Néptanítók lapja 9. évfolyam, 1876

néptanítók lapja, HATONKENT KÉTSZER MEGJELENŐ TANÜGYI KÖZLÖNY. MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KJR. MINISZTÉRIUM. IX. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁlí. AzOrsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum: Gjpftffán ff y-kön^tói a. ltiri)A-PE» l . 1*7fi. NYOMATOTT A M. KTR. EGYETEMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék