Népszava, 2009. január (136. évfolyam, 1-26. sz.)

2009-01-07 / 5. szám

Leszerelik a fényfüzéreket Véget értek az ünnepek, leszerelik a dísz­kivilágítást az épületeken és az utcákon (képünkön), s begyűjtik a leveleiket lehullatott karácsonyfákat. A Fővárosi Közterület-fenn­tartó Budapesten 500-600 ezer karácsonyfát szed össze. A kidobott fenyőket komposztálni nem lehet, így azokat a rákospalotai hulladék­égetőbe viszik, ahol eltüzelésükkel távhőt és áramot állítanak elő. (MTI) Hatvanöt éve szüle­tett Solt Ottilia szo­ciológus, a demokra­tikus ellenzék tagja, majd az SZDSZ poli­tikusa. Az ELTE Böl­csészettudományi Kara magyar–fi­lo­zófi­a szakán szerzett oklevelet 1967-ben. Szociológusként a Gazdaságkutató In­tézet, később a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai, illetve Történettudományi Inté­zetének munkatársa volt. 1974 és 1981 között a Fővárosi Pedagógiai Intézetben dolgozott. Miután állásából eltávolították, tanár és könyv­táros, 1989-ben pedig az ELTE Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa lett. Az 1970-es években a magyar társadalom szegény rétegeinek életkörülményeit tanulmányozta, majd 1979-ben egyik alapítója volt a Szegénye­ket Támogató Alapnak, amelynek vezetője lett. Az évtől szerkesztette a Beszélő című ellenzéki lapot is. 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózatának ügyvivője, majd egyik alapító tag­ja volt a Szabad Demokraták Szövetségének, 1990–1994 között a párt parlamenti képviselő­jeként tevékenykedett. Három éven át a Wesley János Lelkészképző Főiskolán tanított. (MTI) Az ÁNTSZ főosztályvezető-he­lyettese, Szolnoki István szerint két héten belül hazánkat is eléri az inf­luenzajárvány. Európában már meg­kezdődött a „szezon”, Portugáliában, Angliában, Észak-Írországban, Spa­nyol országban, Franciaország­ban és Olaszor­szágban nagy és közepes intenzi­tással támadnak a megváltozott vírusok, de ki­mutatták őket Svájcban, Hollandiá­ban és Belgiumban is. A szakember leszögezte: csupán feltételezik, hogy erősebb lesz a járvány a megszokott­nál, mivel mind a három alapvető vírustípus – a H3N2, a H1N1 és a B – megváltozott, ezért védettség híján többen eshetnek infl­uenzába. Az Egészségügyi Világszervezet szá­molt a közelgő, alattomos járvánnyal, mert húsz év után most először vál­toztatta meg az oltóanyag összetéte­lét, amely mindhárom megváltozott típus ellen védettséget nyújt. Idáig bebizonyosodott, hogy az európai infl­uenza megbetegedések 95 szá za lé­kát az új vírusok okozták. A hazai házi­orvosok 1 millió 350 ezer ingyenes vakcinát kaptak. A veszélyeztetett korcsoportok – a gyerekek és az idősek – közül szá­mosan már tavaly ősszel beolttatták magukat. Szolnoki István elmondta, hogy az egészséges felnőttek – mint a korábbi infl­uenzajárványok esetén – 3-4 nap alatt átesnek a betegségen, csupán az a dolguk, hogy a lázukat csillapítsák. A megváltozott vírusok által okozott betegség ugyanis nem súlyosabb, mint a korábbi. A legyen­gült szervezetű emberek azonban jobban teszik, ha beoltatják magukat, mert az infl­uenzát követően másod­lagos fertőzést, súlyos szövődmé­nyeket, például tüdőgyulladást kap­hatnak. A főosztályvezető-helyettes fi­gyelmeztetett, hogy a most érkező járvány nem tévesztendő össze azzal a szakemberek által egy ideje várt, esetleg világméretű járvánnyal, amelyet állati és humánvírus egyesü­lése okozhat. Erre akkor gondoltak a szakemberek, amikor évekkel ezelőtt néhány embert madárinfl­uenza-ví­rus támadott meg. De egyelőre a ma­dárinfl­uenza emberről emberre nem terjed és csak azokat betegíti meg, akik közvetlen kapcsolatban állnak a beteg állatokkal. * Ez idáig azt hittük, hogy a hidegben „megfagynak” a vírusok is, ezért az enyhébb idő kedvez a járvány ter­jedésének. Egy amerikai virológus, Peter Palese mindezt tudományos kísérletekkel megcáfolta. Kimutatta, hogy az infl­uenzavírusnak éppen hogy az alacsony relatív páratartal­mú, hideg levegő kedvez, ebben to­vább maradhat stabil, mint a meleg, párás időszakokban. H. I. Ezen a napon 12 MOZAIK 2009. JANUÁR 7., SZERDA NÉPSZAVA Várjuk olvasóink további leveleit alábbi címünkön: Nép­szava szerkesztősége, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. vagy a nepszava@nepszava.hu e-mail címen. SZERINTEM Tisztelt Olvasóink! Ingyenesen hívható zöldszá­munkon is állunk rendelke­zésükre minden, előfi­zetéssel kapcsolatos ügyben. Kérdé sei ket munkaidőben a 06-80/200-502-es zöldszámon* várják munkatársaink. (*Mobilkészülékről nem hívható) Kenó Január 5. 2 3 4 5 20 24 25 27 29 30 31 33 35 39 41 43 54 55 63 67 Valutaárfolyamok 2009. január 6. OTP Bank Exclusive Change vételi eladási vételi eladási Angol font 284,88 299,48 285,00 291,00 Ausztrál dollár 137,88 146,40 139,00 143,00 Cseh korona 9,60 10,62 9,60 10,50 Dán korona 34,71 36,85 34,30 36,80 Euró 260,03 273,37 265,00 269,00 Japán jen (100) 206,07 218,81 203,00 218,00 Kanadai dollár 162,81 172,89 163,00 167,00 Norvég korona 27,52 29,22 27,00 29,10 Svájci frank 172,59 183,27 175,00 179,00 Svéd korona 24,41 25,91 24,20 25,60 Szlovák korona 8,41 9,29 7,00 0,00 USA-dollár 194,96 204,96 195,00 199,00 Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az alábbi cégek végeznek szerződés alapján, jogszerűen sajtófi­gyelést a Népszavából: GY&K Kft. http://www.gyk.hu HÍR-ADÁS Kft. http://www.hiradas.hu IMEDIA Kft. http://www.imedia.hu Internet Securities Magyarország Kft. http://www.securities.com Magyar Távirati Iroda http://www.mti.hu OBSERVER Budapest Médiafi­gyelő Kft. http://www.observer.hu Vízkeresztkor – január hatodikán – ortodox szokás szerint megszentelik a vizeket, majd egy keresztet dobnak a jeges folyó­ba vagy tóba. Ezt követően a vállalkozó szellemű férfi ak utána ugranak, és kihalásszák a hideg vízből. A hagyomány szerint az a férfi , akinek sikerül kivinnie a keresztet a vízből, minden előző évi bűnétől megtisztul. (A fotó a bolgár fővárosban, Szófi ában készült) FOTÓ: REUTERS FOTÓ: BIELIK ISTVÁN Három évig ki fi­zeti a rezsimet? A sorsommal nem vagyok egyedül, s remélem, az önök újságját a parlamentben is olvassák. Hoztak egy törvényt, amelyet nem hiszem, hogy átgondoltak volna. Miről is van szó? Arról, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj csak annak jár, aki betöltötte a 62. évét. Akkor mi van, ha valakinek a férje meghalt, egy évig kapta az ideiglenes özve­gyi nyugdíjat, de tovább nem jár, csak ha betölti a 62. évet? Most akkor nem jár egyik sem. A rezsit nem lehet felfüggeszteni három évre, mert nem kapok semmi támogatást. Laczkó Antalné, Budapest Állja a számlát a VDSZSZ! Mielőtt ismét sztrájkba kezdene a VDSZSZ, kezdjék el összeszámolni a veszteséget. Gaskó úr valószínűleg belátja majd, amit okozott, azt meg kell valakinek fi­zetnie. Tehát a követelésekből le kell vonni a kárt, és csak az addig munkát felve­vő MÁV-dolgozóknak illenék fi­zetni, ha netán arra kerülne sor. Javaslom, a legközelebbi sztrájk­bejelentésnél hívjanak külföldi dolgozókat, mint ahogy azt a repülőtéren tették. (Természetesen ott is mínuszolni kell a veszteséget.) Csak egy példa: volt munkahelyemen (már nyugdíjas vagyok) egy­szer jelentett be sztrájkot a szakszervezet, amire az volt a tulajdonos válasza: „holnaptól tízszer annyian fognak felvételre jelentkezni, mint ahá­nyan maguk vannak. Aki nem veszi fel a munkát, holnapután már be se jöjjön.” B. Gyuláné, Budapest Változnak az idők Az elmúlt évtizedek, évek változását az alábbiak is bizonyítják: A házmesterből házfelügyelő, majd házgondnok lett. A vici vagy segéd-házfelügyelő megszűnt, he­lyette lett a háztakarító. A portásból recepciós lett, a parasztból gazdál­kodó, a kulákból gazda. A piaci kofából őstermelő. Az iparosok (és még sokan mások) vállalkozók lettek. A gép-gyorsíró (adminisztrátor)-ból bonyolító. A hordár eltűnt. Az ószeres használt áruk keres­kedője. A személyzetisből humánpolitikus. Minden nőből hölgy, és minden férfi­ból úr lett. A rablógyilkos ma úriember. A baloldali milliomos (milliárdos) hazaáruló korrupciós posztkommunista. A liberálisok egy részéből konzervatív. Radikális konzervatívnak tartja magát a szél­sőjobboldali. Jobboldali milliomos (milliárdos) – ilyen nincs. Vagyis: Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Dr. Rácz Egon, Budapest Semmi szükség uszító szervezetekre Nagyon örülök, hogy végre akadt bíró dr. Pataki Árpád személyében, aki betiltotta a Magyar Gár­da működését. Remélem, a fellebbezések ellenére ugyanígy jár majd el a másodfokú, sőt a Leg­felsőbb Bíróság is. Ideje, hogy Magyarország is betartsa a párizsi békeszerződésben foglaltakat, ahogy teszik ezt a környező országok is. Semmi szükség náci eszméket hangoztató, uszító, cigá­nyozó és zsidózó, az emberekben félelmet keltő szervezetekre. Draskovics Tibor igazságügyi és rendvédelmi miniszter úr ígérete szerint a rend­őrség ezentúl sokkal szigorúbban lép majd fel a rendbontókkal, a demokratikus rend ellen uszí­tókkal szemben. Egy baloldali szimpatizáns nyugdíjas vidékről Gaskó úr szövetségese A sok „követelőzős” sztrájk nagyon sok kárt okoz az országnak, kiváltképpen a munkába el nem ju­tóknak, kockáztatva munkahelyük elvesztését is. Sajnálatos, de tény, a Gaskó-féléket ez cseppet sem zavarja, sőt azokat sem, akik hallgatnak rá. Vajon akkor is sztrájkolnának, ha az munkahelyük el­vesztésével járna? Hát persze, akkor pedig tüntet­nének. Józan paraszti ésszel, s némi közgazdasági ismeretemmel sem tudom összeszámolni, mek­kora kárt szenved a haza a sztrájkolók, tüntetők, ilyen-olyan megmozdulások alkalmával. Gaskó ráadásul Orbán Viktor örökös miniszterelnökünk személyében kiváló szövetségest talált, aki erő­szakkal is képes lenne eltávolítani a kormányt és feszültséget teremtve uszít sztrájkra, bármire! Pálné Zöldi Ágnes, Kazincbarcika Boldog névnapot, Attila, Ramóna! Az Attila a hun fejedelem germán, közelebbről gót eredetű neve. Jelentése: atyácska. A Ramó­na a Ramón férfi­név női párja. FOTÓ: NÉPSZAVA Új vírustörzsek látogatása – Európában már megkezdődött a „szezon” Két héten belül influenzajárvány Január közepén kitörhet egy tavalyinál nagyobb méretű infl­uenza­járvány, vetíti előre az ÁNTSZ a korántsem derűlátó jóslatot. Nyugat-Európát már elérte az Ausztráliából „átlátogatott”, megváltozott H3N2 vírustörzs. De új formában támad a H1N1 és a B típus is. Az ősszel forgalomba került, új összetételű oltóanyag azonban leküzdheti az „álruhában” érkező vírusok támadását. Lakat alatt a piromániás kamasz fi­ú A bajor rendőrség tájékoztatása szerint sikerült őrizetbe venni azt a tinédzsert, aki szándéko­san gyújtogatott Dél-Németországban. Az ingolstadti bűnügyi hatóság aktuális jelentése szerint 21 rendbeli szándékos tűzokozással gyanúsítják azt a fi­atalembert, akit január elején vettek őrizetbe. A vendéglá­tó-ipari szakiskolában tanuló, 17 éves kamasz tavaly ősz óta tartotta rettegésben Dél-Német­országot. A piromániás tinédzser már beis­merte, hogy múlt szeptembertől hajtott végre merényleteket. A bűncselekmény-sorozatban összesen 70 ezer eurós (kb. 18 millió forintos) anyagi kár keletkezett. (M. G., Berlin) Nyolcmillió forintos adócsalás Nyolcmillió forintos áfahiányt oko­zott a költségvetésnek az a nyíregy­házi vállalkozó, aki 50 millió forint értékű fi­ktív számla felhasználásá­val akarta az adófi­zetést elkerülni – közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága kedden. A hatóság közleményében arról tájé­koztatott, hogy az ügyvezető 2006-ban szerzett jövedelme után nem akart adót fi­zetni, ezért fi­ktív szám­lákat használt fel. Az 50 millió forin­tos számlát egy az övéhez hasonló tevékenységi körben működő cég nevében állították ki, de az a szám­lázott tevékenységet nem végezte el és a vállalkozói díjat sem kapta meg. A vagyonvédelemmel foglalkozó cég felszámolását az ügyvezető kez­deményezte még 2007-ben fi­zetés­képtelenség miatt, de nem tett eleget beszámolókészítési, könyvvezetési és egyéb tájékoztatási kötelezett­ségeinek, mellyel megakadályozta a felszámolási eljárás eredményes lefolytatását is. A vámhatóság je­lentős mértékű adócsalás bűntette, magánokirat-hamisítás és számvitel rendjének megsértése vétsége miatt indított eljárást. MTI-információ Ortodox vízkereszt Szófiában Egy amerikai virológus cáfolja, hogy – ahogy hittük – hidegben „megfagynak a vírusok” Károly herceg a királyi család legdolgosabb tagja Hosszú időn keresztül Anna herceg­nőt, II. Erzsébet brit uralkodó egyet­len lányát tartották az angol királyi család legdolgosabb tagjának, ám 2008-ban Károly hercegnek sikerült túltennie húgán. Míg Anna hercegnő tavaly 534 hivatalos programot ab­szolvált, Károly 560-at. II. Erzsébet tavaly csupán egy kissé vett vissza a lendületből: a 82 éves brit uralkodó 2007-ben 440 rendezvényen vett részt, tavaly „csupán” 417-en, férje, a 87 éves Fülöp herceg pedig 354-en. MTI-információ Ebola: Angola lezárta kongói határát Angola lezárta kedden a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös északkeleti határát, hogy megelőzze az Ebola-járvány átterjedését. A kon­gói kormány november 25-én jelen­tette be, hogy a vérzéses lázat okozó, jobbára halálos kimenetelű betegség egy év után ismét felbukkant az or­szágban, Kasai tartományban. Azóta 13 ember halt meg a világtól elzárt, távoli falvakban, 42 emberről feltéte­lezik, hogy elkapta a kórt, s további kétszázat megfi­gyelés alatt tartanak, mert a betegekkel érintkezett. MTI-információ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék