Néptanítók lapja 39. évfolyam, 1906

NÉPTANÍTÓK LAPJA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. ^ 1906. N§ ^sfeaifeJf?- fc-a XXXIX. ÉVFOLYAM. ^ ifc^piÄ SíiS j­X FELELŐS SZERKESZTŐ: SKUIÍDSZERM82TŐ : UJVÁRY BÉLA. GÖÖZ JÓZSEF D R BUDAPEST, 1906. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék