Néptanítók lapja 48. évfolyam, 1915

fA Néptanítók Lapja munkatársai 1915-ben. Abonyi Ármin Gyuranna Béla Péter János dr." Antal Sándor Havas Irma Pogány Frigyes dr. Avar Gyula Herodek Károly Prohászka Ottokár dr. Balassa József dr. Hidvégi Aurél Quint József Barcán Endre Ifkovits Sándor Sebestyén Károly dr. Bányai Jakab Imre Sándor dr. Sebestyén Ernő Bárány Gerő dr. Jánosné Márton Berta Simonyi Zsigmond dr. Binét Stefi Jurassa Endre Schiffkorn Aranka Bodnár János Kárffy Ödön dr. Schreiner Hilda Bodor Dénes Kemény Ferenc Szabó László dr. Biichler Hugó Kiss József Özv. Szamossyné Tóth Margit Czettler Jenő dr. Kovács Ábel Szász Károly dr. Dékáni Kálmán Körmöczi Emil dr. Szentjóbi Kálmán Dénes Sándor Körösi Henrik Székely Károly Drozdy Gyula Kövess Tivadar Szivák József Egyed Géza Kútbi Zsigmond Szobolovszky János Elek Gyula Lakatos Sándor Szobolovszky István Ember János Lemle Rezső Szonrat János Exner Leó Madarász An dor né Szőllősi István Farkas Geiza dr. Makkay János Szuhács János Felcán József Martos Ágostné Urhegyi Alajos Földes Géza Maurer Mihály Vajticzky Emánuel dr. Földváry Ferenc Málnai Mihály dr. Yárady L. Árpád dr. Friichtl Mária Mátyás Illés Várady István Gárdos Dezső Mezey Mihály dr. Végh István Gárdos Mór Mészáros Jenő Vértes O. József dr. ifj. Gonda Béla Nagy Gyula Vikár Kálmán György Sándor Neupauer Mihály Vöröss Ferenc Gyulai Aladár Nyitray Károly Zomora Samu, JParászka Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék