Néptanítók lapja 7. évfolyam, 1874

í)ii( DT HAVONKÉNT KÉTSZEL' MEGJELENŐ TANÜGYI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA. ^S^bISÍP KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KÍR. MINISZTÉRIUM. VII. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN. KII DA-PEiT, 1371. NYOMATOTT A M. KIK. EGYETEMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék