Nimrod, 1924 (2. évfolyam, 1-22. szám)

1924-01-01 / 1. szám

Vadászati, halászati, ebtenyésztési és fegyvertechnikai szakújság. A SzSovenszkói Vadászati Védegylet hivatalos lapja. . II. évfolyam. 1924. január 1. I. szám. Felelős szerkesztő: BOHRANDT LAJOS Főmunkatárs: OROSZ SÁNDOR Megjelenik minden hónap l.-én és 15.-én. Előfizetési ár egy évre belföldön 60.— Kčs. .... Hirdetések díjszabás szerint. •••■ Kéziratokat a szerkesztőség nem őriz meg és nem ad vissza. — Levélbeli választ- kérők I kor. válaszbélyeget mellékeljenek. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Prešov, Masaryková u. 25 (Postafiók 57) ahová a lapot érdekló' küldemények cimzendők. r o—» «mur»—ir-u. I ^ ■ ■ ■■■! II» ....I in — ——»W ......... ■■imtriirif'iffin^ W EITTRAGENDE GEWEHRE - MODERNE 3 Ü C H S EN M A C H E R E I Y I '%jCJ ... HEINRICH JIRACEK ... KRÁĽOVSKÉ VINOHRADY, FOCHOVA 7RIDA NO. 35. Allerlei Waffen usw. zu Fabrikspreisen mit Garantie. -"SRn Preisliste auf Wunsch gratis. J 1 Kreditfähigen Leuten liefere ich bei angenehmer Ratenzahlung.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék