Néptanítók lapja 46. évfolyam, 1913

50C57 J rt \ ! I ­NÉPTANÍTÓK LAPJA SZERKESZTI ÉS KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM 1913. XLVI. ^YFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ KÖRÖSI HENRIK BUDAPEST NYOMATOTT A FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJÁBAN 1913.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék