Néptanítók lapja 7. évfolyam, 1874

Tartalomjegyzék

IV Oldalszám. Miniszteri rendelet, a tor nász,ati tanfolyam iránt . ... ... .180 Köszönetnyilvánítás Dräsche Henrik lovagnak ........ 202 „ Ágost, szász-koburg-góthai herczegnek ....'.. 202 „ Nádosy István és Kálmánnak ........ 202 „ gróf Königsegg Gustávnak ........ 202 Miniszteri rendelet a tankötelezettség érvényre emelése érdekében ..... 233 Köszönetnyilvánítás Weinberger Albert, Mara Lőrincz, Pöschl Károly, b. Lipthay Béla, Nuszbaum Jakab, Várnay Imre, Huy Péter, Gerics Frigyes, Szeretin József, Kaiszer József és Theiszen Perencz uraknak ......... 275 Miniszteri rendelet, melylyel Kozsehuba János kormányellenes földrajzi tankönyve eltiltatik . . . : 317 Köszönetnyilvánitás Schwarz Mórnak ....;..... 333 Miniszteri rendelet a méter-mértékek tanitása érdekében 334 „ „ ugyanazon ügyben a tanfelügyelőségekhez . . . . 334 Köszönetnyilvánítás Kirbisch Ferencznek ......... 350 „ Hatuska Antalnak ......••• 350 „ Molnár Lászlónak .....••••• 350 Miniszteri rendelet, melylyel Vukicsevics D. Miklós szerbül irt alkotmányellenes földrajzi tankönyve eltiltatik .........••• 350 Miniszteri rendelet a méter-mértékek behozatala érdekében ...... 365 Köszönetnyilvánitás a doroghi kőszénbánya társulatnak ...••• 382 Miniszteri rendelet a felekezeti tanitóképezdék ügyében ...... 382 III. Vezérczikkek. A „Néptanítók lapja" tisztelt olvasóihoz. Irta Gyertyánffy István ..... 1 Újév elején. Irta 4 ............ 2 Mi a néptanító. Irta B—n ....".....••• 1' A népiskola nemes hivatása egy uralkodó kórság orvoslásában. Irta N. L. 33 A tanitó önképzéséről I., II., III., IV., V. Irta Gyertyánffy István . . 49, 05, 81, 97, 113 A néptanítók nyugdíjazása. Irta B —n A Bell-Lancaster-féle módszer. Irta Brassai Samu I—II Az iskolai padokról. Irta Gyertyánffy István . Legyünk humánusok. Irta Faluvégi Albert Jutalomosztogatás az iskolában. Irta Bihari Péter A II. egyetemes tanitógyülés eredménye. Bihari Pétertől Az emlékezet gyakorlásáról. Gyertyánffy Istvántól A méter-mérték behozatalának közvetlen befolyása a szá Kund-tói ....... A tanitó az iskolán kívül. P. J.-tól Az egyéniség ápolása az iskolában. B.-tól A szegénynevelés hazánkban. I. II. Weber Edé-től Népiskolai olvasókönyvek. Kozma Ferencztől ........ 357 Az új mértékek és az iskola. Dr. Császár Károlytól ....... 373 Az újév küszöbén. Gyertyánffy Istvántól ......... 393 itali tanítására 145. népiskoláinkban. 32£ 129 177 161 193_ áŐ9 229 245 265 289 309 341

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék