Néptanítók lapja 42. évfolyam, 1909

5005? NÉPTANÍTÓK LAPJA. ^tN 1909. Nis­C^t/VU KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. FELELŐS SZERKESZTŐ cl. PO! I F-I" I BENEDEK ELEK. .NAROZÖ F — I te ti Si* Jt Vf ' 4P. y XLII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1909.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék