Nimrod, 1927 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

hivatalos lapja a R u s z i n s z k ó i Vadászati Védegyletnek. V. évfolyam 1927. január 1« I. (84) szám Felelős szerkesztő: BOHRANDT LAJOS Megjelenik minden hónap 1.-én és 15.-én. Előfizetési ár egy évre Kő 60.—. Teljesítés helye Preiov. Hirdetések díjszabás szerint. Kéziratokat a szerkesztőség nem őriz meg és nem ad vissza. — LevélbőlI választ- kérők I kor. válaszbélyeget mellékeljenek. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Prešov,Masa­rykova u. 25 (Postafiók 57) ahová a lap elő­fizetési dijai és más küldemények cimzendők. Vadászati» halászati» ebtenyésztési és fegyvertechnikai szakújság. Weittragende Gewehre mit 70—80°/o Schussleistung und 10 jähriger schriftlicher Garantie. Für Kreditfähige angenehme Zahlungskonditionen. Verlanget Offerte u. Preiskourante. Browningé, Revolvere, Floberte, Jagdgeräte, Munition liefert prompt und billig Heinrich Jirácek, Vinohrady Fochova Ir. 35.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék