Néptanítók lapja 6. évfolyam, 1873

50057 NÉPTANÍTÓK LATJA. HETI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI KISDEBÓVODÁK, ELEI ÉS FELSŐ-NÉPISKOLÁK KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K. MINISZTÉRIUM. VI. ÉVFOLYAM. : • . • •• •.. • SZERKESZTETTE MAYER MIKSA. BUDA-PEST, 1§?S. NYOMATOTT A M. KIR. EGYETEMI NYOMDÁBAN,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék