Néptanítók lapja 27. évfolyam, 1894

50057 NÉPTANÍTÓK LAPJA. TANÜGYI KÖZLÖNY r ^ MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGI. KIK MINISTERIUM. SZERKESZTETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN. XXVII. ÉVFOIiYAM. BUDAPEST, 1894. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁD A.N.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék