Néptanítók lapja 22. évfolyam, 1889

A ' NÉPTANÍTÓK LAPJA TANÜGYI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI HAGY. Kffi. MINISTERIUM. XXII. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE ' " • r' ' GYERTYÁNFFY ISTVÁN. ^z oSW^Tónyvtár és Tj^teim^nu, Gyrffyánfty-könj BUDAPEST, 1889. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék