Néptanítók lapja 55. évfolyam, 1922

T» " <•1. SZERKESZTI ES KIADJA A MAGYAR KIR VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGY] MINISZTÉRIUM ÖTVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1922 FELELŐS SZERKESZTŐ KÖRÖSI HENRIK SEGÉDSZERKESZTŐK M0HAVITZ LAJOS És BERWALDSZKY KÁLMÁN BUDAPEST NYOMATOTT' A FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJÁBAN 1022

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék