Néptanítók lapja 5. évfolyam, 1872

LAPJA. ~ fb 2 J HETI KÖZLÖNY. í r MAGYARORSZAGIKISDEBOVODAK, ELEMI ES FELSO NEPISKDLAK SZÁMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. K. MINISZTÉRIUM. V. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE MAYER MIKSA. BUDA, 18Í8. NYOMATOTT A M. KIR. EGYETEMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék