Néptanítók lapja 38. évfolyam, 1905

NÉPTANÍTÓK LAPJA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIE. MINISZTÉRIUM. 1905. Kis­G-& ^«aare ^ jK~ a XXXVIII. ËVFOLYAM. <?..** " Ks 7! ïs. sz L Jl « 7ZT FELELŐS SZERKESZTŐ : SEGÉDSZERKESZTŐ : UJVÁRY BÉLA. GÖÖZ JÓZSEF D R BUDAPEST, 1905. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék