Néptanítók lapja 37. évfolyam, 1904

Jr NÉPTANÍTÓK LAPJA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. MINISZTÉRIUM. 1904. Ni^­<rai , ^fesfe ^ i^-a XXXVII. ÉVFOLYAM CLÍtf FELELŐS SZERKESZTŐ : SECKI.SZEKKESZTÓ : UJVÁRY BÉLA. GÖÖZ JÓZSEF D' Az Orsz. Paed. Könyvtár - és Tanszermúzeum: Gyerty ánify -könyvtára. BUDAPEST, 1904. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék