Néptanítók lapja 17. évfolyam, 1884

NÉPTANÍTÓK LAPJA. TANÜGYI KÖZLÖN Y. A MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA. . I KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM. XVII. ÉVFOLYAM. SZ ERJÍ KSZT ETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN. BUDAPEST, 18S5. NYOMATOTT A M. ív III. TüD.-KGYETRMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék