Nimrod, 1924 (2. évfolyam, 1-22. szám)

1924-01-01 / 1. szám

Tartalomjegyzék. Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Újévkor (Bohrandt Lajos)......................................................... 1 Emlékezetes találkozásom egy hiúzzal (Oliv)....................... 2 Sovánka Károly (Nimród) ..........................-...........................9 R uszinszkói bajok (—n.) 17 A kopózás (Bethlenfalvy Ernő) 25 Néhány szó az őzek párzásáról (Andaházy Pál)...............27 M argóra (Emericus)..........................*.....................................35 P árzási időszakok (Bethlenfalvy Ernő)...................• ... 35 A szalonkáról (—n.) ... .....................................................41 Szezonvégi hírek a végekről (Emericus)...........................50 A selyemfarkú v. csonttollú madár téli megjelenése Csalló­közben (Kunst Károly)................................. 52 V ándormadarak erkezése................................... 56, 64, 72, 88 Dr. Červíček János tábornok f (Bohrandt Lajos).....................57 N éhai Chernél István rendelettervezete a madarak védelmé­ről (Szemere László)............................................................58 Válasz a párzási időszakokra (Andaházy Pál)............................60 Q uo usque . . .! (—n.).............................................; ... 65 H aupt-Stummer Jenő Lipót f (Dr. Thuróczy Tibor) .... 67 Érdekes rókahistóriák (Ajtics Horváth Lóránd, Zágoni, Kele­csényi József)........................................................... . . 70 V alami a vadászati jogról és vadásztisztességről (Emericus) 73, 81 Hozzászólás az „Őzek párzásá“-hoz. (Justh Ödön) .... 74 Makovicai hirek (Berti)................................................................76 Viszontválasz a „Válasz a párzási időszakokra“ c. cikkre (Bethlenfalvy Ernő)................................................................82 A szalonka dürgő hangja körül (Bdt.).....................................84 I ndítványok a Szlov. Vadászati Védegylet VI. 18-iki köz­gyűlésére (Bohrandt Lajos).. 89 V álasz Justh Ödön úr „Hozzászólás az őzek parzásához“ c. cikkre (Andaházy Pál)............................................................91 Liptói könnyek (Andaházy Pál).................................................97 A Szlov. Vadászati Védegylet közgyűlése...................100, 174 S egítséget kérünk! (—n) ............................................................105 M ég néhány szó az őzek párzásáról (Justh Ödön) ... 106 S. O. S.! „Könyörüljetek veszendő leikeinken!“ (Orosz Sándor) 113 Vadászat és politika (Orosz Sándor)......... ......................121 E gy kérdésről, amely már nem kérdés! (Jureczky Nándor) . 125 Vadászat és nemzetgazdaság (Orosz Sándor)........................130 T ilalmi időszakok (Bethlenfalvy Ernő)....................................132 Vadászegyesületek alakítása (B. Á.).......................................433 A vadászkiállitásról (Rössler-Rauhried Ferenc).....................139 A tátralomnici értekezlet..............................................................142 Ne legyetek álmosak, ébredjetek! (Papp Lajos).....................147 P álffy Be!a (gróf) f (Rössler-Rauhried) . ..........................148 Az új vadásztörvény elleni frontról............................................149 U tóirat a „Tilalmi időszakok“ c. cikkhez (Bethlenfalvy Ernő) 150 Irodalmi pályázat.......................................................................151 A tátrai nemzeti parkról (Nimród) . x. ......... . 155 Tilalmi idők (Dux), (Zsilinszky Győző) .... 157, 165. 175 Megjegyzések a ruszinszkói tilalmi idő meghosszabbításá­hoz. (—n.) (Venator)..........................................................163 Nyilatkozat. (Jureczky Nándor)...................................................171 Lövészet, fegyver, lőpor, töltény, távcső. A lőpor hőmérséklése (Braun Oszkár).....................................30 A bnormis lőhatások (H.).................. 47 A kiskaliberű sportlövészet (F. K.).............................................79 Egyetmást a füstnélküli lőporokról (Rajczy Gyula) .... 95 A késmárki polgári lövészegylet királylövészete (-sz.) . . 117 A fegyverek belövése (H.) ......................................119, 137, 169 Ó vás (Dr. Thuróczy Tibor).......................................................137 A legszebb, a legcsunyább és legfurcsább lövésem (Oliv) . 141 Hozzászólás a fegyverrobbanásokhoz (Kelecsenyi József) . 177 Ebtenyésztés. Az 1923. X. 26—27-iki weiperti tacskókopókkal való dij­vadászat bírálata .................................. 12 J elentés a „Klub Dachsbracke“ 1923. X. 27-iki közgyűléséről 21 Kennelhirek.......................................................................30, 126 A vizslák különös szokásairól (Rössler-Rauhried Ferenc) . 43 A kopózás (Oliv)...........................................................................51 A vizsla és a szárnyasvad csontja (Román József) .... 68 A szopornyica elleni védőoltásról (Dr. Petrikovits Aladár) . 104 A német szálkásszőrü tacskótenyésztés új iránya (Dr. Fenczik Jenő) ................................................ 116 Néhány szó a bratislavai orsz. ebkiállitáshoz. (Zavržel Móric) . 128 A bratislavai I. orsz. ált. ebkiállitás eredménye.......................144 A z eb külső terminológiája.......................................................150 A miskolci ebkiállitás ...................................................... 159 H alászat. A halak betegségei (Hauer Miksa)............................................ 6 S almo (Csöndes László)................................................................39 Kérelem Szlovenszkó és Podk. Russ zsupánjaihoz! .... 71 A halak ellenségei (Hauer Miksa).............................................87 Tárca. Levélhullás (Andaházy Pál)..................................................... 2 Őzike (Bogsch László)................................................................10 Kadobec (Venator)........................................................................18 Hajnali órák bőgés idején (H.) ....................................................26 A furfangos sógorasszony (Szabó Lajos) ... ........................34 Ő sszel (Kubek Antal).......................•.......................................42 Va dászfüllentések...........................................................................44 Dürög a kis kakas (Andaházy Pál).............................................50 Vadásztréfak. ...................... 52, 61, 67, 74, 85, 93, 116, 123, 141 A vadászat szerepe az emberiség történetében (Doroszlóy Mihály).......................................................................... 59 É rdekes vadászbravour (Bajcura Iván).....................................66 E gy érthetetlen és különös orvvadász! (Oliv.).......................74 Egy magasles eredménye (Lipcsey Albin)..................................82 Tavasz a pagonyban. (Červíček Béla).....................................90 M ozaik régi vadászkalandokból 1. (Bajcura Iván)...................98 Marci. (Oberth Kálmán)..............................................................106 Vadászfarsang (Kányi Károly)...................................................114 Nyári hajnal (Benczkó Béla)......................................................122 Ő zbaklesen (Kubekné Rudnay Klára) ...................*................140 V adászbünök (Oliv.).......................•...........................................148 S zarvasbőgés után. (H.)..............................................................156 Őszi hangulat. (Benczkó Béla)..................................................164 K arcolatok a Vad. Védegylet X. 29-iki közgyűléséről. (—ó—) . 172 Hirek. Kérdések és feleletek. Hivatalos rész. (A „Szlov. Vadászati Védegylet“ közleményei). Levélszekrény a lap minden számában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék