Néptanítók lapja 11. évfolyam, 1878

-h HAVONKENT KETSZER MEGJELENŐ TANÜGYI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZAMARA. / KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. Kffi. MINISZTÉRIUM. XI. ÉVFOLYAM. SZKRKKSZTRTTR GYERTYANFFY ISTVÁN. Az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum: Gyertyán ffy-könyvtára. BIIBAPEST, 1878. NYOMATOTT A M. KIT!. TUD.-EGYRTRMf KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék