Néptanítók lapja 23. évfolyam, 1890

Tartalomjegyzék

TARTALOM. HIVATALOS RÉSZ. I. Ö es. és apóst. kir. felsége legkegyelme­sebb intézkedései. Lapszám A vilyi ev. ref. egyh. közs. isk. és templom helyre­áll. 100 forint 41 A ramoosaházai ev. ref. egyh. közs. isk. épit. 100 forint 41 A pető-szinyei ev. ref. egyh. közs. isk. helyreáll. 100 forint 41 A nagy-polenai gör. kath. egyh. közs. isk. és temp. helyreáll. 100 forint 41 A mónos-béli r. kath. egyh. közs. isk. épit. 150 frt 77 A pázmándi közs. isk. épitk. 100 frt 77 A töhöli ev. ref. leányegyh. isk. épit. 100 frt . 77 A baoskai r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 77 A deszpót-sz.-iváni ág. ev. egyh. közs. isk. épit. 100 forint 77 A fekésházi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 77 Az ajaki ev. ref egyh. közs. isk. épit. 100 frt . 77 Az ajaki g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt . 77 A hosszumezei r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 77 A magyarókereki ev. ref. egyh. közs. isk. épit. 150 forint 113 A kalocsa-lázi gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 forint ' 113 A mező-zombori gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 forint , . 129 A tamásfalvai r. kath. fiókegvh. közs. isk. épit. 100 forint ' 129 A barabási r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt . 129 A mályi ev. ref. leányegyh. isk. épit. 100 frt . 129 A pilipeczi gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 169 A fogarasi r. kath. egyh. közs. isk. felszer. 100 frt 169 A kalocsa-imsádi gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 201 A kis-iratosi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 201 A sztrihóczi gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 241 A bánki ág. ev. egyh. közs. isk. épit. 100 frt . . 249 Az aji ev. ref. egyli. közs. isk. épit. 100 frt. . . 249 A ladoméri g. kath. egyh. közs. isk. helyreáll. 100 forint 249 Az orcsávszkői róm. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 forint 249 A szögligeti r. kath. egyh. közs. isk. helyreáll. 100 frt 249 A téth-szt.-kuti r. kath. egyh. közs. isk. helyreáll. és felszer. 100 frt 249 A nagy-sztankóczi és rozvadzi r. kath. ílókegyh. közs. isle. épit. 150 frt 281 A vorocsói gör. kath. egyh. közs. isk. helyreáll. 100 frt 281 A lelesz-polányi gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 281 Az aszódi izr. hitközs. isk. épit. 100 frt . . . . 281 A felső-ozori ág. ev. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 281 A surány-terényi ág. ev. egyh. közs. isk. épit. 100 forint 281 A gyergyó-tölgyesi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 150 forint 289 Lapszám A ragályi r. kath. egyh. közs. isk. kibőv. 100 frt 2S9 A nagy-bresztoványi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 289 A nagy-sármási gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 289 A mucsfai ág. evang. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 289 A zsebeházi ág. ev. leányegyh. tan. lak felépit. 100 forint 289 A brezai r. kath. fiókegyh. közs. isk. épit. 200 frt 321 A lamácsi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 150 frt . 321 A sztakesin-nosztokai gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 10O frt . . 321 A golopi r. kath. egyh. közs isk. épit. 100 frt . 321 A halimbai r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 321 A nyir-encsencsi ev. ref. egyh. közs. isk. épit. 100 forint 321 A szécsi-szigeti r kath. egyh. közs. isk. épit. 150 frt 337 A nádasdi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 150 frt . 337 A nezbud-lucskai r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 337 A csábóczi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt . 337 A nagy-komlósi gör. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 337 A hrustini r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 337 A málezai r. kath. egyh. közs. isk. helyreáll. 100 frt 337 A kraszTivani r. kath. egyh. közs. isk. helyreáll. 100 frt 337 A décsői g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt . 409 A kenvheczi r. kath. egyh közs. isk. helyreáll. 100 frt 409 A felső-dernai g. kath. egyh- közs. isk. épit. 100 frt 409 A majomi ev. ref. leányegyh. isk. helyreáll. 100 frt 409 A süvetei r. kath. egyh. közs. isk. helyreáll. 100 frt 409 A kálniki g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 409 A szeretfalvai g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 409 A nyíri r. kath. egyh. közs. isk. épit. lOO frt . 433 A komjáti r. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 433 A csákberényi ev. ref. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 433 A bács-aranyosi ev. ref. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 441 A marázai ág. ev. leányegyh. isk. épit. 100 frt . 441 A nandrás-rákosi ág. ev. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 441 A sztrecsnói r. kath. egyh. közs. isk. helyreáll. 100 frt 457 A zdobai g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt . 457 A királynépi g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 fit 457 A hernád-petrii ev. ref. leányegyh. isk. helyreáll. 100 forint 473 A galsai g. kath. egyh. közs. isk. bebut. 100 frt 473 Az egyházas-keszői r. kath. egyh. közs. isk. kibőv. 100 frt 473 A kerczagfalvi r. kath. egyh. közs. isk. épit. 200 frt 537 A kerczai r. kath. egyh. közs. isk. épit. 150 frt . 537 A ubrezsi g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 561 A bukóczi g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 561 Az abauj-szántói ev. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 585 A balazséri g. kath. egyh. közs. isk. épit. 100 frt 585 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék