Néptanítók lapja 2. évfolyam, 1869

50 €57 ­NÉPTANÍTÓK LAPJA. HETI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI KISDEDOVODÁK, ELEMI ÉS FELSŐ NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K. MINISZTÉRIUM, II. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE KÖRNYEI JÁNOS. BUDA, 1869. NYOMATOTT A M. KIR. EGYETEMI NYOMDÁBAN. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék