Néptanítók lapja 29. évfolyam, 1896

NÉPTANÍTÓK LAPJA KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. Kffi. MINISTERIUM. N 1896. N XXIX. ÉVFOLYAM. >Cs. sz. j L. sz. jr FELELŐS SZERKESZTŐ: UJVÁRY BÉLA. SEGÉDSZERKESZTŐ : GÖŐZ JÓZSEF D E A . > BUDAPEST, 1896. NYOMATOTT A MAGTAR KIRÁLYI TUDOMÁNYOS EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék