Nimrod, 1925 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1925-01-01 / 1. szám

Vadászati, halászati, ebtenyésztési és fegyvertechnikai szakújság. A Szlovenszkói Vadászati Védegylet hivatalos lapja. Felelős szerkesztő: BOHRANDT LAJOS Főmunkatárs: OROSZ SÁNDOR Megjelenik minden hónap l.-én és 15.-én. Előfizetési ár egy évre belföldön 60.— Kčs. Hirdetések díjszabás szerint. —• Kéziratokat a szerkesztőség nem őriz meg és nem ad vissza. — Levélbeli válaszí- kérők I kor. válaszbélyeget mellékeljenek. Szerkesztőseg és kiadóhivatal: Prešov,Masa- ryková u. 25 (Postafiók 57) ahová a lap elő­fizetési dijai és más küldemények cimzendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék