Népszava, 2017. február (144. évfolyam, 27-50. sz.)

2017-02-04 / 30. szám

KULTÚRA 5 2017. FEBRUÁR 4., SZOMBAT RÖVIDENRÖVIDEN A z idei tehetségbörzére ki­lenc fiatal zenekar kapott meghívást, amelyek neve még nem túlságosan ismert, de tehetségük és eddigi szakmai eredményeik alapján megér­demlik legalább a felsorolást: Balogh Gyula Quartet, Girly Groove, Gino’s B Version, Jazzbois, Horváth Cintia Quintet, Ludányi Tamás Quartet, Cymbal Rush, Vörös Janka e-Series és Tony Snétberger Quartet. A produk­ciókat nemzetközi zsűri értéke­li, amelyben részt vesz az ame­rikai Howard Mandel, a Jazz Újságírók Nemzetközi Szövetsé­gének (JJIA) elnöke, Momchil Georgiev, a Bolgár Nemzeti Rá­dió dzsesszszerkesztője, John Cumming, a legnagyobb londo­ni dzsesszfesztivál igazgatója, valamint a hazai szakma kép­viseletében Babos Gyula gitár­művész-zeneszerző (a zsűri el­nöke), Pallai Péter és Ziper­novszky Kornél dzsessz­szakírók. A zsűri mellett a kö­zönség is szavazhat a produk­ciókra, s a kiválasztott legjob­bak hamarosan újra zenélhet­nek majd a Müpában, valamint a Magyar Jazz Szövetség és a Zempléni Fesztivál is fellépési lehetőséget biztosít számukra. A Jazz Showcase-nek 2008­as alapítása óta állandó szak­értője, tanácsadója a világszer­te elismert londoni dzsesszklub, a 606 vezetője, Steve Rubie, akit a magyar dzsesszélettel való kapcsolatáról kérdeztünk. „Amikor a 2000-es évek elején először láttunk vendégül ma­gyar muzsikusokat a 606-ban, naivan azt gondoltam, hogy én teszek szívességet a számomra ismeretlen zenészeknek a lon­doni fellépéssel. Ám a vélemé­nyem hamarosan megváltozott: az elmúlt tizenöt évben leg­alább ugyanannyit tanultunk tőlük, mint ők tőlünk. Olyan művészekkel dolgoztam, mint Szakcsi Lakatos Béla, Oláh Kálmán vagy a fiatalok közül Fábián Juli, Bolla Gábor; 2008­ban pedig egy informális csere­programot is beindítottunk a Budapest Jazz Klubbal. Évről évre örömmel teszek eleget a Müpa meghívásának, mert úgy érzem, ez az okosan szerkesz­tett program tökéletes egyen­súlyt talál a különböző nemze­dékek között, miközben műfa­jilag és stilárisan is széles pa­lettát kínál.” Ma este, a Fesztivál Színház­ban a Bágyi Balázs New Quartet vendége a napjaink leginnovatívabb kínai dzsessz­muzsikusának tartott trombi­tás, Li Xiaochuan lesz. Bágyi Balázs dobos, zeneszerző, zene­karvezető – s nem mellékesen a Magyar Jazz Szövetség elnöke – a produkcióról a Népszavá­nak elmondta: „Végleg le kelle­ne számolni itthon is azzal az elavult nézettel, hogy egy dobos ne írhatna teljes értékű, jó ze­nét. Tony Williamsnek zseniá­lis számai vannak, Jack DeJohnette kiválóan zongorá­zik is. Ha végignézünk a műfaj történetén, rengeteg nagyszerű dobos-zenekarvezetőt és sike­res produkciót találunk. Ilyen volt az Art Blakey and Jazz Messengers, Max Roach zene­karai, a Buddy Rich Big Band vagy a maiak közül Brian Blade zenekara, a Fellowship. Vezető alkat vagyok, úgy ér­zem, van közölnivalóm, de so­hasem tolom a dobot előre, ha­gyom a többieket kibontakozni a zenében. Az én témáimban a dallam van a középpontban, ahogy a dobolásomban is. Arra törekszem, hogy a nevem a dzsesszben egy jól körülhatá­rolható márka legyen, ami fém­jelez valamit, kifejezi a zenei gondolkodásomat. Ez jelenthet egy markáns arculatot, aho­gyan egy plakát vagy egy le­mezborító kinéz, s meghatároz­za munkám színvonalát. Na­gyon fontos, hogy kikből áll a saját produkcióm. Lakatos Szoszó Sándorral, Oláh Dezső­vel, Oláh Péterrel egy nyelvet beszélünk, tiszteljük, szeretjük és segítjük egymást. Összeka­paszkodunk és úgy építünk va­lamit – ebben van az erőnk.” A koncert vendége Li Xiaochuan, aki 2015-ben a Pat Metheny Unity Group távol-ke­leti turnéjának vendégszólistá­ja is volt. „Li barátommal már évek óta állok zenei partnerség­ben. Az elmúlt két kínai tur­ném során többször játszottunk együtt, remekül megértjük egy­mást. Amerikában tanult, majd hazaköltözött és ma a nagy múltú Shanghai Con­servatory of Music tanára. Ál­landó szólistája az Eddie Gomez Quartetnek is, rengeteg nem­zetközi együttműködés részese, Kína első számú dzsessz ex­portcikke. A közönség és a szakma ezen az estén egy egye­dülálló magyar dzsessztörténe­ti eseménynek lehet fültanúja, ugyanis kínai művész ebben a műfajban még soha nem állt a Müpa színpadán” – mondja Bágyi Balázs. A programot vasárnap este nagyszabású gálakoncert zár­ja, amelyen szólistaként fellép­nek az elmúlt kilenc tehetség­börzén felbukkant, s azóta már nemzetközi karriert befutott művészek: Harcsa Veronika, Fábián Juli és Gájer Bálint éne­kes, Balogh Roland és Gyémánt Bálint gitáros, Bolla Gábor sza­xofonos és Balogh Zoltán zon­gorista. A közreműködő Senior Big Band, s egyúttal az est mű­vészeti vezetője László Attila lesz. A kísérőprogramok közül kiemelkedő Sánta István Csaba fotóművész dzsesszportré-kiál­lítása, és a szakmai nap, amelynek témái: sikerreceptek ifjú dzsesszzenészeknek, és a közösségi médiumok szerepe a jazzben. RETKES ATTILA ÍRÁSA A NÉPSZAVÁNAK Hajdu Szabolcs triplázott Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című filmje kapta meg a filmkritikusok B. Nagy László-díját. Péntek délután a Sajtóházban tartott ünnepsé­gen a Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetsége Film- és Tévé­kritikus Szakosztálya és a Ma­gyar Filmművészek Szövetsége Filmkritikus Szakosztálya ösz­szesen tizenkét díjjal jutalmaz­ta a múlt év magyar filmjeinek legjobb teljesítményeit. A díja­kat Báron György, a szakosz­tály elnöke adta át. A díjkiosztó a magyar film és a magyar kritika ünnepsége. Független rendezvény, ahol a filmkritikusok fejezik ki elisme­résüket az alkotók teljesítmé­nye előtt. A díjak nem járnak pénzjutalommal, szellemi és morális értékük azonban évti­zedek óta biztos alapokon áll, éppen a szavazatok független­sége révén. Idén is alapos vita előzte meg a lista kialakulását, az ízlések vitathatatlan sokféle­sége ellenére többségi akarattal alakult ki a szakmai mérleg. Az életműdíjat az operatőrök do­yenje, a 86 éves Nemzet Művé­sze címmel kitüntetett, Kos­suth- és Balázs Béla-díjas Tóth János (szakmaszerte: Tóth Ja­nó) vette át. Emlékeztetőül: sok más mellett ő fényképezte a Szerelem és a Macskajáték (Makk Károly), illetve az Elégia és a Capriccio (Huszárik Zol­tán) című kisfilmeket. A díjak tükrében is a múlt év legnagyobb hazai filmes teljesít­ménye Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című kamarajátéka volt, amely telje­sen új alapokra helyezte a film­készítés és forgalmazás (!) mód­ját. A B. Nagy László Díj mellett Hajdu megkapta a legjobb ren­dezés és a legjobb forgatókönyv díját is. (A magam részéről a filmnek adtam volna a 13 tanít­vány példás operatőri összmun­kája miatt az operatőri díjat is.) A kritikusi grémium Szabó Gá­bornak ítélte a legjobb operatőr díját A martfűi rém című film képi világáért. A nők közül fő­szereplőként Stefano vics Angé­la a díjazott a Liliomösvényért, epizódalakításáért Szamosi Zsófiáé az elismerés A martfűi rém, és Deák Kristóf most már Oscar-jelölt Mindenki című kis­filmjéért. Thuróczy Szabolcsé lett a legjobb férfi főszereplő dí­ja a Tiszta szívvel című filmért, Kulka János kapta a legjobb epizódalakítás díját a Félvilág és a Halj már meg!-ben nyújtott teljesítményéért. A legjobb kis­játékfilm díja a Fizetésnapé lett Bernáth Szilárd rendezésében, Bucsi Réka a legjobb animá ciós filmért vette át az elismerést. Az itt élő lelkek nagy része című kísérleti műért Ivan és Igor Buharin különdíjat vett át. A dokumentumkategóriában a grémium nem adott ki díjat. Hagyomány, hogy ilyenkor adják át a legjobb főiskolás tel­jesítményért odaítélt Simó Sán­dor Alapítvány Díját, amelyet Miklauzic Bence rendező adott át Szilágyi Fanninak A Ka­maszkor vége című kisfilmért. B. É . Eperjes újra dönthet a Kossuth-díjakról A kormányfő felkérte a Kossuth­és Széchenyi-díjakat odaítélő bi­zottság tagjait – írja a 24.hu A Magyar Közlönyben az olvasha­tó, hogy a miniszterelnök a Kos­suth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjának kérte fel egy évre: Bits­key István irodalomtörténészt, Bogsch Erik vegyészmérnököt, Eperjes Károly színművészt, Freund Tamás neurobiológust, Hámori József neurobiológust, Jókai Anna írót, Kodolányi Gyula költőt, műfordítót, Palkovits Mik­lós agykutatót, Sánta Ferenc he­gedűművészt, Vékás Lajos jo­gászt. A tíztagú bizottság össze­tételében a tavalyihoz képest annyi a változás, hogy a nyáron elhunyt Granasztói György he­Máté Péter emléktáblát kapott A ma 70 éve született énekes, Máté Péter tiszteletére avattak emléktáblát volt lakóhelyén, a Kriszti­na körút 75.-ben, özvegye, Máté Edit részvételével. Az 1984-ben, 37 évesen elhunyt zenész, énekes 150 dal szerzője, életében hat lemeze jelent meg. Elmegyek című dala – Nicolas címmel – Sylvie Var­tan francia sanzonénekesnő előadásában vált világhírűvé, slágerei ma is nagyon jól ismertek. A mű­vész emlékére ma este koncertet rendeznek a Budapest Kongresszusi Központban FOTÓ: TÓTH GERGŐ lyére visszakerült Eperjes Károly, a korábban Szőcs Gézát váltó Ka­lász Márton utódja pedig költő­társa, Kodolányi Gyula. A bizott­ság ajánlásokat készít a kor­mánynak, de a végleges döntést a köztársasági elnök hozza meg. NÉPSZAVAf‍ Nyolcvan közreműködő, amerikai és kínai vendégszólisták a Müpa fesztiválján Jubiláló dzsessztehetségbörze Ezen a hétvégén már tizedik alkalommal rendezi meg a Müpa a Jazz Showcase elnevezésű fesztiválját. A délutáni koncerteken a műfaj leg ata­labb nemzedékét, esténként pedig nemzetközi sztárokat felvonultató prog­ram 2008-as indulása óta a közép-európai régió legjelentősebb tehetségbör­zéjévé nőtte ki magát. A nyolcvan közreműködő művész képviseletében Bágyi Balázs dobos-zeneszerző, a Magyar Jazz Szövetség elnöke; míg a Buda­pestre látogató nemzetközi szakértők közül Steve Rubie, a patinás londoni 606 Club vezetője válaszolt kérdéseinkre. Londonban ugyanannyit tanulnak tőlünk mint mi tőlük Műfajtörténeti pillanat: kínai dzsesszmuzsikus a Müpa színpadán z‍ z‍ A Bágyi Balázs New Quartet – egy nyelvet beszélnek: Bágyi Balázs, Oláh Péter, Oláh Dezső és Lakatos Szoszó Sándor FORRÁS: MÜPA Hajdu Szabolcs FOTÓ: EP/DAVID LIVINGSTON WIREIMAGE Egyetemet kapott a táncművészet Február 1-jétől Magyar Táncmű­vészeti Egyetemként folytathatja tovább munkáját a korábbi tánc­művészeti főiskola. Szakály György rektor sajtótájékoztató­ján hangsúlyozta, hogy megkez­dődött az az 1,2 milliárd forintos ingatlanfejlesztés, amelynek eredményeként külön infrast­rukturális egységként csatlako­zik szeptembertől a campushoz a Koreográfus- és Táncpedagó­gus-képző Intézet. MTIf‍

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék