgyörgyi, a szatmárnémeti, a székelyudvarhelyi és a temesvári színház. Délvidékről négy társulat, a szabadkai Kosztolányi Szín­ház és a Népszínház, valamint az újvi­déki és a vajdasági színház vesz részt a találkozón. Felvidékről a dunaszerda- helyi, a kassai és a révkomáromi teát­rum művészei érkeznek, Kárpátaljáról a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház szerepel Kisvárdán. A versenyprogram mellett öt romániai magyar bábszínház is előadást tart. A június 26-ig tartó fesztivál megnyitója után ma este a Szarvassá változott fiú - kiáltás a titkok kapujából című, Ju­hász Ferenc műve alapján született darab lesz műsoron. Éjjel Csehov Si­rály című előadását mutatja be a Szé­kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín­ház. Számos klasszikus remekmű sze­repel még az elkövetkezz) tíz nap prog­ramjában: a Chicago és a Cabaret című musicalek mellett többek között Mil­lertől a Pillantás a hídról, Pintértől az Étellift, Sartre-tól a Zárt tárgyalás, Füst Milántól a Boldogtalanok, Shakespeare- től a Falstaff és a Windsori víg nők, Kleisttől a Pentheszileia. A kisvárdai fesztiválon kerül sor a Marosvásár­helyi Színművészeti Egyetem tíz éve végzett színészeinek gálaműsorral egybekötött találkozójára is. Önálló esten lép fel Tankó Erika és Fábry Sán­dor is. Koren Zsolt A VÍGSZÍNHÁZ ÉS A PESTI SZÍNHÁZ BÉRLETI MŰSORTERVE 2004/2005 . . Vif'c/ix1 u Á 7 PpQTl ctÍMIÍA/i íojli SZIINnAL 3 előadásos sorozat a hét 3 előadásos sorozat a hét bármelyik napján bármelyik napján Shakespeare Martin McDonagh Tévedések vígjátéka Vaknyugat Örkény István Joanna Murray-Smith Pisti a vérzivatarban Hűtlenek Goldoni Schiller A kávéház Stuart Mária Ár: 1500-4400 Ft Ár: 2500-3800 Ft. KOMBINÁLT BÉRLET KLASSZIKUS BÉRLET 3 előadás a Vígszínházban 4 előadás a Vígszínházban 3 előadás a Pesti Színházban mindig hétköznap vasárnap kivételével bármely napra PROGRAM PROGRAM Shakespeare: Tévedések vígjátéka Gogol: A revizor Örkény István: Pisti a vérzivatarban Ibsen: Nóra Goldoni: A kávéház Shakespeare: Sok hűhó semmiért Martin McDonagh: Vaknyugat Örkény István: Pisti a vérzivatarban Joanna Murray-Smith: Hűtlenek Schiller: Stuart Mária Ár: 4500-7500 Ft Ár: 1800-4800 Ft Bérletek válthatók a Vígszínház Szervezési Osztályán Budapest XIII., Pannónia u. 8. Tel./fax: 329-3920, 329-3921, 329-3922 Diákoknak meghatározott helyekre 20 % kedvezmény! TOM HANKS Hanks kitalált magának egy pazar stílust Fotó: Népszava-archív

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék