Néptanítók lapja 8. évfolyam, 1875

50057 ' ' ­Zoos? NÉPTANÍTÓK LAPJA. HAVONKÉNT KÉTSZER- MEGJELENŐ TANÜGYI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA - -•* ^WZSSStM&igZ'S^^ KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KIR. MINISZTÉRIUM, VIII. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN. BUDA-PEST, 6§?5. NYOMATOTT A M. KIE. EGYETEMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék