Néptanítók lapja 70. évfolyam, 1937

A „Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató" írói 1937, évben, Ambrus Béla Ántalfia Antal Antal Fülöp Babócsay János Bakav Lajos Balogh Jenő Barabás András v. Barnabás István Bárány Gerő Bendák Gyula Berkényi Károly Bernáth Géza Berze Nagy János v. Bessenyei Lajos Bodnár László Bognár Gyula Brenner Tivadar Breyer István Clement Erna Czakó István Damjanovich Lajos Dénes Szilárd Dömötör Sándor Drozdy Gyula Felkay Ferenc Fényes Kálmán Ficza Gyula Finta Sándor Földes Ferenc Galla Endre Gallay Rezső Garamvölgyi Ervin Gáthy Barnabásné Gergely Ilona Géher Lajos Gombkötő Antal Günther Jolán Gyarmathy Aurél Gyulai Ágost v. Haász Aladár Halmos Andor Halmos Péter Hanauer A. István Havas István Hertelendy Jenő Horváth Győző Hóinan Bálint Huszka Ernő Huszka János Hiibner József I. Rákosi Zoltán Imre Sándor Jakab Lajos Jakab László Jankovits Miklós Jeszenszky Sándor Jovicza I. Sándor Józan Miklós Jung Miklós Kapi Béla Kaposi Károly Karafiáth Jenő Keleti Adolf Kemény Ferenc Kerék Pétéi­Kilián Zoltán Királyfalvi Gusztáv­Kisparti János Kiss Antal Kiss István Kiss Károly Kiss Lajos Klaniczay Gyula Kléry János Koch Nándor Kocsán Károly Kósa Kálmán Kőrösy László Kőiösy Pál, Benedek Kultsár István Langer Ignác Lányi József Lendvay Béla Lénarth József Loczka Alajos Lőrinczy Szabolcs Lukács György Lyachovichné Vaszkó Erzsé­bet Madarász István Mariay Ödön Marosvári Tibor Mauks Ernő Mácsay Károly Márffy Oszkár Máté Károly Mester János Mikola Béla Mitrovics Gyula Moravek Endre Móra József Móra László Mózner János v. Nagy Iván Nagyiványi Fekete Géza Neményi Imre Németh Dezső Németh Sándor Némethyné Herrmann Irene Nyers Piroska Ormós Lajos Ölveczky Pál Ősz Béla Pataky Mária Páldi Károly Pártos Ferenc Pékár Gyula Petri Pál Petróczi Dalma Péterfy Sándor Pintér Jenő Posoni Szent-Martoni Géza Preszly Erzsébet Rákos István Rott Nándor Ruszthy-Rusztek Károly Salamon Emilia Sarkadi Nagy Géza v. Sándoi'fy Géza Sárközy Istvánná Sebestyén Kálmán Serédi Jusztinián Serényi Antal Shvoy Lajos Somogyi Béla Somos Lajos Surányi Júlia v. Szabó István Szabó Miklós __ Szalatsy Richárd Szamosvölgyi Béla Számadó Ernő Szendy Károly Szentgyörgyi Gusztáv Székelyné Solymos Bea Szitnyai Béla Szombatfalvy György Szondy György Tamedly Mihály Tasnádi Nagy András v. Tárczay-Felicides Román Tesléry Károly Tomcsányi Boldizsár v. Torday Gábor Tormay Cecil Újvári Gyula Urbányi C. József Űrhegyi Alajos Vadász Zoltán Varga Béla Vargha Sándor Vágó Elemér Váradi József Velics Lajos Vihar Anna Virág Ferenc Visnovszky Rezső Voinovich Géza Vratarics Gvöigy Wekerle Imre br. Wlassics Gyula ifj. br. Wlassics Gyula gr. Zichy Gyula Zombor Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék