Néptanítók lapja 28. évfolyam, 1895

NÉPTANÍTÓK LAPJA TANÜGYI KÖZLÖNY MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. Kffi. MINISTERIUM. SZERKESZTETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN. Cs. L. XXVIII. ÉVFOLYAM. "" aJ^ BUDAPEST, 1895. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék