Néptanítók lapja 30. évfolyam, 1897

LAPJA, KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIE. MINISTERIUM. N 1897. N XXX. ÉVFOLYAM. w FELELŐS SZERKESZTŐ: TTJVÁRY BÉLA. SEGÉDSZERKESZTŐ : GÖŐZ JÓZSEF D E A^ÖI^. PaaU^ttái §s Tanszermúzeum: BUDAPEST, 1897. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYOS EGYETEM KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék