Népszava, 2010. július (137. évfolyam, 151-177. sz.)

2010-07-08 / 157. szám

Alighogy feloszlatták a Fidesz újbudai szervezetét, ismét új­jászervezendő kormánypárti csoportokról érkeznek hírek. Füzesabony és Csorna sem úszhatta meg az önkormányzati választásokra való felkészülést. Hivatalossá vált az is, hogy a miskolci szervezetet feloszlat­ták. Sőt lapunk azt is megtudta, ki szervezheti újjá a 800 tagot számláló csoportot; Bíró Márk regionális igazgató feladata lesz mindez. Korábban a hírek más – helyi, belső – embereket tettek meg befutónak, ám úgy tűnik, hogy a Fidesz valóban teljesen újra akarja indítani a helyi szer­vezet életét. Ennek egyik oka információink szerint az, hogy a hatalmas csoport nagy része nem fizetett tagdíjat, és sokszor nem is voltak határozatképesek az alszervezetek. De egy forrá­sunk arra panaszkodott, hogy a helyi Fidesz ellustult, és nem végezte megfelelően a munká­ját. Komoly problémák voltak ugyanis az önkormányzatban, a helyi ingatlanokkal, a fürdő­vel is érdekes dolgok történtek, ellenzékként mégsem tettek komoly lépéseket – mondta forrásunk , aki szerint a felosz­latásról már jóval hamarabb döntést kellett volna hozni. Nem meglepő ugyanakkor, hogy épp a választások előtt kezdődnek az újjászervezések. Az országban több olyan alap­szervezet is van, amelyet szin­tén feloszlattak, és csak tippelni lehet arra, hány ügy van még, ami nem került nyilvánosságra. Az egyik legutóbbi feloszlatás épp a füzesabonyi szervezetet érintette. A helyi televízió szá­molt be arról, hogy a párt or­szágos elnöksége feloszlatta az ottani csoportot az alapszabály 25. szakaszának d pontja alap­ján. Mindez azt jelenti, hogy a helyi szervezet működése – az elnökség megítélése szerint – súlyosan sértette a „Szövetség érdekeit, illetve jó hírét”. Ehhez kísértetiesen hason­ló indoklással oszlatták fel az újbudai szervezetet. Ahogy ar­ról lapunk elsőként beszámolt, a XI. kerü­leti csoport újjászerve­zéséről azért döntöttek, mert a párton belüli ellentétek veszélybe sodorták az önkormányzati választási si­kert. Mindezt azért, mert a pol­gármester-jelöltségre többen pá­lyáztak, például Kupper András korábbi és Schneller Domonkos jelenlegi kerületi vezető. De még ennél is komolyabb gondok lehettek, legalábbis egy lapunk birtokába került, fel­oszlatást javasoló le­vél alapján. Ebben az állt: „a helyi szervezeten belül évek óta belső háború zajlik, a csoport leg­alább öt részre szakadt (…) Az ellentét olyan mértékű, hogy a felek képtelenek kompromisz­szumot kötni egymással”. A helyi szervezet újjáalakításával Simicskó Istvánt bízták meg, aki polgármesterjelölt is lett. Simicskó egyúttal a honvédelmi tárca KDNP-s államtitkára. Ha elnyerné a polgármesterséget, le kellene mondania a tárcánál betöltött posztjáról. Immár a csornai szervezetnek is vége, legalábbis a Kisalföld beszámolója szerint. Mint a megyei napilap írta: egy meg­osztó csoport miatt kettévált a szervezet, megbénítva a párt működését. Akadályozták pél­dául ol yan emberek felvételét, akik „a Fidesz kampányának kipróbált, megbízható aktivistái voltak”. Emellett a nem Fidesz­tag Turi György polgármester „és csapata” bírálta a helyi pártvezetők tevékenységét, és nem működött együtt velük. Az MTI-nek Gyopáros Alpá r választókerületi elnök arról szá­mo lt be, hogy a helyi szervezet a feloszlatásról szóló határoza­tot még nem kapta meg, ám a polgármester megítélése már régóta megosztotta a csoportot. Kiss Ottó csornai Fidesz-elnök pedig arról beszélt, hogy tud a döntésről . Az MTI csokorba gyűjtöt­te a nemrég feloszlatott más szervezeteket is. Februárban a nagyatádi feloszlatásáról döntöttek, pár héttel korábban a siklósi csoport jutott hasonló sorsra, tavaly októberben a ma­kóit oszlatták fel , és belső viták miatt a váci szervezetet is – ír­ták. La punk is készített hasonló gyűjtést. Abban az egri szerve­zet tavaly októberi feloszlatása szerepelt egyebek közt. Sok olyan helyi szervezet is van, ahol ugyan vannak ko­moly belső feszültségek vagy vezetőcserék, ám a probléma nem ol yan mértékű, hogy újjá­szervezés legyen a vége. Ilyen hely lehet Hajdúszoboszló, ahol lapunk információi sze­rint ugyancsak a polgármes­ter-jelöltségen kaptak össze. Márton Attila országgyűlési képviselő és Szandai Kázmér között volt ellentét. A befutó végül Szandai lett, ám a döntés előtt lehetett híreket hallani arról, hogy a versenyben a pártközpont dönt majd, és vé­gül ők voltak azok, akik a helyi iskolaigazgató mellett tették le voksukat. A jelölt lapunknak azt mondta, a helyi csoport őt jelölte, és döntésüket szente­sítette az Önkormányzati Vá­lasztási Egyeztető Bizottság. Szandai azt elismerte, hogy valóban több jelölt versengett, de komoly ellentmondások és harcok szerinte nem voltak. Ennek ellenére komolyan fog­lalkozott a témával nemrég a Népszabadság és a Hírszerző is. Utóbbi beszámolója sze­rint Zu glóban, Budaörsön és Nyíregyházán a pártköz­pont „segítségével” sikerült polgármesterjelöltet állítani. A Népszabadság arról írt, hogy Lentiben, Baján, Mátészalkán és Várpalotán a helyi párt­szervezet döntött a cseréről, míg Csornán, Orosházán azért cseréltek polgármesterjelöltet, mert a jelenlegi független, ám a Fidesz–KDNP által támogatott városvezető helyett keresnek újakat. És ahogy arról lapunk is y beszámolt már, Nagykanizsán ugyancsak cserélik a korábbi független, ám támogatott Mar­ton Istvánt. Igaz, ott olyan ko­mol y az ellentét a kormánypárt és a polgármester között, hogy a Fidesz óriásplakáton tette közzé a tavaszi választásoknál: „Marton István polgármester a szocialisták embere, semmi közünk hozzá.” Az esetleges ellentéteken túl az is lehet az oka annak, hogy párttagokat jelölnek polgármes­ternek és nem támogatnak függetleneket, hogy a kormány­pártok igyekeznek olyan város­vezetőket állítani, akik egyúttal országgyűlési képviselők is. A Fidesz hét végén hagyja jóvá az önkormányzati választási listá­kat, tehát sok idejük már nem lesz a helyi szervezeteknek a csatározásra. H. B. B. 8HÍR ÉS HÁTTÉR2010. JÚLIUS 8., CSÜTÖRTÖKNÉPSZAVA Elégedetlenség, belső ellentétek, címekért való versengés – egyebek közt ezek az okai a helyi Fidesz-szervezetek feloszlatásának, ameinek immár Miskolc is bizonyosan áldozatául esett. Ott Bíró Márk regionális igazgató lesz az új főnök. A napokban vége lett a füzesabonyi és a csornai Fidesznek is. Lehettek belső feszültségek Hajdúszoboszlón is, ám ott sikerült komolyabb gond nélkül jelöltet választani. Szombaton dől el, milképpen indul a Fidesz az önkormányzati választásokon. Szombaton eldől, milyen listákkal indul a kormánypárt ősszel Tovább bomlik a Fidesz: vége újabb három szervezetnek Nagygyűlés helyi stábokkal – egy részükben viharosan cserélték a pártvezetést FOTÓ: MTI/SOÓS LAJOS Álláshalmozók előnyben? Nem ritka a  deszes politikusoknál, hogy több fontos tisztséget is betöltenek egyszerre. Ha pedig hinni lehet a híreknek, akkor mostantól még többen lehetnek. A párt ugyanis igyekszik a polgármesteri székekbe ültetni országgyűlési képviselőit. Kiváló példa lehet erre a nemrégiben feloszlatott és új­jászervezendő újbudai Fidesz-szervezet vezetője, Simicskó István. A KDNP-s politikus – az újbudai vezetésen túl – a párt országgyűlési képviselője és a XI. kerületi polgármesterjelölt. Sőt jelenleg Simicskó a honvédelmi tárca államtitkára is. Ha azonban polgármesterré választanák, utóbbi poszt­járól le kellene mondania. Ekkor is maradna azonban három komoly tisztsége. Ugyancsak kormányzati teendői mellett lát el további felada­tokat Rétvári Bence. A KDNP országgyűlési képviselője, amellett, hogy a közigazgatási és igazságügyi tárca államtitkára, képviselő is, továbbá a 19. és a 20. választókerület elnöke. Hasonlóan komoly feladatok hárulnak Lázár Jánosra. Ő az 50 ezres Hódmezővásárhely pol­gármestere, egyúttal országgyűlési képviselő. Ő irányítja a Fidesz 226 fős mamutfrakcióját. De dup­lázta posztját a manapság a médiatörvény miatt középpontban lévő L. Simon László is. Ő nemcsak az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának elnöke, hanem a Fejér Megyei Önkormányzat Okta­tási és Kulturális Bizottságának is vezetője. Emellett továbbra is titkára a Magyar Írószövetségnek. Nagyágyúkat találunk álláshalmozásban a Fidesz elnökségében is. Talán az egyik legismertebb  deszes polgármester, Kósa Lajos kitűnő példa. Nemcsak Debrecen város ügyeit egyengeti, hanem képviselő is. És Orbán Viktor miniszterelnökké választása után még a Fidesz ügyvezető alelnöke is lett. És szólhatunk egy másik alelnökről, Varga Mihályról, aki képviselősé­ge mellett a miniszterelnökség vezetője, államtitkári rangban. Ugyancsak szép feladatok hárulnak Pokorni Zoltánra, aki alelnöke a Fidesznek, emellett képviselő és a Ház oktatási, tu­dományos és kutatási bizottságának elnöke. Sőt a XII. kerület polgármes­tere is. És ha mindez nem lenne elég, még a Fővárosi Közgyűlésnek is tagja. Brüsszelből is képes a kormánypárton tartani a szemét Pelczné Gáll Ildikó, aki szintén alelnök. Érdekesség, hogy a jelenlegi házelnök, leendő államfő (Schmitt Pál) ugyancsak volt a Fidesz alelnöke. A házelnöki poszton őt jó eséllyel követő Kövér László is álláshalmozóvá válhat, hiszen jelenleg van egy másik komoly tisztsége: ő a Fidesz választmányi elnöke. Szombaton véglegesítik a választási listákat, sok idő már nem marad a helyi szervezeteknek a csatározásra

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék