Néptanítók lapja 4. évfolyam, 1871

SVO s 50057 NEPTANITÖK LA HETI KÖZLÖNY. MAGYARORSZÁGI KISDEDÓVODÁK, ELEMI ÉS FELSŐ NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K. MINISZTÉRIUM. IV. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE MAYER MIKSA. BIS»|, 1HU. NYOMATOTT A M. KIK. EGYETEMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék