Néptanítók lapja 13. évfolyam, 1880

HAVONKENT KETSZER MEGJELENŐ TANÜGYI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZAMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KIH, MINISTERIUM. XIII. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN. y - ^ / J t 7 Paed, i^fiyvíár és Tailszermúzeum: Gyertyán ífy-könyy^íra. BUDAPEST, 1S80. NYOMATOTT A M. KIR. TUD.-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék