Néptanítók lapja 36. évfolyam, 1903

NÉPTANÍTÓK LAPJA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 1903. -IK* XXXVI. ÉVFOLYAM. FELELŐS SZERKESZTŐ : UJVÁRY BÉLA. SEGÉDSZERKESZTŐ : GÖÖZ JÓZSEF D K Aj^Orsz. Paed. Könyvtár és^Miszernfázeum : BUDAPEST, 1903. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÀLÏI TUDOMÁNY-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék