Néptanítók lapja 35. évfolyam, 1902

NÉPTANÍTÓK LAPJA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISTERIUM. -^SM 1902. XXXV. ÉVFOLYAM. 1PÍpíT FELELŐS SZERKESZTŐ: • SEGÉDSZERKESZTŐ I UJVÁRY BÉLA. GÖÖZ JÓZSEF D" /tár 7. i'aed. t^j és Tansier^euni: jyortyánííy-könyvtára. BUDAPEST, 1902. NYOMATOTT A MAGTAR KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék