Nimrod, 1926 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-01 / 1. szám

A Szlovenszkoi Vadászati Védegylet hivatalos lapja és hivatalos lapja a Ruszinszkói Vadászati Védegyletnek. IV. évfolyam. 1926. január 1. 1. (60) szám Felelős szerkesztő: BOHRANOT LAJOS Megjelenik minden hónap l.-én és 15.-én. Előfizetési ár egy évre Kö 60.—. Teljesítés helye Prešov. Hirdetések díjszabás szerint. Kéziratokat a szerkesztőség nem őriz meg és nem ad vissza. — Levélbeli választ- kérők I kor. válaszbélyeget mellékeljenek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Prešov,Masa- ryková u. 25 (Postafiók 57) ahová a lap elő­fizetési dijai és más küldemények cimzendők. Munition liefert prompt und biliig Heinrich Jiráček, Vinohrady Fochova tr. 35. Für Kreditfähige angenehme Zahlungskonditionen AUE'* Verlanget Offerte u. Preiskourante.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék